Snelle schaderegeling

Snelle schaderegeling

Hebt u schade? Dan wilt u geen getreuzel met experts en bestekken van herstellers. U wilt dat de schade hersteld wordt, liefst zo snel mogelijk. Waarom niet door uzelf? Of door een van onze herstellers? Dat kan.

Samen met uw makelaar is VIVIUM Home Assist, ons expertisebureau, de oplossing voor een snelle schaderegeling. Het biedt een antwoord op tal van schadegevallen zoals een lek in uw koepel na hevige hagelregen, een brandje in uw keuken, enkele pannen die van het dak gewaaid zijn door een storm, een gebroken ruit, waterschade in uw badkamer...

Vergoeding inhoud

De vergoeding voor de inhoud gaat uit van de nieuwwaarde, mits een aantal uitzonderingen:

  • de werkelijke waarde: voor linnengoed en kleding, materieel en inhoud die aan derden toebehoort.
  • de vervangingswaarde: voor antieke meubelen, kunst- of verzamelingvoorwerpen, juwelen (nieuwwaarde indien de juwelen nog verkocht worden bij de juwelier), voorwerpen van edel metaal en meer in het algemeen alle zeldzame of kostbare voorwerpen; huisdieren (zonder rekening te houden met hun wedstrijd- of competitiewaarde).
  • op basis van hun verkoopwaarde: voor motorrijtuigen; voorwerpen die onttrokken zijn aan het gebruik waarvoor ze bestemd zijn.
  • op basis van de inkoopprijs: voor koopwaar.
  • op basis van de aangenomen waarde: voor elektrische of elektronische toestellen. Bij toestellen voor privégebruik wordt geen slijtage afgetrokken tot ze zes jaar oud zijn. Bij toestellen voor beroepsgebruik wordt geen slijtage afgetrokken tot ze twee jaar oud zijn.

Vrijstelling (franchise)

Voor elk schadegeval dat aan dezelfde oorzaak te wijten is, past Vivium een vrijstelling of franchise toe. Deze bedraagt 251,17 euro (geïndexeerd). De vrijstelling of de franchise is het deel van de schade dat u zelf dient te betalen.

In uitzonderlijke gevallen kan de vrijstelling voor de waarborg natuurrampen 1.058,92 euro bedragen (geïndexeerd). Dat is onder meer het geval als Vivium beslist om de waarborg natuurrampen niet zelf toe te kennen, bijvoorbeeld als het risico overstroming te belangrijk is. Als Vivium de waarborg niet zelf toekent, wordt u verzekerd via het Tariferingsbureau.

Voor de schade vergoed in het kader van de waarborg ‘Bijkomende waarborgen en onrechtstreekse schade’ en bij tussenkomsten van de VIVIUM Woning Bijstand wordt geen vrijstelling toegepast.

Alle details over de schaderegeling vindt u in de algemene voorwaarden van VIVIUM Woning.