Bedrijfsschade

Bedrijfsschadeverzekering: vergoedt uw omzetverlies en extra kosten

De verzekering Bedrijfsschade garandeert u inkomsten in de periode waarin uw activiteit stilvalt of vertraagt. Tijdens de gekozen periode ontvangt u een vergoeding. Daarom wordt een bedrijfsschadeverzekering ook wel een ‘levensverzekering voor bedrijven’ genoemd. De verzekering wordt samengesteld op maat van uw bedrijf en is af te sluiten als optionele waarborg binnen onze brandverzekering VIVIUM Business Property.

Deze bedrijfsschadeverzekering vergoedt

 • het verlies van het uitbatingsresultaat na een gehele of gedeeltelijke onderbreking van uw activiteit bij schade aan het gebouw of de inhoud
 • de extra kosten die u maakt om de daling van uw omzet te beperken, bijvoorbeeld het huren van een machine in afwachting van de levering van een nieuwe machine

Keuze uit drie formules

 • dagvergoeding: de te verzekeren dagvergoeding wordt bepaald in functie van de omzet verminderd met de variabele kosten
 • omzetvergoeding: het te verzekeren bedrag is gelijk aan de omzet van het laatst beschikbare boekjaar (12 maanden)
 • boekhoudkundige formule: het te verzekeren bedrag wordt bepaald door van de bedrijfsopbrengsten de variabele kosten af te trekken

Uitsluitingen en beperkingen

Op de verzekering Vivium Brand zijn uitsluitingen en beperkingen van toepassing. Hier zijn enkele voorbeelden uit de informatiefiche.

Ongeacht de gekozen formule, Vivium vergoedt nooit:

 • Schade aan of door bouwvallige gebouwen of gebouwen bestemd voor afbraak;
 • Schade ten gevolge van het niet nemen van de vereiste preventiemaatregelen;
 • Bijkomende schade zoals verlies of diefstal van voorwerpen alsook de sedert het schadegeval ontstane verzwaring van verliezen;
 • Schade aan open constructies en elke afsluiting in het kader van storm, hagel… en aan de inhoud die zich in een constructie bevindt die niet door storm of hagel beschadigd werd.

Er bestaan beperkingen of een recht van verhaal in hoofde van de verzekeraar in het geval dat, op het ogenblik van het schadegeval:

 • BA gebouw vergoedt tot 21.565.000 € voor de lichamelijke schade en tot 3.235.000 € voor de materiële schade aan goederen;
 • Bij elke materiële schade valt er een vrijstelling* van 215,17 €, ten laste van de verzekerde zelf (geïndexeerd);
 • De schade aan uithangborden en lichtreclames wordt vergoed tot maximum 1.100 €;
 • Beschadiging van het onroerend goed wordt vergoedt tot maximum 12.000 €, maar graffiti tot 6.000 € in het bijzonder.

Wettelijke bepalingen

 • Het contract voor deze verzekering wordt afgesloten voor een periode van één jaar en wordt elk jaar stilzwijgend verlengd.
 • Alle informatie over de diensten en producten op deze website is onderworpen aan de regels van de Belgische wetgeving.
 • De verzekering Vivium Brand is onderhevig aan uitsluitingen, beperkingen en voorwaarden die van toepassing zijn op het verzekerde risico: alvorens deze verzekering af te sluiten, adviseren wij u kennis te nemen van het informatiedocument van dit product en de algemene voorwaarden van toepassing op deze verzekering  beschikbaar op deze site of via uw verzekeringstussenpersoon.
 • Als klant bent u beschermd door de gedragsregels inzake verzekeringen.
 • Als u een klacht of opmerking hebt, kunt u contact opnemen met uw verzekeringstussenpersoon of de afdeling Klachtenmanagement.

De gegevens van de dienst Klachtenmanagement van Vivium zijn:

 • e-mail: klacht@vivium.be
 • post: Klachtenmanagement P&V, Koningsstraat 151, 1210 Brussel

 

 • U kunt de Ombudsman van de Verzekeringen contacteren via www.ombudsman.as.
 • Neem voor persoonlijk advies of een verzekeringsofferte contact op met een verzekeringstussenpersoon.
 • U kunt ook de volledige juridische informatie raadplegen.

Bundel de verzekeringen voor uw bedrijf en geniet van de voordelen 

Met een VIVIUM Business Deal groepeert u de belangrijkste niet-levensverzekeringen voor uw zaak. Dat is niet alleen praktisch en overzichtelijk, u kunt zelfs tot 10% van uw premies terugkrijgen.

Ontdek de VIVIUM Business Deal