IPT: Wat is het en wat moet u weten?

Laat uw vennootschap sparen voor uw pensioen

Wat is een IPT?

IPT staat voor Individuele Pensioentoezegging. Met een IPT zoals het Top-Hat Plus Plan van Vivium, spaart uw vennootschap voor uw pensioen. U kiest zelf de grootte van de premie en hoeveel risico u wilt nemen.

Het is een product dat zich bevindt in de tweede pensioenpijler . Vaak sluiten zaakvoerders van een vennootschap een IPT af voor zichzelf. Dat gebeurt vaak in combinatie met een (Sociaal) VAPZ . Maar een IPT wordt soms ook afgesloten voor een loontrekkende, bij wijze van flexibele groepsverzekering.

Waarom IPT om te sparen voor uw pensioen?

Dat u als zelfstandige maar beter zelf spaart voor uw pensioen, weet u al. Maar wat als u niet met persoonlijk geld zou hoeven sparen voor uw pensioen, maar rechtstreeks vanuit uw vennootschap een persoonlijk aanvullend pensioen kon opbouwen? Dat is het centrale idee van de IPT.

Als u met pensioen gaat, ontvangt u zelf rechtstreeks het eindkapitaal, niet uw vennootschap. Zo bent u zeker dat uw pensioenkapitaal écht op uw rekening terechtkomt. Ook wanneer uw vennootschap failliet gaat.

Bovendien heeft pensioen opbouwen via IPT belangrijke voordelen:

 • Uw vennootschap betaalt minder belastingen. Alle premies voor een individuele pensioentoezegging zijn immers, onder bepaalde voorwaarden, fiscaal aftrekbaar als beroepskost.
 • De pensioenpremies die uw vennootschap betaalt hebben geen invloed op uw personenbelasting.
 • Voordelige eindbelasting op pensioenleeftijd. Uw eindkapitaal wordt veel minder zwaar belast dan de belasting op uw bezoldigingen. Er is een Riziv- en solidariteitsbijdrage en daarnaast een eindbelasting van 10% (indien u actief blijft tot pensioenleeftijd) of 16,5%. De eventuele winstdeelname is vrijgesteld van deze eindbelasting.
 • U kunt uw IPT gebruiken voor uw vastgoedfinanciering. Tijdens de looptijd van het contract kunt u uw individuele pensioentoezegging al gebruiken om de aankoop of verbouwing van uw vastgoed te financieren. Hoe dat in zijn werk gaat, leest u op onze pagina rond vastgoedfinanciering.

Onze expert licht toe

Hoe werkt een IPT?

U zet elk jaar een som opzij naar keuze, maar met de 80-%-regel in het achterhoofd (zie hieronder). U betaalt uw premies op uw tempo: maandelijks, driemaandelijks of jaarlijks.

Op pensioenleeftijd geniet u dan van een mooi kapitaal gevormd door de gestorte premies.

IPT is een levensverzekering Tak 21 en/of Tak 23. U kiest zelf hoeveel u stort in Tak 21 en hoeveel in Tak 23:

 • Tak 21 biedt een gewaarborgd rendement – u loopt met dat deel van uw kapitaal geen enkel risico. Jaarlijks kan Vivium, afhankelijk van haar resultaten, ook beslissen om een winstdeelname uit te keren.
 • U kunt kiezen om (een deel van) uw kapitaal te beleggen in een mix van Tak 23-fondsen voor potentieel hoger rendement.

Kies voor extra bescherming met aanvullende waarborgen

Met een IPT kunt u uzelf en uw gezin extra beschermen door voor aanvullende waarborgen toe te voegen. U hebt de keuze uit de volgende waarborgen:

 • een kapitaal voor uw nabestaanden wanneer u overlijdt
 • een ongevallenverzekering
 • premieteruggave bij arbeidsongeschiktheid
 • een rente bij arbeidsongeschiktheid

Belangrijk om in de gaten te houden: de 80%-regel

Hoeveel u spaart voor uw aanvullend pensioen, is begrensd. Kijken we vooruit naar uw pensioenleeftijd en maken we de som van uw wettelijk pensioen plus uw aanvullend pensioen, dan mag dat niet hoger zijn dan 80% van uw laatste brutojaarloon. Anders verliest u een groot stuk van uw fiscale voordelen.

