De omniumverzekering van Vivium

Een omniumverzekering dekt de schade aan uw nieuwe of tweedehandswagen, ook als u in fout bent, en is daarom de perfecte aanvulling op uw BA-autoverzekering. Bovendien kunt u ook kiezen voor een omnium waarbij uw verzekeringspremie elk jaar in prijs zakt, of voor een mini-omnium.

 

Wat houdt de omniumverzekering van Vivium allemaal in?

Vivium biedt drie formules aan:

De klassieke omniumverzekering

Uw auto is tijdens een eerste periode voor 100% van de cataloguswaarde verzekerd. U kiest zelf hoe lang die eerste periode duurt: een half jaar, één jaar of twee jaar. Daarna zakt de waarde van uw wagen elke maand met 1%.

Een omniumverzekering dekt de schade aan uw wagen veroorzaakt door:

 • brand, explosie of bliksem;
 • aanrijdingen met dieren;
 • hagel, overstromingen of andere natuurkrachten;
 • gebarsten en gebroken autoruiten, ook van uw schuifdak;
 • diefstal, of een poging tot diefstal (optioneel bij een mini-omniumverzekering, inbegrepen in de volledige omniumverzekering);
 • schade door vandalisme zoals krassen in het koetswerk van uw wagen;
 • de materiële schade aan uw wagen, zelfs als u die zelf veroorzaakte.

De omniumverzekering voor wagens van twee tot acht jaar (degressieve omnium)

Dit is een interessante formule voor wagens van twee tot acht jaar. Ze houdt rekening met de waarde van uw voertuig.

We starten met de oorspronkelijke cataloguswaarde. Na twee jaar bedraagt de waarde van uw wagen 72,15% (de waarde van uw wagen zakt met 15% één jaar na de eerste inverkeersstelling, en het volgende jaar is er opnieuw een vermindering van 15% op een basis van 85%). Wanneer uw auto twee jaar wordt, daalt met deze degressieve omniumformule ook de premie van uw omniumverzekering jaar na jaar: elk jaar krijgt u namelijk 5% korting op de premie. Door de jaarlijkse korting kunt u uw wagen langer beschermen met een omniumverzekering.

Deze degressieve omnium biedt dezelfde dekkingen als de klassieke omniumverzekering.

De mini-omniumverzekering

Een volledige omniumverzekering biedt uiteraard de meeste bescherming, maar u kunt ook kiezen voor een zogenaamde mini-omniumverzekering. Die vergoedt de schade door glasbraak, hagelschade, schade door aanrijding met een dier… Schade door vandalisme of schade die u zelf veroorzaakte (bijvoorbeeld als u tegen een paaltje reed), wordt echter niet verzekerd. U kunt ook kiezen voor een aanvullende waarborg Diefstal.

Een mini-omniumverzekering dekt de schade aan uw wagen veroorzaakt door:

 • brand, explosie of bliksem;
 • aanrijdingen met dieren;
 • hagel, overstromingen of andere natuurkrachten;
 • gebarsten en gebroken autoruiten, ook van uw schuifdak;
 • diefstal, of een poging tot diefstal (optioneel bij een mini-omniumverzekering, inbegrepen in de volledige omniumverzekering).

Autoverzekering en vrijstelling

Bij een omniumverzekering betaalt u mogelijks een vrijstelling of franchise voor de waarborg materiële schade. Dit is het bedrag van de herstellingskosten dat u bij een schade zelf betaalt wanneer u :

 • een ongeval in fout veroorzaakte
 • u zelf verantwoordelijk bent voor de schade 
 • wanneer de schade werd veroorzaakt door onbekenden. 

U kunt bij Vivium kiezen uit drie types vrijstellingen: laag, gemiddeld of hoog.. U bent 30 jaar of ouder en hebt een bonus-malus van -2? Dan kunt u ook een vierde type kiezen: de 0-vrijstelling. In dat geval, betaalt u geen franchisebedrag wanneer uw voertuig minder dan twee jaar oud is en u kiest voor een herstelling in een erkende Vivium-garage.

Wat zijn de voordelen van uw autoverzekering?

Een korting als u uw wagen laat herstellen in een erkende garage. 

Vivium heeft een uitgebreid netwerk van erkende herstellers: dat zijn professionele garages die u een goede en snelle service bieden. Als u uw auto laat herstellen bij een erkende hersteller, dan krijgt u niet alleen een korting op uw vrijstelling (als uw contract er een voorziet), u maakt ook automatisch gebruik van het derdebetalerssysteem. Hierbij stuurt de garage na de herstelling de factuur onmiddellijk naar Vivium. U betaalt enkel (een stuk van) de vrijstelling.

