Keer terug
Sociale voordelen RIZIV: VAPZ of Gewaarborgd Inkomen?

Sociale voordelen RIZIV: VAPZ of Gewaarborgd Inkomen?

Bent u een geconventioneerd arts, tandarts, apotheker of kinesitherapeut? Dan kunt u een jaarlijkse toelage van het RIZIV ontvangen om een aanvullend pensioen op te bouwen en/of uw inkomen te beschermen tegen arbeidsongeschiktheid. Maar wat is de beste keuze: een VAPZ of een Gewaarborgd Inkomen?  

VAPZ, Gewaarborgd Inkomen of combinatie van beide  

Via het RIZIV krijgt u als geconventioneerd arts, tandarts, apotheker of kinesitherapeut een toelage waarmee u een VAPZ of een verzekering Gewaarborgd Inkomen kunt afsluiten. Ook een combinatie van de twee is mogelijk, zolang dat maar gebeurt bij dezelfde verzekeringsmaatschappij.

Premies rechtstreeks betaald door het RIZIV

Alle premies voor het VAPZ worden rechtstreeks door het RIZIV betaald. In ruil daarvoor garandeert VIVIUM een gewaarborgde basisintrest en eventueel een winstdeelname. Die winstdeelname kan naar wens mee gekapitaliseerd worden of gestort worden in een beleggingsfonds van VIVIUM.

VAPZ-RIZIV = Sociaal VAPZ

Weet ook dat het VAPZ voor medische beroepen een Sociaal VAPZ is. Dat betekent dat 10% van de gestorte premies gebruikt worden voor het financieren van bepaalde solidariteitsbijdragen. Denk bijvoorbeeld aan:

  • een forfaitaire uitkering bij zware ziekte;
  • een premievrijstelling bij invaliditeit en moederschapsrust;
  • een rente voor uw nabestaanden bij uw overlijden voor uw zestigste.

VAPZ: mild belast

Een van de grote voordelen van een VAPZ is dat deze na de uitkering door de overheid vrij mild wordt belast. Die belasting gebeurt in de vorm van een fictieve rente. Daarbij wordt uw kapitaal met een bepaald percentage vermenigvuldigd. Het resultaat van dat bedrag moet u, na uw pensionering, gedurende een bepaalde periode aangeven als pensioeninkomen.

Beter wachten tot uw 65ste

U kunt uw kapitaal laten uitbetalen vanaf uw zestigste, maar de belasting daalt gevoelig wanneer u het pas na uw vijfenzestigste opneemt. Overlijdt u voor uw zestigste, dan zijn uw nabestaanden niet verplicht dit verder aan te geven. Successierechten op het kapitaal moeten wel betaald worden.

Combineren met andere vormen van pensioensparen

Uiteraard kunt u een VAPZ-RIZIV perfect combineren met andere vormen van pensioenopbouw die u zelf financiert. Denk bijvoorbeeld aan pensioensparen, langetermijnsparen of zelfs een tweede (Sociaal) VAPZ. Werkt u onder vennootschapsvorm, dan kunt u bijvoorbeeld een Individuele Pensioentoezegging (IPT) afsluiten.

Andere optie: Gewaarborgd Inkomen

U kunt met uw RIZIV-toelage ook kiezen voor een verzekering Gewaarborgd Inkomen. Die biedt inkomenszekerheid wanneer u niet meer kunt werken door ziekte of na een ongeval. Op dat ogenblik is de tegemoetkoming van de sociale zekerheid immers vaak ontoereikend, de eerste maand krijgt u als zelfstandige bijvoorbeeld helemaal niets.

Gewaarborgd Inkomen: verzekering op maat

U bepaalt zelf welk uitkeringssysteem u verkiest. Of gedurende welke termijn u zelf het risico wilt dragen. U kunt bijvoorbeeld een constante premie betalen in ruil voor een vaste uitkering. Of u kunt er voor kiezen om bij arbeidsongeschiktheid de uitkering met een bepaald percentage te laten stijgen. U kunt al een uitkering krijgen vanaf 15 dagen na de arbeidsongeschiktheid. Maar u kunt ook 30, 60, 90, 180 of 365 dagen wachten.

Gewaarborgd Inkomen uitbreiden met aanvullende waarborgen

Wilt u uw Gewaarborgd Inkomen verder uitbreiden met aanvullende waarborgen? Dat kan. Wel enkel in een apart contract en gefinancierd met eigen middelen (dus niet met uw RIZIV-toelage). Denk bijvoorbeeld aan een Omzetverzekering of een Non-Stop Plan, waarbij de kosten van de zaak gedeeltelijk worden verder betaald wanneer een zaakvoerder langere tijd arbeidsongeschikt is.

VAPZ-RIZIV of Gewaarborgd Inkomen? Of beide?

Welk soort contract kunt u nu het best afsluiten: een VAPZ-RIZIV of een verzekering Gewaarborgd Inkomen? Of beide? En wat kunt u dan best nog zelf financieren? Wel, dat hangt er allemaal wat van af. Werkt u als natuurlijk persoon of oefent u uw medisch beroep uit als rechtspersoon? Bent u een starter of al gevestigd? En wat is uw financiƫle draagkracht? Al deze factoren bepalen mee wat voor u de beste oplossing is.

Uw makelaar staat u bij

Er is geen pasklaar antwoord op deze vraag. Daarom is uw makelaar een heel belangrijke schakel in heel dit beslissingsproces. Hij kan voor u een volledige simulatie op maat maken en u helpen om de meest voordelige keuzes te maken. Neem dus zeker contact met hem op voor meer informatie.

Meest gelezen