Keer terug
Bulletlening: uw vastgoed financieren via uw pensioen
Image of the blog article

Hebt u uw zinnen gezet op de financiering van een privévastgoed? Met een bulletlening is het een schot in de roos.

Waarom wachten tot aan uw pensioen om uzelf de oase van rust te bieden waar u van droomt? Inderdaad, bent u zelfstandige met een vennootschap, dan bestaan er interessante formules om nu al te kunnen profiteren van de reserves van uw aanvullend pensioencontract om een privé-vastgoedinvestering te realiseren.

Dit geldt zowel voor uw eigen woning als voor een vastgoedbelegging. En dit in de hele Europese Economische Ruimte

Haal het beste uit uw individuele pensioentoezegging 

De individuele pensioentoezegging, of kortweg IPT, is een echte must voor iedere zelfstandige met een vennootschap.

U bouwt een aanvullend pensioenkapitaal op, uw vennootschap betaalt minder belastingen doordat de premies fiscaal aftrekbaar zijn als beroepskost én u moet bovendien niet wachten tot uw pensioenleeftijd om de reserves van uw aanvullend pensioencontract te gebruiken voor een privévastgoedfinanciering. 

Hoe gaat u te werk?

Een van de manieren om vervroegd te genieten van de reserves van aanvullende pensioencontracten om een potentieel rendabelere vastgoedbelegging te hebben, is een lening op het aanvullend pensioen. Dit is de zogenaamde bulletlening (zonder verplichte kapitaalsaflossingen).

Hoe werkt een bulletlening?

Opmerking vooraf: een bulletlening moet worden gebruikt voor de aankoop, bouw of verbouwing van een onroerend goed. Ze kan ook worden gebruikt voor de terugbetaling van een lening gekoppeld aan een dergelijke verrichting. 

De bulletlening kan worden afgesloten zonder dat er al een waarde is opgebouwd in het contract, die dan wordt gebruikt om het geleende kapitaal te reconstrueren via de door uw vennootschap gestorte premies. De bedrijfsleider moet enkel de intresten van de lening uit eigen zak betalen. Elke vervroegde aflossing wordt de verzekerde uitbetaald als pensioenkapitaal op de einddatum van het contract.

Voor wie is het bedoeld?

In het algemeen kan een zelfstandige met een IPT de lening met vaste looptijd gebruiken om de waarde van zijn verzekerd kapitaal vervroegd te verhogen door de aankoop van een goed van gelijke waarde dat hij zal terugbetalen wanneer hij zijn kapitaal daadwerkelijk ontvangt, door de twee looptijden op elkaar af te stemmen.

Vermindert het mijn pensioenkapitaal?

Het niet beleende saldo van het contract blijft beschikbaar. Bovendien heeft de bedrijfsleider altijd de mogelijkheid het geleende kapitaal volledig of gedeeltelijk vervroegd terug te betalen voor de vervaldag. Alles wat vervroegd wordt terugbetaald, wordt op de einddatum van het contract als pensioenkapitaal uitgekeerd. 

Goed om te weten!

  • Hoewel u in eerste instantie alleen de rente betaalt, is het belangrijk te weten dat een bulletlening op de lange termijn duurder is dan een traditionele hypotheek. De leentarieven zullen hoger zijn omdat de bank niet elke maand een groot bedrag terugkrijgt.
  • U kunt ervoor kiezen een bulletlening af te sluiten tegen een vaste of variabele rentevoet.
  • Het is mogelijk een gecombineerde bulletlening en annuiteitenlening af te sluiten: de helft van de lening wordt dan gedurende een bepaalde periode maandelijks afgelost in de vorm van een conventionele lening en gedurende het andere deel van de lening betaalt u alleen de rente tot het einde. Zo vermindert u uw maandelijkse betalingen en het uiteindelijke bedrag dat in één keer moet worden terugbetaald.

Nog een laatste tip?

Laat u altijd adviseren en begeleiden door uw makelaar om uw financiële situatie te optimaliseren. En dit zowel privé als via uw vennootschap.

Wilt u uw extralegaal pensioen inzetten voor uw vastgoedproject? 

Vivium biedt u concurrerende formules op maat, uitgaande van uw persoonlijke situatie en uw verwachtingen. Praat erover met uw makelaar.

Meest gelezen