Keer terug
Verplichte verzekeringen voor een zelfstandige

Vier verplichte verzekeringen voor zelfstandigen

Werkt u als zelfstandige in België? Dan moet u tot vier verzekeringen verplicht afsluiten. Bekijk hier wat deze polissen inhouden, en of u tot de doelgroep behoort.

We beginnen met een speciaal geval: de brandverzekering. Deze is niet verplicht, maar hij wordt wel bijzonder warm aanbevolen. Hij biedt namelijk de beste bescherming voor uw zaak én voor uw woning. Vandaar dat hij hier mooi bovenaan mag staan.

De volgende vier verzekeringen zijn wel wettelijk verplicht:

1. U hebt een voertuig

Alle voertuigen op de openbare weg moeten een verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid (BA) hebben. Dus ook auto's, lichte vrachtwagens of vrachtwagens van zelfstandigen. Het is simpel: zonder BA-verzekering geen nummerplaat.

2. U hebt personeel

Zodra u personeel in dienst hebt, moet u een arbeidsongevallenverzekering afsluiten. Zo is uw personeel verzekerd bij ongevallen (met lichamelijke letsels) op het werk, of van of naar het werk.

3. U baat een publiek toegankelijke plaats uit

Hebt u een publiek toegankelijke ruimte, dan moet u een verzekering ‘Objectieve Aansprakelijkheid Brand en Ontploffing' afsluiten. Dit geldt onder andere voor: 

  • hotels, motels en jeugdherbergen;
  • dancings en discotheken;
  • restaurants, cafés en frituren met een publieke ruimte groter dan 50 m2;
  • kantoorgebouwen met publieke ruimten van in totaal meer dan 500 m2;
  • winkels met een oppervlakte van meer dan 1000 m2 inclusief de opslagruimte.

4. Aansprakelijkheid

Als zelfstandige kunt u aansprakelijk gesteld worden voor schade die u toebrengt aan klanten, leveranciers of derden. Sommige beroepen moeten daarvoor een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afsluiten.

De overige verzekeringen zijn vrij te kiezen

Vaak is het nuttig om extra verzekeringen af te sluiten om u te beschermen tegen bijkomende risico's. De meest voorkomende verzekeringen zijn:

In combinatie met de brandverzekering:

Verder:

Meer weten?

Een goede bescherming kan u heel wat financiële problemen besparen. Contacteer uw makelaar. Hij kent u en uw zaak en geeft u graag persoonlijk advies op maat.

Meest gelezen