Pensioensparen

VIVIUM Pensioensparen

Is het wettelijk pensioen uw enige bron van inkomsten als u met pensioen gaat? Dan wordt het niet vanzelfsprekend om uw huidige levensstandaard te behouden. Begin daarom vandaag nog met pensioensparen en geniet meteen van een belastingvermindering.

Hoe werkt pensioensparen?

U kunt in 2021 jaarlijks maximaal 990 of 1 270 euro sparen. Kiest u voor 990 euro, dan krijgt u een belastingvoordeel van 30% en krijgt 297 euro terug. Wie kiest voor 1 270 euro, heeft een voordeel van 25% en krijgt 317,5 euro terug van de fiscus.

Rentevoet

Bij Vivium kunt u enerzijds kiezen voor 100% zekerheid door volledig te sparen in een tak 21-levensverzekering. Op uw premies krijgt u een gewaarborgde rentevoet van 0,45% (rentevoet van toepassing sinds 1/10/2017). Voor toekomstige stortingen kan de rentevoet wijzigen tijdens de looptijd van het contract.

Anderzijds kunt u kiezen om uw premies onder te brengen in een tak 23-levensverzekering, waarbij belegd wordt in het VIVIUM Managed Fund. Uw rendement is dan mogelijk hoger dan bij een tak 21-levensverzekering. De prestaties van het fonds zijn echter afhankelijk van de beurs en kunnen ook lager of negatief zijn. Spaart u over lange termijn, dan wordt het risico op verlies beperkt.

U kunt ook kiezen voor een combinatie van beide: een belegging in zowel tak 21 als tak 23.

Winstdeelname

Bovenop de gewaarborgde rentevoet kunt u voor het tak 21-gedeelte van uw contract eventueel een jaarlijkse, belastingvrije winstdeelname ontvangen. U kunt deze winstdeelname verder beleggen in een beleggingsfonds of samen met uw pensioenpremies verder laten aangroeien.

Looptijd

Een contract pensioensparen loopt minimaal 10 jaar. Om een contract af te sluiten, moet u minstens 18 jaar oud zijn en jonger dan 65 jaar.

De fiscus beloont uw appeltje voor de dorst

De fiscus beloont uw spaarinspanningen met een behoorlijk belastingvoordeel:

 • De fiscus betaalt u 30% of 25% terug, verhoogd met gemeentetaks, via een belastingvermindering bij uw jaarlijkse afrekening.
 • Op uw zestigste betaalt u slechts 8% taks op uw gespaarde kapitaal. Alle stortingen die u na uw zestigste verjaardag doet, blijven fiscale voordelen opleveren, maar u betaalt er geen eindbelasting meer op.
 • U betaalt geen taksen op de premies die u stort.

U kunt ook voor uw 60ste verjaardag uw spaargeld al opvragen, maar betaalt dan extra uitstapkosten. Bovendien wordt het kapitaal dan belast aan 33% (verhoogd met de gemeentebelasting), in plaats van aan het gunstige tarief van 8%.

De wetgever kan het fiscale voordeel en de eindbelasting in de toekomst aanpassen.

Aanvullende waarborgen

U kunt uw pensioenspaarplan uitbreiden met twee extra waarborgen.

Kapitaal overlijden

Wenst u uw familie te beschermen? Kies dan voor een kapitaal overlijden en zorg voor financiële zekerheid wanneer u er niet meer bent.

Bijvoorbeeld: U verzekert een kapitaal overlijden van 25 000 euro. Dan krijgen uw nabestaanden dat bedrag als u overlijdt. Hebt u in tussentijd al een hogere reserve opgebouwd? Dan krijgen ze dat hogere bedrag.

Arbeidsongeschiktheid

Vivium biedt twee formules aan bij arbeidsongeschiktheid door ziekte of ongeval. U kunt beide formules combineren in uw pensioenspaarplan. 

 1. Vivium betaalt de premie van uw pensioenspaarplan verder zolang u arbeidsongeschikt bent. Uw pensioenkapitaal blijft dus verzekerd. 
 2. Vivium betaalt een rente uit gedurende de periode dat u niet kunt werken.

Opgelet: als u ervoor kiest om uw pensioenpremie voor 100% in een VIVIUM Managed Fund (tak 23) te storten, is het niet mogelijk om uw contract uit te breiden met de aanvullende waarborg Arbeidsongeschiktheid. U kunt deze waarborg dan wel afsluiten via een aparte polis. 

Kosten

Op uw pensioenspaarcontract zijn instapkosten en beheerskosten van toepassing. Een volledig overzicht vindt u in de financiële infofiches CapiplanCapi23 en Combi tak21/tak23.

Meer weten over VIVIUM Pensioensparen?

Op de financiële infofiches vindt u alle informatie over de waarborgen, het rendement en de kosten van VIVIUM Pensioensparen. 

Hebt u nog vragen of wilt u een contract afsluiten? Contacteer dan uw makelaar. Hij kan uw persoonlijke situatie en wensen in kaart brengen en inschatten welke formule het beste bij u past. 

Tip: Combineer uw pensioenspaarplan met langetermijnsparen. Zo kunt u een extra fiscaal voordeel krijgen.

 

De looptijd van het contract voor deze verzekering wordt bepaald in de bijzondere voorwaarden. De dienst- en productinformatie op deze website is onderworpen aan de regels van het Belgische recht. Als klant wordt u beschermd door de MiFID-gedragsregels.

 

Wettelijke vermeldingen

Vivium biedt geen rendements- en kapitaalgarantie voor tak 23-fondsen. Het doel van deze fondsen is een meerwaarde te realiseren, maar hun waarde kan schommelen in de tijd. Het financiële risico dat daarmee gepaard gaat, wordt gedragen door de verzekeringsnemer. Vivium biedt geen garantie met betrekking tot de terugbetaling van het gespaarde kapitaal. Het beheersreglement is verkrijgbaar bij Vivium.

 • De looptijd van dit type contract is vermeld in de bijzondere voorwaarden.
 • Alle informatie over de diensten en producten op deze website is onderworpen aan de regels van het Belgisch recht.
 • Alvorens een verzekering af te sluiten , adviseren wij u de informatiefichesKey Information Documents (KIDS) en de algemene voorwaarden aandachtig te lezen. Uw makelaar bezorgt u graag een kopie van deze voorwaarden en u vindt ze ook terug op deze site.
 • Als klant bent u beschermd door de MiFID-gedragsregels.
 • Als u een klacht of opmerking hebt, kan u uw makelaar of de dienst Klachtenmanagement contacteren.
 • U kunt de Ombudsman van de Verzekeringen contacteren via www.ombudsman.as
 • Voor advies op maat of een verzekeringsaanbod kan u terecht bij uw makelaar.