Pensioen voor zelfstandigen

Het wettelijk pensioen voor zelfstandigen

Het maximale wettelijk pensioen voor zelfstandigen is op dit moment in België ongeveer 1.650 euro. En dan alleen als u 45 jaar lang gewerkt hebt en gezinshoofd bent. Anders krijgt u nog minder. Als zelfstandige rondkomen met een wettelijk pensioen is dus niet vanzelfsprekend.

Het aanvullend pensioen voor zelfstandigen

Gelukkig kunt u zelf op een fiscaalvriendelijke manier een aanvullend pensioen bijeen sparen. Zodat u bij uw pensionering dezelfde levenstandaard behoudt als vandaag. Begin op tijd: hoe vroeger u begint, des te groter uw potje wanneer u op pensioen gaat.

De verschillende pensioenoplossingen

VAPZ (sociaal)

Als zelfstandige mag u jaarlijks tot 8,17% van uw inkomen storten in een vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ). Dat is de meest fiscaal vriendelijke manier om als zelfstandige te sparen voor een pensioen. Kiest u voor een sociaal VAPZ, dan gaan een deel van uw premies naar solidariteitswaarborgen. Die beschermen u en uw gezin tegen arbeidsongeschiktheid en overlijden.

VAPZ en/of Gewaarborgd Inkomen met een RIZIV-toelage 

Als geconventioneerd dokter, tandarts, apotheker of kinesitherapeut kunt u uw RIZIV-toelage gebruiken voor de opbouw van een extralegaal pensioen (het VAPZ-RIZIV) en/of een verzekering Gewaarborgd Inkomen. U betaalt de premies niet zelf, dat doet het RIZIV in uw plaats.

Individuele pensioentoezegging

Bent u bedrijfsleider van een vennootschap? Dan kunt u naast een VAPZ ook een individuele pensioentoezeggingsverzekering afsluiten: het VIVIUM Top-Hat Plus Plan. Op die manier betaalt uw vennootschap voor uw pensioen. Maar u bent zelf wel de eigenaar en rechtstreekse begunstigde van het kapitaal.  

Levensverzekering of pensioensparen

U kunt elk jaar extra premies opzijleggen voor uw pensioen via een individuele levensverzekering of via pensioensparen. Beide leveren een fiscaal voordeel op.

Voorschot op uw pensioenverzekering

U kunt een deel van uw reserves in uw VAPZ of Top-Hat Plus Plan opnemen als voorschot. U kunt een hypothecair krediet afsluiten waarbij u het ontleende kredietkapitaal terugbetaalt met uw pensioenkapitaal. Of u kunt uw tweedepijler-pensioencontract in onderpand geven bij uw kredietinstelling.