Optionele waarborgen en packs

De optionele waarborgen en packs bij VIVIUM Woning

Tot 31 augustus krijgt u gratis een Pack Woning+ én een Pack Tuin bovenop uw brandverzekering.

Ontdek hier de actievoorwaarden.

De basiswaarborgen van VIVIUM Woning kunt u uitbreiden met drie optionele waarborgen en drie packs:

  • Optionele waarborg Onrechtstreekse verliezen
  • Optionele waarborg Rechtsbijstand
  • Optionele waarborg Diefstal en vandalisme van de inhoud
  • Pack Woning Plus
  • Pack Tuin
  • Pack Diefstal Plus 

Optionele waarborg Onrechtstreekse verliezen

Onrechtstreekse verliezen zijn de onrechtstreekse kosten die voortvloeien uit een schadegeval. Denk bijvoorbeeld aan verplaatsingskosten, telefoonkosten of bijkomende expertisekosten. Met de optionele waarborg Onrechtstreekse verliezen wordt uw vergoeding voor het schadegeval met 10% verhoogd.

Optionele waarborg Rechtsbijstand

Na een schadegeval ontstaat soms een juridisch geschil. Om uw rechten te verdedigen, krijgt u graag hulp van juristen en andere experts. De optionele waarborg Rechtsbijstand vergoedt de kosten die deze juridische verdediging met zich meebrengt, tot het beloop van maximaal 50 000 euro (niet-geïndexeerd).De waarborg omvat zowel de onderhandelingen om tot een minnelijke schikking te komen, als het instellen van een gerechtvaardigde, gerechtelijke procedure.

Pack Woning Plus

Met het Pack Woning Plus verhoogt u de plafonds voor terugbetaling van de waarborgen uit uw basiscontract. U geniet bovendien van bijkomende dekkingen zoals goederen die zich op de vloer van de kelder bevinden, en voor televisie-, computer- en multimediaschermen.

Overzicht uitbreidingen van Pack Woning Plus.

Pack Tuin

Met het Pack Tuin zijn ook de goederen en planten in uw tuin beschermd tegen schade. Een hagelbui die uw serre of tuinhuis verwoest? Schade aan een zonneluifel of een terrasafsluiting? Schade aan uw zwembad? Allemaal verzekerd.

Overzicht uitbreidingen Pack Tuin.

Optionele waarborg Diefstal en Pack Diefstal Plus

Bij (een poging tot) diefstal of vandalisme is enkel de schade aan uw gebouw verzekerd. Denk bijvoorbeeld aan een beschadigde deur of een ingeslagen ruit.

Om ook de inhoud van uw woning te verzekeren tegen diefstal, bijvoorbeeld uw juwelen, kunt u terecht bij de Optionele Waarborg Diefstal. Met het Pack Diefstal Plus, aansluitend op de optionele waarborg Diefstal, kunt u bovendien de vergoedingsgrenzen verhogen.

Een overzicht van de mogelijkheden bij optionele waarborg Diefstal en Pack Diefstal Plus.

 

Het contract voor deze verzekering loopt 1 jaar, en wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd. De dienst- en productinformatie op deze website is onderworpen aan de regels van het Belgische recht. Als klant wordt u beschermd door de MiFID-gedragsregels.