Een korting als uw wagen een rijhulpsysteem heeft.  

Nieuwe veiligheidssystemen zorgen voor meer veiligheid. Met een BA of (volledige) omniumverzekering krijgt u ook een korting als uw auto uitgerust is met één van volgende systemen:

 • een automatisch remsysteem;
 • een rijstrookcontrolesysteem;
 • een vermoeidheidsherkenningssysteem;
 • een systeem dat proactief de snelheid regelt (Adaptive Cruise Control);
 • dodehoeksignalisatie (Blind Spot System); 
 • een detectiesysteem voor voetgangers en fietsers. 

Een korting als u kiest voor het VIVIUM S² Pack. 

Het VIVIUM S2 Pack werkt met de VIVIUM S2 Box. Dat is een klein toestelletje voor in de auto dat gegevens meet over het rijgedrag. Met respect voor uw privacy. Bij een zware botsing wordt direct de bijstand gealarmeerd. En een VIVIUM S2 Pack geeft recht op een korting. Ontdek nog meer voordelen van het VIVIUM S2 Pack.

Een korting als u uw verzekeringen bundelt.

Als u uw autoverzekering samen met uw brand- en familiale verzekering groepeert in een VIVIUM Comfort Deal, dan krijgt u een forfaitaire korting op uw vrijstelling in eigen schade. Het bedrag hiervan hangt af van de waarde van uw voertuig. Om van deze korting te genieten, moet u wel een bonus-malus van 0 of minder hebben. Deze korting komt bovenop de korting die u krijgt als u uw auto laat herstellen in een erkende garage.

Uitsluitingen en beperkingen

Op de verzekering Vivium Auto zijn uitsluitingen en beperkingen van toepassing. Hierbij enkele voorbeelden uit de informatiefiche.

Ongeacht de gekozen formule, bent u niet gedekt bij:

 • Schade als gevolg van diefstal of poging tot diefstal, wanneer het voertuig zich in een publieke ruimte bevindt en u de portieren niet hebt afgesloten of als u de sleutels op een zichtbare plaats in het voertuig hebt gelaten.
 • Schade als gevolg van diefstal of poging tot diefstal, als u de diefstal niet binnen 24 uur aan de politie hebt aangegeven.
 • Schade die ontstaat door slijtage van het voertuig of door een mechanisch gebrek of een constructiefout.

Er bestaan beperkingen of een recht van verhaal in hoofde van de verzekeraar in het geval dat, op het ogenblik van het schadegeval:

 • vastgesteld wordt dat u bepaalde informatie over het te verzekeren risico hebt achtergehouden;
 • het voertuig wordt bestuurd door een persoon jonger dan 26 jaar die niet in uw contract wordt vermeld als gebruikelijke bestuurder.

Bij de waarborg Materiële schade:

 • wordt er steeds een vrijstelling toegepast: het bedrag hangt af van de verzekerde waarde van het voertuig, maar u kunt kiezen tussen vier niveaus (laag, gemiddeld, hoog of 0-vrijstelling);
 • deze vrijstelling wordt verdubbeld wanneer het voertuig wordt bestuurd door een persoon jonger dan 26 jaar die in uw contract niet wordt vermeld als gebruikelijke bestuurder.

Wettelijke bepalingen

 • Het contract voor deze verzekering wordt afgesloten voor een periode van één jaar en wordt elk jaar stilzwijgend verlengd.  
 • Alle informatie over de diensten en producten op deze website is onderworpen aan de regels van de Belgische wetgeving.  
 • De verzekering VIVIUM Auto is onderhevig aan uitsluitingen, beperkingen en voorwaarden die van toepassing zijn op het verzekerde risico: alvorens deze verzekering af te sluiten, adviseren wij u kennis te nemen van het informatiedocument van dit product en de algemene voorwaarden van toepassing op deze verzekering beschikbaar op deze site of via uw verzekeringstussenpersoon.  
 • Als klant bent u beschermd door de gedragsregels inzake verzekeringen.  
 • Als u een klacht of opmerking hebt, kunt u contact opnemen met uw verzekeringstussenpersoon of de afdeling Klachtenmanagement.  
 • De gegevens van de dienst Klachtenmanagement van Vivium zijn:
            e-mail: klacht@vivium.be
            post: Klachtenmanagement van Vivium, Koningsstraat 151, 1210 Brussel
 • U kunt de Ombudsman van de Verzekeringen contacteren via www.ombudsman.as.  
 • Neem voor persoonlijk advies of een verzekeringsofferte contact op met een verzekeringstussenpersoon.  
 • U kunt ook de volledige juridische informatie raadplegen.