FAQ Familiale

1. Waarvoor dient een aansprakelijkheidsverzekering?

Een aansprakelijkheidsverzekering dekt u voor de schade die u per ongeluk veroorzaakte aan een persoon of aan zijn goederen. Het slachtoffer moet u wel aansprakelijk stellen. Hij moet ook bewijzen dat u een fout maakte, dat er schade is en dat er een oorzakelijk verband is tussen de fout en de schade.

De fout kan het gevolg zijn van een daad, een nalatigheid of een onvoorzichtigheid. Ook schade die veroorzaakt werd door uw minderjarige kinderen, uw huisdieren, uw werknemers of uw eigendommen, is gedekt door de aansprakelijkheidsverzekering.

Bij een schadegeval gaat uw verzekeraar in eerste instantie na of u wel aansprakelijk bent. Is dat het geval, dan wordt de derde vergoed. Een aansprakelijkheidsverzekering beschermt u dus tegen welbepaalde financiële eisen van derden.

2. Voor wie ben ik aansprakelijk?

Uw aansprakelijkheid gaat verder dan uw persoonlijke daden. Ook schade die veroorzaakt wordt door deze personen of goederen, kan op u verhaald worden:

  • uw minderjarige kinderen (zelfs als ze op het moment van de schade niet onder uw direct toezicht staan);
  • uw dieren (ook als u geen eigenaar bent, maar bewaarder);
  • uw werknemers (tijdens de werkuren);
  • uw leerlingen (zolang ze onder uw toezicht als leerkracht staan);
  • uw goederen;
  • uw gebouwen.

3. Ik ben 70 jaar, alleenstaand, de kinderen zijn het huis uit en ik heb geen huisdieren meer. Is een familiale verzekering dan nog wel nodig?

Zeker en vast. Bent u bij een schadegeval in fout, dan kan een derde u aansprakelijk stellen. Denk aan een bloempot die van uw vensterbank valt op het hoofd van een toevallige voorbijganger. Of u steekt te voet de straat over zonder op het rode licht te letten en er botsen twee auto's tegen elkaar.

Wordt u aansprakelijk gesteld, dan komt uw familiale verzekering tussen.

Onze tip. Vivium biedt korting aan alleenstaanden en/of zestigplussers. Laat u adviseren door uw makelaar.

4. Als voetganger werd ik aangereden door een automobilist. Ik ben een zwakke weggebruiker dus ik word vergoed door de BA Auto van de tegenpartij. Waarom dan nog een familiale polis afsluiten?

Bij een verkeersongeval waarbij een voertuig betrokken is, ontvangt u als zwakke weggebruiker een schadevergoeding voor uw lichamelijke letsels en kledijschade (de kledij wordt enkel vergoed bij lichamelijke letsels). Of u nu in fout bent of niet.

Toch is een familiale polis onontbeerlijk. Als u aansprakelijk gesteld wordt voor het ongeval, moet u de schade aan derden (automobilist) vergoeden. Uw familiale polis vergoedt dan de tegenpartij.

5. Mijn zoon van zestien nam zonder mijn medeweten de auto en reed tegen de brievenbus van de buren. Moet ik aangifte doen bij mijn autoverzekeraar of bij de verzekeraar van mijn familiale polis?

AIs uw kind te jong is om te rijden, het uw autosleutels ontvreemdt en daarna schade toebrengt aan derden, dan is het de familiale polis die deze schade aan derden vergoedt.

6. Mijn zoon van 25 jaar woont nog bij mij. Moet hij op zijn naam een familiale polis afsluiten?

Neen.

Alle personen die bij de verzekeringnemer inwonen, zijn gedekt door de polis.

Dat geldt ook voor kinderen die tijdelijk in het buitenland studeren, voor huispersoneel (op de momenten dat ze voor u werken) en voor personen die letten op uw kinderen en huisdieren.

7. Ik ben een gescheiden vader van twee minderjarige kinderen. De kinderen zijn slechts twee weekends per maand bij mij. Ben ik aansprakelijk voor de schade die mijn kinderen aan derden veroorzaken als ze niet bij mij zijn?

Als ouder bent u aansprakelijk voor de daden van uw minderjarige kinderen (ook adoptiekinderen), zelfs al staan ze op het moment van schade niet onder uw directe toezicht.

Bij schade aan derden kunt u elk aansprakelijk gesteld worden voor een gebrek in de opvoeding van de kinderen. Hierbij wordt gekeken naar de leeftijd van uw kinderen, de daad zelf, de sociale achtergrond …

In elk geval sluit u het best allebei een familiale polis af.

8. In het buitenland rij ik per ongeluk iemand aan met mijn gehuurde fiets. Welke verzekering vergoedt de schade?

Uw familiale polis komt tussen voor schade die u als voetganger of fietser toebrengt aan derden. Als u aansprakelijk wordt gesteld, dan wordt de derde vergoed.

Afhankelijk van de polis geldt dit overal in de wereld of enkel in Europa en de gebieden rond de Middellandse Zee.

9. Mijn zoon houdt een slang in een terrarium. Wat als die ontsnapt en de buurman bijt?

Als eigenaar of bewaarder van een dier (zowel wilde dieren als huisdieren) kunt u aansprakelijk gesteld worden voor de schade die deze dieren aan derden veroorzaken.

De meeste familiale polissen beperken hun waarborg tot de schade veroorzaakt door huisdieren. En slangen vallen meestal niet onder de noemer huisdieren.

Als uw slang ontsnapt en een derde bijt, dan kunt u als bewaarder van het dier aansprakelijk gesteld worden voor deze schade. Uw familiale polis zal niet tussenkomen in de vergoeding.

10. In het buitenland veroorzaak ik schade met mijn gehuurde zeilboot door een verkeerd manoeuvre aan de steiger. Komt mijn familiale polis tussen?

Uw familiale polis dekt meestal deze schade op voorwaarde dat het om een kleine boot gaat (maximum 200 kg). In de praktijk kan dit verschillen per maatschappij.

Bekijk dus zeker aandachtig de details van uw polis, voor u een boot huurt.

11. Ik erfde een terrein van mijn ouders. Moet ik een verzekering afsluiten? Wat is het nut daarvan?

Uw familiale polis waarborgt de schade veroorzaakt door een tuin tot een hectare groot.

Is het domein groter dan een hectare? Dan moet u meestal een aparte verzekering afsluiten zoals een polis BA Gebouw.

12.  Ik beschadig per ongeluk de geleende grasmachine van de buurman.  Komt mijn familiale polis tussen?

In principe voorziet de wetgever geen dekking voor schade aan geleende goederen die toebehoren aan derden.

Op de verzekeringsmarkt ontstaat echter een nieuwe tendens die een zeer beperkte dekking verleent voor goederen onder tijdelijke bewaring.

Afhankelijk van uw polis is hogervermelde situatie al dan niet verzekerd.

13. Tijdens de vakantie vond er door mijn eigen nalatigheid een brandje plaats in mijn hotelkamer: ik viel in slaap met een brandende sigaret. Vergoedt mijn familiale polis de schade?

Ja.

Uw familiale polis vergoedt de stoffelijke schade veroorzaakt door een brand in uw hotel. Het maakt niet uit of u er verbleef om privé- of professionele redenen.

14.  Mijn poetsvrouw beschadigde de wagen van de buren, toen ze een emmer uitgoot waarin nog een borstel zat. Wie moet de aangifte doen?

De persoon of het bedrijf die de poetsvrouw tewerkstelt moet de schade melden aan zijn verzekeraar.