Alle risico's elektronica

Bescherm uw elektronica met een verzekering Alle risico’s

Hoe belangrijk is uw laptop voor u en andere elektrische toestellen voor uw bedrijf? Kunt u probleemloos verder werken als er iets misloopt? Of staat het verlies van uw computers gelijk aan een ramp? En wat met uw waardevolle voorwerpen, zoals uw kostbare schilderijen, camera’s of juwelen?

De verzekering Alle Risico’s Elektronica of Bijzondere voorwerpen is een ‘alle risico verzekering’. Dat betekent dat alle plotse materiële schade gewaarborgd is, behalve enkele uitzonderingen, zoals slijtage en esthetische schade. Deze verzekering kan worden afgesloten als optionele waarborg in onze brandverzekering VIVIUM Business Property.

De verzekering Alle risico’s elektronica vergoedt:

de plotse en onvoorziene schade aan uw elektronische toestellen en installaties.

U hebt de keuze uit twee formules:

 1. zonder specificaties ('blanket cover'): de te verzekeren voorwerpen moeten niet afzonderlijk vermeld worden
 2. met specificaties: de voorwerpen worden verzekerd op basis van een gedetailleerde omschrijving van elk voorwerp

Deze waarborg kan worden uitgebreid met de volgende opties:

 • vergoeding voor wedersamenstelling van data
 • vergoeding voor wedersamenstelling van software
 • vergoeding van bijkomende kosten (bijvoorbeeld huur van vervangende toestellen, overuren van personeel, tijdelijke werknemers ...)

Uitsluitingen en beperkingen

Op de verzekering Vivium Business Property zijn uitsluitingen en beperkingen van toepassing. Hier zijn enkele voorbeelden uit de informatiefiche.

Ongeacht de gekozen formule, Vivium vergoedt nooit:

 • Schade die niet plots is ontstaan of die al bestond vóór de aanvang van de waarborg;
 • Schade aan koopwaar ten gevolge van de rechtstreekse inwerking van elektriciteit;
 • Schade ten gevolge van het niet nemen van de vereiste preventiemaatregelen.

Er bestaan beperkingen of een recht van verhaal in hoofde van de verzekeraar in het geval dat, op het ogenblik van het schadegeval:

 • BA gebouw vergoedt tot 21.565.000 € voor de lichamelijke schade en tot 3.235.000 € voor de materiële schade aan goederen;
 • Bij elke materiële schade valt er een vrijstelling* van 215,17 €, ten laste van de verzekerde zelf (geïndexeerd);
 • De schade aan uithangborden en lichtreclames wordt vergoed tot maximum 1.100 €;

Wettelijke bepalingen

 • Het contract voor deze verzekering wordt afgesloten voor een periode van één jaar en wordt elk jaar stilzwijgend verlengd.
 • Alle informatie over de diensten en producten op deze website is onderworpen aan de regels van de Belgische wetgeving.
 • De verzekering Vivium Business Property is onderhevig aan uitsluitingen, beperkingen en voorwaarden die van toepassing zijn op het verzekerde risico: alvorens deze verzekering af te sluiten, adviseren wij u kennis te nemen van het informatiedocument van dit product en de algemene voorwaarden van toepassing op deze verzekering  beschikbaar op deze site of via uw verzekeringstussenpersoon.
 • Als klant bent u beschermd door de gedragsregels inzake verzekeringen.
 • Als u een klacht of opmerking hebt, kunt u contact opnemen met uw verzekeringstussenpersoon of de afdeling Klachtenmanagement.

De gegevens van de dienst Klachtenmanagement van Vivium zijn:

 • e-mail: klacht@vivium.be
 • post: Klachtenmanagement P&V, Koningsstraat 151, 1210 Brussel

 

 • U kunt de Ombudsman van de Verzekeringen contacteren via www.ombudsman.as.
 • Neem voor persoonlijk advies of een verzekeringsofferte contact op met een verzekeringstussenpersoon.
 • U kunt ook de volledige juridische informatie raadplegen.