Beleggingsfondsen van Vivium

Onze beleggingsfondsen

We kiezen bij Vivium voor het principe van ‘open architectuur’. Dit betekent dat we fondsen aanbieden van externe vermogensbeheerders die hun strepen al ruimschoots verdiend hebben. Zo werken we samen met Degroof Petercam AM en met Funds For Good en kunnen we hun knowhow en ervaring maximaal benutten.

Zes VIVIUM Beleggingsfondsen

De rendementen in de onderstaande factsheets of op tijd.be zijn brutorendementen waarbij de beheerskosten verrekend zijn, maar niet de in- en uitstapkosten en eventuele taksen van de levensverzekeringspolis. Die vind je in de Essentiële Informatiedocumenten of financiële infofiches van de respectievelijke spaar- en beleggingsverzekeringen.

Uw makelaar helpt u graag het Managed Fund kiezen dat het best bij uw profiel past.

Naam Fonds

Risicoklasse

Fact sheet

(31/10/2021)

Stability Fund

3

Fact sheet

Balanced Low Fund

3

Fact sheet

Balanced Fund

3

Fact sheet

FFG Global Flexible Sustainable Fund

3

Fact sheet

Dynamic Fund

3

Fact sheet

Europe Sustainable Fund

4

Fact sheet

 

 


Degroof-Petercam AM is een Belgische vermogensbeheerder, met internationale aanwezigheid.  De in house expertise van Degroof-Petercam AM werd in 2019 voor het 2de jaar op rij beloond met de Super Award uitgereikt door De Tijd/L’Echo.

De Super Award wordt uitgereikt aan de vermogensbeheerder met de best presterende aandelen- en obligatiefondsen over een periode van vijf jaar. De onderscheiding is een bekroning voor het actieve beheer, de duurzame benadering en de investeringen in research.

Degroof-Petercam is partner van Vivium voor het beheer van onze profielfondsen. Profielfondsen laten u toe om, op basis van uw beleggingsprofiel, dat u samen met uw makelaar bepaalt, het fonds te kiezen dat het best bij uw profiel en beleggingshorizon past. Voor elk profiel, van defensief tot dynamisch, hebben we voor u een passend profielfonds geselecteerd:

Profiel            

Aanbevolen fonds

Defensief       

Stability Fund

Neutraal        

Balanced Low Fund

Evenwichtig

Balanced Fund

Dynamisch

Dynamic Fund

Ook voor beheer van het Europe Sustainable Fund, dat belegd in duurzame Europese aandelen worden we bijgestaan door Degroof-Petercam.

 

Waar andere duurzame fondsen hun steentje bijdragen aan de wereld rondom ons door een selectief investeringsproces, gaat Funds for Good nog een stap verder.

Zij genereren een onmiddellijke en tastbare impact door armoede en ongelijkheid in eigen omgeving te bestrijden. Dat doen ze door mensen zonder vast werk, maar met energie en goede ideeën, te helpen om als ondernemer een plek op de arbeidsmarkt in te nemen. Een doel dat een sterke match vormt met de coöperatieve waarden van onze groep.

Funds For Good schenkt 50% van haar eigen winst aan een sociaal project. Het geld dat vrijkomt door deze schenkingen wordt gebruikt om interestvrije leningen op eer toe te kennen aan werkzoekende om hen zo de kans te geven om hun eigen job te creëren door als zelfstandige hun eigen zaak op te starten.

Wanneer deze leningen worden terugbetaald, hergebruikt Funds For Good de middelen om andere werkzoekenden op dezelfde manier te helpen. Daarnaast spendeert het team van Funds For Good 25% van hun arbeidstijd aan coaching, advies en ondersteuning van de ondernemers die zij helpen opstarten. Want financiering mag dan wel van essentieel belang zijn, vaak volstaat financiële steun op zich niet.”

Funds For Good is partner van Vivium voor het beheer van het FFG Global Flexible Sustainable Fund, een wereldwijd gediversifieerd fonds.

De troeven van onze fondsen op een rijtje

Ervaren en kwalitatief beheer

Vivium werkt samen met twee internationaal gelauwerde partners.

