Keer terug
Hoe individuele pensioentoezegging fiscaal optimaliseren?
Image of the blog article

Hoe uw individuele pensioentoezegging fiscaal optimaliseren?

Het einde van het boekjaar is het ideale moment om uw individuele pensioentoezegging of uw groepsverzekering fiscaal te optimaliseren. Hoe pakt u dat het beste aan?

Wettelijk pensioen onvoldoende

Hebt u een individuele pensioentoezegging of een groepsverzekering voor zelfstandigen? Groot gelijk. Het wettelijk pensioen voor een zelfstandige blijft gemiddeld beperkt tot rond de 1 000 euro. Duidelijk te weinig om uw huidige levensstandaard na uw pensioen verder te zetten. Bijkomend sparen voor het pensioen is geen overbodige luxe.

Premies IPT 100% aftrekbaar

De premies voor uw individuele pensioentoezegging of groepsverzekering zijn 100% aftrekbaar als bedrijfslast. Ze leveren een belastingvoordeel van 25 tot 34% op voor uw vennootschap. Maar dan moeten de premies wel voldoen aan de 80%-regel.

Voldoen aan 80%-regel

Die 80%-regel bepaalt dat uw uiteindelijke pensioen niet meer mag bedragen dan 80% van uw laatste normale brutoloon, rekening houdende met het wettelijk pensioen en uw loopbaan. Als u ‘teveel premie' betaalt, en uw wettelijke en aanvullend pensioen daardoor samen boven de 80% uitkomen, zijn de premies voor uw individuele pensioentoezegging of groepsverzekering niet langer volledig fiscaal aftrekbaar. Wat teveel betaald is, is niet fiscaal aftrekbaar.

Hoe 80% berekenen?

In de fiscaal meest interessante situatie komt uw toekomstig pensioen daarom op exact 80% uit van uw laatste bruto jaarloon. Maar hoe weet u of dat het geval is? De formule om de 80%-grens te berekenen, ziet er zo uit:

Kapitaal ‘extra-wettelijk pensioen' ≤ [[(80% x B – W.P.) x N/D] – rente andere E.W.P.] x coëf.

Waarbij:

  • B = de laatste brutojaarbezoldiging
  • W.P. = het wettelijk pensioen: 25% bruto jaarwedde (minimaal 14 024,72 euro, maximaal 16 657,13 euro)
  • N = aantal gepresteerde + te presteren dienstjaren (maximaal 40)
  • D = normale duur van een volledige carrière
  • EWP = extra-wettelijke pensioenen, uitgedrukt in jaarlijkse rente (bijvoorbeeld een bedrijfsleidersverzekering of een VAPZ)
  • Coëf. = Deze coëfficiënt zet de bekomen jaarlijkse rente om in een kapitaal*

Loon gestegen?

Als er een van deze elementen het voorbije jaar gewijzigd is, loont het zeker de moeite om uw situatie voor het jaareinde onder de loep te nemen. Dan hebt u nog tijd om een en ander fiscaal op punt te stellen. Als bijvoorbeeld uw bruto loon gestegen is ten opzichte van vorig jaar, heeft u meteen ook extra ruimte voor een fiscale optimalisatie.

Uw makelaar geeft advies

De concrete toepassing van de 80%-regel blijkt in de praktijk niet eenvoudig. Uw professionele makelaar staat u daarom graag bij. Hij kent de finesses van de 80%-regel en adviseert u over uw mogelijkheden.


* Deze coëfficiënt zet de bekomen jaarlijkse rente om in een kapitaal. De coëfficiënt is wettelijk vastgelegd en schommelt tussen 11,3761 en 18,3749. Het precieze cijfer voor uw situatie hangt af van:

  • uw leeftijd op de einddatum van het contract
  • of u kiest voor overdraagbaarheid naar de langstlevende echtgenoot of wettelijk samenwonende partner na een overlijden
  • en of u kiest voor een indexatie van de jaarrente met 2%

Dit artikel werd geactualiseerd op 06/11/2017.

Meest gelezen