Keer terug
Aantrekkelijke rendementen op onze spaarverzekeringen
Image of the blog article

Hebt u een spaarverzekering bij Vivium? Dan bieden we u opnieuw een aantrekkelijke winstdeelname, ondanks de aanhoudend lage of zelfs negatieve rentevoeten. Vivium zet dus haar traditie van mooie rendementen op haar spaarverzekeringen voort.

Winstdeelname en totaalrendement 2020

Klanten die kiezen voor een 0%-garantie op onze tak 21-verzekeringen genieten, net zoals vorige jaren, een hoger totaalrendement (uw gegarandeerde intrestvoet plus de eventueel jaarlijks toegekende winstdeelname). Waarom? Omdat er een kleinere garantie moet worden gegeven, kan Vivium iets flexibeler beleggen en dus een hogere winstdeelname toekennen.

Nog goed om te weten: onze totaalrendementen behoren ook voor 2020 tot de top van de markt. En dit zowel voor de spaarverzekeringen die u als zelfstandige of particuliere klant afsluit, met en zonder fiscaal voordeel.

In de volgende tabellen vindt u een overzicht van de rendementen voor de verschillende spaarverzekeringen Universal Life. Deze bieden een gewaarborgd rendement op al gestorte premies, maar niet op toekomstige premies.

Pensioenopbouw voor zelfstandigen

Gewaarborgde intrestvoet

0,00%

0,45%

0,75%

1,00%

Winstdeelname

2,00%

1,30%

0,75%

0,25%

Totaalrendement over 2020

2,00%

1,75%

1,50%

1,25%

Pensioensparen en langetermijnsparen

Gewaarborgde intrestvoet

0,00%

0,45%

0,75%

1,00%

Winstdeelname 

1,75%

1,00%

0,25%

0,00%

Totaalrendement over 2020

1,75%

1,45%

1,00%

1,00%

Sparen of beleggen zonder fiscaal voordeel

Gewaarborgde intrestvoet

0,00%

0,45%

0,75%

1,00%

Winstdeelname 

1,25%

0,55%

0,25%

0,00%

Totaalrendement over 2020

1,25%

1,00%

1,00%

1,00%

Voor de reserve die opgebouwd wordt met een gewaarborgd rendement hoger dan 1% is het totaalrendement gelijk aan de gewaarborgde intrestvoet.

Mooie resultaten van onze fondsen in tak 23

Ook het merendeel van onze fondsen behaalden ondanks het economisch woelige jaar heel mooie resultaten. De Vivium-fondsen sloten 2020 af met volgende rendementen:

Fonds 

Categorie 

Rendement 2020 

Stability Fund 

Profielfonds - defensief

2,40%

Balanced-Low Fund 

Profielfonds - flexibel

4,74%

Balanced Fund 

Profielfonds - neutraal

5,29%

FFG Global Flexible Fund 

Profielfonds - flexibel

-4,51%

Dynamic Fund 

Profielfonds - dynamisch

6,61%

Europe Sustainable Fund 

Aandelenfonds

-7,78%

Bent u op zoek naar een potentieel hoger rendement op lange termijn? Contacteer dan zeker uw makelaar en praat met hem over onze tak 23-fondsen.

Op onze factsheets zoomen we per fonds bovendien in op de duurzaamheidsaspecten van het fonds, dit gebeurt via het onafhankelijke dataplatform Morningstar.

Bent u al klant?

Dan ontvangt u midden 2021 uw jaaroverzicht met daarop de toegekende winst. Werden de premies en/of winstdeelname belegd in een Managed Fund? Dan ontvangt u ook een rendementsoverzicht.

Nog geen klant en u hebt interesse in onze spaarverzekeringen of fondsen?

Wilt u meer informatie of persoonlijk advies (online, op kantoor of bij u thuis) over onze spaar- en beleggingsmogelijkheden, neem dan zeker contact op met een makelaar in uw buurt.

 

Bovenstaande winstdeelnamepercentages zijn onder voorbehoud van goedkeuring door de Nationale Bank van België (NBB) en de Algemene Vergadering. De eventuele jaarlijkse winstdeelname is niet gegarandeerd, verschilt van jaar tot jaar en is afhankelijk van de resultaten van Vivium en van de economische situatie. Eenmaal toegekend maakt de winstdeelname integraal deel uit van de reserve van uw contract en kapitaliseert het aan de van kracht zijnde gewaarborgde rentevoet.

Meest gelezen