U belegt in fonds dat perfect afgestemd op uw risicoprofiel

Risicobeheer staat centraal in het beheer van onze fondsen. Een continue opvolging zorgt dat de beleggingsportefeuille in lijn is met het gekozen risicoprofiel.

U belegt in een sterk gespreid fonds

Door uw belegging te spreiden vermijdt u concentratierisico. Bij Vivium is dat eenvoudig: de fondsen die wij aanbieden, investeren elk in heel wat verschillende activa. Op die manier is uw belegging automatisch sterk gespreid.

Duurzaam

We vinden het belangrijk dat onze partners waarden en normen hanteren die aansluiten bij de waarden van Vivium en de P&V Groep.

Geschikt voor ieders portemonnee

Zelfs met een kleine bijdrage (vanaf € 25/maand) kan u in een ruime spreiding van aandelen en obligaties investeren.

Flexibel in- en uitstappen bij niet-fiscale plannen

Kiest u voor tak 23 in een niet-fiscaal plan, dan betaalt u vanaf het 4de jaar geen uitstapkosten meer. Zowel qua instap als (gedeeltelijke) uitstap bent u ook niet aan minimumbedragen gebonden.

Belangrijkste risico’s 

Faillissementsrisico

De activa van de interne verzekeringsfondsen die aan de levensverzekering zijn verbonden, maken deel uit van een afgescheiden beheer van het bijzonder vermogen, afzonderlijk beheerd binnen de activa van P&V Verzekeringen. Als P&V failliet gaat, is dat vermogen prioritair voorbehouden om te voldoen aan de verbintenissen tegenover de verzekeringsnemers en/of begunstigden.

Liquiditeitsrisico

De vereffening van de eenheden van een intern verzekeringsfonds kan uitzonderlijk worden vertraagd of opgeschort.

Marktrisico

De waarde van een deelbewijs van een fonds hangt af van de evolutie van de waarde van de onderliggende activa, marktrentevoeten … De eenheidswaarde is nooit gewaarborgd, kan hoger of lager zijn dan op het ogenblik van de premiestorting en er is geen kapitaalbescherming.

Risico’s van het fondsbeheer

De tak23-fondsen zijn blootgesteld aan verschillende risico’s die variëren in functie van de beleggingsdoelstelling en –politiek van deze fondsen en hun onderliggende fondsen. Om deze beleggingsdoelstelling te behalen, kunnen de beheerders van elk fonds beleggen in verschillende activaklassen en volgens verschillende stijlen. De verhoudingen waarin dit gebeurt, zijn variabel en afhankelijk van de marktomstandigheden en de beleggingspolitiek van het betrokken fonds. Aangezien het rendement niet gewaarborgd wordt, bestaat er steeds een risico dat de uitgevoerde beleggingen niet het verwachte resultaat opleveren, dit desondanks de expertise van specialisten.

Wettelijke vermeldingen

Vivium biedt geen rendements- en kapitaalgarantie voor tak 23-fondsen. Het doel van deze fondsen is een meerwaarde te realiseren, maar hun waarde kan schommelen in de tijd. Het financiële risico dat daarmee gepaard gaat, wordt gedragen door de verzekeringsnemer. Vivium biedt geen garantie met betrekking tot de terugbetaling van het gespaarde kapitaal. Het beheersreglement is verkrijgbaar bij Vivium.

  • De looptijd van dit type contract is vermeld in de bijzondere voorwaarden.
  • Alle informatie over de diensten en producten op deze website is onderworpen aan de regels van het Belgisch recht.
  • Alvorens een verzekering af te sluiten , adviseren wij u de informatiefichesKey Information Documents (KIDS) en de algemene voorwaarden aandachtig te lezen. Uw makelaar bezorgt u graag een kopie van deze voorwaarden en u vindt ze ook terug op deze site.
  • Als klant bent u beschermd door de MiFID-gedragsregels.
  • Als u een klacht of opmerking hebt, kan u uw makelaar of de dienst Klachtenmanagement contacteren.
  • U kunt de Ombudsman van de Verzekeringen contacteren via www.ombudsman.as
  • Voor advies op maat of een verzekeringsaanbod kan u terecht bij uw makelaar.