VAPZ

Fiscaalvriendelijk sparen voor uw pensioen

Het VAPZ is de interessantste pensioenspaarformule voor zelfstandigen: u zet jaarlijks een bedrag opzij en geniet bij uw pensionering van een mooi kapitaal. En er is meer. Via uw belastingaftrek en uw lagere sociale bijdragen recupereert u tot 70% van uw gespaarde premie. U kunt kiezen uit een gewoon VAPZ of een Sociaal VAPZ, dat meer bescherming biedt.

Wat is een VAPZ?

U zet elk jaar een som opzij naar keuze: minimaal 100 euro en maximaal 8,17% van de inkomsten van drie jaar eerder met een plafond van 3.447,62 euro (in 2022). Op pensioenleeftijd geniet u dan van een mooi kapitaal gevormd door de gestorte premies en een aantrekkelijke interest.

Met een Sociaal VAPZ gaat een deel van uw premies naar solidariteitswaarborgen. Die bieden u en uw gezin een extra bescherming bij arbeidsongeschiktheid en overlijden. Bovendien kunt u met het Sociaal VAPZ meer sparen (3.966,67 euro in 2022) én dus ook meer aftrekken van de belastingen.

Onze expert licht toe

De 5 voordelen van het VAPZ

 1. U recupereert tot 70% van uw gespaarde premies.
 2. U betaalt bijna geen belastingen aan het einde van de rit.
 3. U kiest zelf hoeveel u spaart (binnen de wettelijke grenzen).
 4. U kunt uw VAPZ uitbreiden naar uw meewerkende partner.
 5. U betaalt uw premies op uw tempo, maandelijks, driemaandelijks of jaarlijks.

In de brochure VAPZ vindt u enkele cijfervoorbeelden en meer details over het VAPZ. U leest er ook meer over de solidariteitswaarborgen.

"VAPZ is een must voor zelfstandigen”

In het filmpje dat we maakten we in samenwerking met Kanaal Z, vertelt Stijn Callens, zaakvoerder van Eco Bam, waarom voor hem het VAPZ een must is. Onze specialist ter zake legt kort en krachtig uit hoe het VAPZ werkt.

Veelgestelde vragen en antwoorden

Ongetwijfeld hebt u nog heel wat vragen. ‘Wie kan een VAPZ afsluiten?’, ’Kan ik twee afzonderlijke VAPZ-contracten afsluiten?’, ‘Kan ik een VAPZ cumuleren met een groepsverzekering?’, … In de FAQ VAPZ vindt u alvast een heel aantal antwoorden op veelgestelde vragen. Ook deze blogartikelen maken u heel wat wijzer.

Vraag het aan uw makelaar

Welk VAPZ is voor u het interessantste: een gewoon of een Sociaal VAPZ. En is het in uw geval verstandig om te kiezen voor aanvullende waarborgen? En welke dan?

Uw makelaar is een belangrijke schakel in heel dit beslissingsproces. Hij kan u helpen om de beste keuze te maken. Contacteer dus zeker uw makelaar voor meer informatie.

Belangrijkste risico’s

Faillissementsrisico

De activa van de interne verzekeringsfondsen die aan de levensverzekering zijn verbonden, maken deel uit van een afgescheiden beheer van het bijzonder vermogen, afzonderlijk beheerd binnen de activa van VIVIUM. Als VIVIUM failliet gaat, is dat vermogen prioritair voorbehouden om te voldoen aan de verbintenissen tegenover de verzekeringsnemers en/of begunstigden.

Liquiditeitsrisico

De vereffening van de eenheden van een intern verzekeringsfonds kan uitzonderlijk worden vertraagd of opgeschort.

Marktrisico

De waarde van een deelbewijs van een fonds hangt af van de evolutie van de waarde van de onderliggende activa, marktrentevoeten. De eenheidswaarde is nooit gewaarborgd, kan hoger of lager zijn dan op het ogenblik van de premiestorting en er is geen kapitaalbescherming.

Risico’s van het fondsbeheer

De tak23-fondsen zijn blootgesteld aan verschillende risico’s die variëren in functie van de beleggingsdoelstelling en –politiek van deze fondsen en hun onderliggende fondsen. Om deze beleggingsdoelstelling te behalen, kunnen de beheerders van elk fonds beleggen in verschillende activaklassen en volgens verschillende stijlen. De verhoudingen waarin dit gebeurt, zijn variabel en afhankelijk van de marktomstandigheden en de beleggingspolitiek van het betrokken fonds. Aangezien het rendement niet gewaarborgd wordt, bestaat er steeds een risico dat de uitgevoerde beleggingen niet het verwachte resultaat opleveren, dit desondanks de expertise van specialisten.

Wettelijke vermeldingen

 • De looptijd van dit type contract is vermeld in de bijzondere voorwaarden.
 • Alle informatie over de diensten en producten op deze website is onderworpen aan de regels van het Belgisch recht.
 • Alvorens een verzekering af te sluiten , adviseren wij u de infofiche en de algemene voorwaarden aandachtig te lezen. Uw makelaar bezorgt u graag een kopie van deze voorwaarden en u vindt ze ook terug op deze site.
 • Als klant bent u beschermd door de MiFID-gedragsregels.
 • Als u een klacht of opmerking hebt, kan u uw makelaar of de dienst Klachtenmanagement contacteren.
 • U kunt de Ombudsman van de Verzekeringen contacteren via www.ombudsman-insurance.be
 • Voor advies op maat of een verzekeringsaanbod kan u terecht bij uw makelaar.