De precieze berekening van deze 80%-regel is complex. Uw makelaar helpt u echter graag om dit te berekenen voor u.

Stort zelfs voor de jaren waarin u nog geen IPT had

Een IPT laat backservices toe. Dat zijn extra premies die u stort voor alle jaren die u reeds in de vennootschap actief bent en voor die jaren, maximum 10, dat u voordien werkzaam was. Zo kunt u uw eventuele pensioengat netjes opvullen. De 80%-regel blijft hier gewoon gelden.

Lees ook

Ongetwijfeld hebt u nog heel wat vragen. In onderstaande artikelen vindt u alvast een aantal antwoorden terug.

Nog vragen? Stel ze aan uw makelaar

Hoe wordt de 80%-regel berekend? Welke aanvullende waarborgen zijn voor u het meest interessant? Hoeveel belastingen betaalt u op pensioenleeftijd? Uw makelaar beantwoordt graag deze en andere vragen. Aarzel dus niet om hem te contacteren.

Belangrijkste risico’s

Faillissementsrisico

De activa van de interne verzekeringsfondsen die aan de levensverzekering zijn verbonden, maken deel uit van een afgescheiden beheer van het bijzonder vermogen, afzonderlijk beheerd binnen de activa van VIVIUM. Als VIVIUM failliet gaat, is dat vermogen prioritair voorbehouden om te voldoen aan de verbintenissen tegenover de verzekeringsnemers en/of begunstigden.

Liquiditeitsrisico

De vereffening van de eenheden van een intern verzekeringsfonds kan uitzonderlijk worden vertraagd of opgeschort.

Marktrisico

De waarde van een deelbewijs van een fonds hangt af van de evolutie van de waarde van de onderliggende activa, marktrentevoeten. De eenheidswaarde is nooit gewaarborgd, kan hoger of lager zijn dan op het ogenblik van de premiestorting en er is geen kapitaalbescherming.

Risico’s van het fondsbeheer

De tak23-fondsen zijn blootgesteld aan verschillende risico’s die variëren in functie van de beleggingsdoelstelling en –politiek van deze fondsen en hun onderliggende fondsen. Om deze beleggingsdoelstelling te behalen, kunnen de beheerders van elk fonds beleggen in verschillende activaklassen en volgens verschillende stijlen. De verhoudingen waarin dit gebeurt, zijn variabel en afhankelijk van de marktomstandigheden en de beleggingspolitiek van het betrokken fonds. Aangezien het rendement niet gewaarborgd wordt, bestaat er steeds een risico dat de uitgevoerde beleggingen niet het verwachte resultaat opleveren, dit desondanks de expertise van specialisten.

Wettelijke vermeldingen

 • De looptijd van dit type contract is vermeld in de bijzondere voorwaarden.
 • Alle informatie over de diensten en producten op deze website is onderworpen aan de regels van het Belgisch recht.
 • Alvorens een verzekering af te sluiten , adviseren wij u de informatiefiche en de algemene voorwaarden aandachtig te lezen. Uw makelaar bezorgt u graag een kopie van deze voorwaarden en u vindt ze ook terug op deze site.
 • Als klant bent u beschermd door de MiFID-gedragsregels.
 • Als u een klacht of opmerking hebt, kan u uw makelaar of de dienst Klachtenmanagement contacteren.
 • U kunt de Ombudsman van de Verzekeringen contacteren via www.ombudsman-insurance.be 
 • Voor advies op maat of een verzekeringsaanbod kan u terecht bij uw makelaar.

Klantenzone MyVivium

Hebt u een levensverzekering bij Vivium? Dan hebt u automatisch toegang tot onze klantenzone MyVivium. Daar vindt u op elk moment uw gespaarde vermogen en de samenstelling ervan, plus de belangrijkste documenten.

Ontdek het hier