Overlijden door ongeval

Overlijden door ongeval

De verzekering ‘Overlijden door ongeval' is een kortlopende waarborg voor een periode van drie jaar of van zeven jaar.

Het doel van deze verzekering? Het dekken van de successierechten bij uw overlijden binnen drie jaar na een schenking. In dat geval moeten na een schenking of gift immers successierechten betaald worden. Tenminste als u geen schenkingsrechten betaalde.

Let op: het verzekerde kapitaal wordt enkel uitgekeerd wanneer het overlijden plaatsvindt binnen het jaar na het ongeval en het overlijden een gevolg is van dat ongeval.

Wettelijke bepalingen 

 • Het contract wordt gesloten voor de duur vermeld in de bijzondere voorwaarden.
 • Alle informatie over de diensten en producten op deze website is onderworpen aan de regels van de Belgische wetgeving.  
 • Deze verzekering is onderhevig aan uitsluitingen, beperkingen en voorwaarden die van toepassing zijn op het verzekerde risico: alvorens deze verzekering af te sluiten, adviseren wij u kennis te nemen van het informatiedocument van dit product en de algemene voorwaarden van toepassing op deze verzekering beschikbaar op deze site of via uw verzekeringstussenpersoon.  
 • Als klant bent u beschermd door de gedragsregels inzake verzekeringen.  
 • Als u een klacht of opmerking hebt, kunt u contact opnemen met uw verzekeringstussenpersoon of de afdeling Klachtenmanagement.  
 • De gegevens van de dienst Klachtenmanagement van Vivium zijn:
  • e-mail: klacht@vivium.be.
  • post: Klachtenmanagement van VIVIUM, Koningsstraat 151, 1210 Brussel
 • U kunt de Ombudsman van de Verzekeringen contacteren via www.ombudsman-insurance.be.  
 • Neem voor persoonlijk advies of een verzekeringsofferte contact op met een verzekeringstussenpersoon.  
 • U kunt ook de volledige juridische informatie raadplegen.