Individuele pensioentoezegging

Laat uw vennootschap sparen voor uw pensioen

Dat u maar beter spaart voor uw pensioen, weet u al. Maar wat zou u ervan vinden, mocht u niet zélf moeten sparen voor uw pensioen? Wat als bijvoorbeeld uw vennootschap ervoor zorgt dat u comfortabel kunt genieten van uw pensioen?

Wat is een individuele pensioentoezegging?

Met een individuele pensioentoezegging (IPT) zoals het Top-Hat Plus Plan van Vivium, betaalt u niet zelf voor uw pensioen, dat doet uw vennootschap. U kiest wel zelf de grootte van de premie en de risicograad van uw belegging. Én u bent zowel de eigenaar als rechtstreekse begunstigde van het kapitaal!

Onze expert licht toe

De 5 voordelen van een IPT

1. Uw vennootschap betaalt voor uw pensioen

U behoudt uw levensstandaard én uw vennootschap betaalt minder belastingen. Alle premies voor een individuele pensioentoezegging zijn immers fiscaal aftrekbaar als beroepskost.

2. U bent de rechtstreekse begunstigde

Als u met pensioen gaat, ontvangt u zelf rechtstreeks uw pensioen, niet uw vennootschap. Zo bent u zeker dat uw pensioenkapitaal écht op uw rekening terechtkomt. Ook na een eventuele vereffening van uw vennootschap.

3. U betaalt beperkte belastingen op uw pensioen

Terwijl u werkt, hebben de pensioenpremies die uw vennootschap betaalt geen invloed op uw belastingen. Bij de uitkering van uw kapitaal betaalt u, afhankelijk van uw leeftijd, een belasting op het eindkapitaal.

4. U kunt kiezen voor extra bescherming

Wilt u uw gezin extra beschermen? Verzeker dan een extra kapitaal bij overlijden ten voordele van uw nabestaanden. En/of kies uit een van de volgende aanvullende waarborgen:

 • een ongevallenverzekering
 • premieteruggave bij arbeidsongeschiktheid
 • een rente bij arbeidsongeschiktheid
 • een waarborg ernstige aandoeningen

5. U kunt uw IPT gebruiken voor uw vastgoedfinanciering

Tijdens de looptijd van het contract kunt u uw individuele pensioentoezegging al gebruiken om de aankoop of verbouwing van uw vastgoed te financieren. Hoe dat in zijn werk gaat, leest u op onze pagina rond vastgoedfinanciering.

Wist u dat?

Uw totale pensioen mag niet hoger zijn dan 80% van uw laatste brutojaarloon. Anders verliest u een groot stuk van de fiscale voordelen van uw pensioenplan. De precieze berekening van deze 80%-regel is complex. Uw makelaar helpt u echter graag om dit te berekenen voor u.

Lees ook

Ongetwijfeld hebt u nog heel wat vragen. In onderstaande artikelen vindt u alvast een aantal antwoorden terug.

Nog vragen? Stel ze aan uw makelaar

Hoe wordt de 80%-regel berekend? Welke aanvullende waarborgen zijn voor u het meest interessant? Hoeveel belastingen betaalt u op pensioenleeftijd? Uw makelaar beantwoordt graag deze en andere vragen. Aarzel dus niet om hem te contacteren.

Belangrijkste risico’s

Faillissementsrisico

De activa van de interne verzekeringsfondsen die aan de levensverzekering zijn verbonden, maken deel uit van een afgescheiden beheer van het bijzonder vermogen, afzonderlijk beheerd binnen de activa van VIVIUM. Als VIVIUM failliet gaat, is dat vermogen prioritair voorbehouden om te voldoen aan de verbintenissen tegenover de verzekeringsnemers en/of begunstigden.

Liquiditeitsrisico

De vereffening van de eenheden van een intern verzekeringsfonds kan uitzonderlijk worden vertraagd of opgeschort.

Marktrisico

De waarde van een deelbewijs van een fonds hangt af van de evolutie van de waarde van de onderliggende activa, marktrentevoeten. De eenheidswaarde is nooit gewaarborgd, kan hoger of lager zijn dan op het ogenblik van de premiestorting en er is geen kapitaalbescherming.

Risico’s van het fondsbeheer

De tak23-fondsen zijn blootgesteld aan verschillende risico’s die variëren in functie van de beleggingsdoelstelling en –politiek van deze fondsen en hun onderliggende fondsen. Om deze beleggingsdoelstelling te behalen, kunnen de beheerders van elk fonds beleggen in verschillende activaklassen en volgens verschillende stijlen. De verhoudingen waarin dit gebeurt, zijn variabel en afhankelijk van de marktomstandigheden en de beleggingspolitiek van het betrokken fonds. Aangezien het rendement niet gewaarborgd wordt, bestaat er steeds een risico dat de uitgevoerde beleggingen niet het verwachte resultaat opleveren, dit desondanks de expertise van specialisten.

Wettelijke vermeldingen

 • De looptijd van dit type contract is vermeld in de bijzondere voorwaarden.
 • Alle informatie over de diensten en producten op deze website is onderworpen aan de regels van het Belgisch recht.
 • Alvorens een verzekering af te sluiten , adviseren wij u de informatiefiches en de algemene voorwaarden aandachtig te lezen. Uw makelaar bezorgt u graag een kopie van deze voorwaarden en u vindt ze ook terug op deze site.
 • Als klant bent u beschermd door de MiFID-gedragsregels.
 • Als u een klacht of opmerking hebt, kan u uw makelaar of de dienst Klachtenmanagement contacteren.
 • U kunt de Ombudsman van de Verzekeringen contacteren via www.ombudsman-insurance.be 
 • Voor advies op maat of een verzekeringsaanbod kan u terecht bij uw makelaar.