Keer terug
Bulletlening: privévastgoed financieren via uw aanvullend pensioen
Image of the blog article

Als zelfstandige spaart u waarschijnlijk al voor uw pensioen, maar waarom zou u wachten tot uw pensionering om van dat geld te profiteren? Met een bulletlening kunt u nu al gebruikmaken van uw pensioengeld om in privévastgoed te investeren.

Privé investeren in vastgoed met een bulletlening

Een tweede verblijf, een appartement voor uw (binnenkort) studerende kinderen, een opbrengstpand, … Wilt u investeren in vastgoed, maar hebt u er niet genoeg kapitaal voor? Er bestaan interessante formules voor zelfstandigen om vooraf gebruik te maken van het pensioengeld om in privévastgoed te investeren. Zo kunt u bijvoorbeeld met een bulletlening een lening afsluiten op het verwachte eindkapitaal, zonder verplichte kapitaalaflossingen.

Hoe werkt een bulletkrediet?

Spaart u (of uw vennootschap) voor uw pensioen via een VAPZ? En spaart uw vennootschap voor u via een IPT? Dan kunt u voor de bouw, aankoop of verbouwing van een privévastgoed een bulletkrediet afsluiten. Tijdens de looptijd van het bulletkrediet betaalt u privé enkel intresten op het geleende kapitaal. Het kapitaal van dat krediet betaalt u bij uw pensionering in één keer terug via de opgebouwde reserves in uw IPT en VAPZ.

Waarom is een bulletlening fiscaal interessant?

Sinds 1 januari 2024 hebt u geen fiscaal voordeel meer als u een nieuwe hypotheek afsluit voor een tweede woning. Kiest u voor de combinatie van een aanvullend pensioen en een bulletkrediet, dan geniet u wél van een fiscaal voordeel. De premies van het VAPZ kunt u zelf fiscaal in mindering brengen. Zo krijgt u tot 63% van uw betaalde premies terug via de belasting. De premies voor een IPT zijn, onder voorwaarden, aftrekbaar als beroepskost voor de vennootschap.  

Als u eigenaar wordt van een tweede pand, levert u dat een belastbaar onroerend inkomen op. U mag de intresten die u betaalt voor uw bulletkrediet aftrekken van uw belastbaar inkomen. Vaak volstaan deze intresten om het belastbaar onroerend inkomen volledig te neutraliseren.

Welke spaarplannen kunt u gebruiken voor een bulletkrediet?

Voor het toekennen van een bulletkrediet komen de spaarplannen die u afsluit als zelfstandige in de tweede pijler (VAPZ en IPT of POZ) in aanmerking. Ook uw aanvullend pensioen opgebouwd via de sociale voordelen van het RIZIV telt eventueel mee.

Bij Vivium houden we daarnaast ook rekening met de volgende kapitalen:

  • Pensioenspaarcontracten afgesloten bij P&V Verzekeringen (Vivium of P&V) door de zelfstandige en de echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende partner.
  • Vierdepijlercontracten afgesloten bij P&V Verzekeringen (Vivium of P&V) door de zelfstandige en de echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende partner, tot een maximum van 25% van het bulletkrediet bij storting van periodieke premies of van 50% bij storting van een eenmalige premie.
  • Tweedepijlercontracten afgesloten bij een andere verzekeraar dan P&V Verzekeringen. Maximaal 25% van het bulletkrediet mag bestaan uit tweedepijlercontracten die niet bij P&V zijn afgesloten.

Kan een bulletkrediet ook als u in tak 23 spaart?

De manier waarop u spaart voor uw aanvullend pensioen, bepaalt u samen met uw makelaar in functie van uw risicoprofiel. U hebt de keuze tussen een vaste rente (tak 21), een mix van fondsen (tak 23) of een combinatie van beide. Er is één beperking: is de quotiteit van uw bulletkrediet hoger of gelijk aan 70%, dan wordt het gedeelte van het bulletkrediet dat u via tak 23 wilt samenstellen beperkt tot 75%.

Tip: Met Vivium kunt u ook in een VAPZ- of RIZIV-polis een gedeelte van uw premie in tak 23 investeren. Dat is uniek op de Belgische markt. Meer info vindt u hier of bij uw makelaar.

Goed om weten

  • Hoewel u in eerste instantie alleen de rente betaalt, is het belangrijk om te weten dat een bulletlening duurder is dan een traditionele hypotheek. Omdat u geen kapitaalaflossingen doet, blijft u intrest betalen op het volledige geleende kapitaal.
  • U kunt een bulletlening combineren met een lening met kapitaalsaflossingen
  • U kunt een bulletlening afsluiten tegen een vaste of variabele rentevoet.
  • Hebt u al een aanzienlijke reserve opgebouwd in uw aanvullend pensioen? Dan kunt u een (intrestvrij) voorschot nemen op de al opgebouwde reserve. Op die manier moet u een lager bedrag financieren met een bulletkrediet.

Meer weten?  

Laat u altijd adviseren en begeleiden door uw makelaar om uw financiële situatie, privé en via uw vennootschap te optimaliseren.

Wilt u uw extralegaal pensioen inzetten voor uw vastgoedproject? 

Vivium biedt u concurrerende formules op maat, uitgaande van uw persoonlijke situatie en uw verwachtingen. Praat erover met uw makelaar.

Meest gelezen