Snelle schaderegeling

Snelle schaderegeling

Wat moet u doen bij schade?

Informeer uw makelaar, hij zorgt voor de schadeaangifte bij Vivium.

Na bepaling van de schade wordt u door ons vergoed. De schade kan vervolgens hersteld worden.  

Vergoeding inhoud

De vergoeding voor de inhoud gaat uit van de nieuwwaarde, mits een aantal uitzonderingen:

  • de werkelijke waarde: voor linnengoed en kleding, materieel en inhoud die aan derden toebehoort.
  • de vervangingswaarde: voor antieke meubelen, kunst- of verzamelingvoorwerpen, juwelen (nieuwwaarde indien de juwelen nog verkocht worden bij de juwelier), voorwerpen van edel metaal en meer in het algemeen alle zeldzame of kostbare voorwerpen; huisdieren (zonder rekening te houden met hun wedstrijdwaarde).
  • op basis van hun verkoopwaarde: voor zitgrasmaaiers, motorrijtuigen van minder of gelijk aan 49cc; voorwerpen die onttrokken zijn aan het gebruik waarvoor ze bestemd zijn.
  • op basis van de inkoopprijs: voor koopwaar.
  • op basis van de aangenomen waarde: voor elektrische of elektronische toestellen. Bij toestellen voor privégebruik wordt geen slijtage afgetrokken tot ze tien jaar* oud zijn. Bij toestellen voor beroepsgebruik wordt geen slijtage afgetrokken tot ze twee jaar oud zijn.

*Voor de risico’s die verzekerd zijn volgens de algemene voorwaarden bepaald door het Tariferingsbureau zijn bepaalde waarborgen niet verworven en zijn de limieten lager.

Vrijstelling (franchise)

Voor elk schadegeval dat aan dezelfde oorzaak te wijten is, past Vivium een vrijstelling of franchise toe. Deze bedraagt 215,17 euro (geïndexeerd). De vrijstelling of de franchise is het deel van de schade dat u zelf dient te betalen. De vrijstelling is gekoppeld aan de index der consumptieprijzen: de basisindex van januari 2008, namelijk 207,69 euro (basis 1981 = 100).

In uitzonderlijke gevallen kan de vrijstelling voor de waarborg natuurrampen 1.058,92 euro bedragen (geïndexeerd). Dat is onder meer het geval als Vivium beslist om de waarborg natuurrampen niet zelf toe te kennen, bijvoorbeeld als het risico overstroming te belangrijk is. Als Vivium de waarborg niet zelf toekent, wordt u verzekerd via het Tariferingsbureau.

Voor de schade vergoed in het kader van de waarborg ‘Bijkomende waarborgen en onrechtstreekse schade’ en bij tussenkomsten van de VIVIUM Woning Bijstand wordt geen vrijstelling toegepast.

Alle details over de schaderegeling vindt u in de algemene voorwaarden van VIVIUM Woning.