Overlijden door ongeval

Overlijden door ongeval

De verzekering ‘Overlijden door ongeval' is een kortlopende waarborg voor een periode van drie jaar of van zeven jaar.

Het doel van deze verzekering? Het dekken van de successierechten bij uw overlijden binnen drie jaar na een schenking. In dat geval moeten na een schenking of gift immers successierechten betaald worden. Tenminste als u geen schenkingsrechten betaalde.

Let op: het verzekerde kapitaal wordt enkel uitgekeerd wanneer het overlijden plaatsvindt binnen het jaar na het ongeval en het overlijden een gevolg is van dat ongeval.