VAPZ-RIZIV

Gebruik uw RIZIV-toelage voor een Sociaal VAPZ en/of een Gewaarborgd Inkomen

Bent u een geconventioneerd zorgverstrekker? Dan hebt u onder bepaalde voorwaarden recht op een jaarlijkse toelage van het RIZIV. Deze toelage kunt u gebruiken voor een contract Gewaarborgd Inkomen en/of sociaal VAPZ (hierna VAPZ-RIZIV).

Zo spaart u een mooi pensioen bijeen en beschermt u uzelf tegen inkomstenverlies na een ongeval of ziekte. Bovendien betaalt u zelf geen premies voor die bescherming, dat doet het RIZIV in uw plaats.

Lijst van zorgverstrekkers die onder bepaalde voorwaarden recht kunnen hebben op een jaarlijkse RIZIV-toelage

 • Artsen
 • Tandartsen
 • Apothekers
 • Kinesitherapeuten
 • Logopedisten
 • Zelfstandig thuisverpleegkundigen (in hoofdberoep)
 • Vroedvrouwen (in hoofdberoep)

Wat kunt u doen met de RIZIV-toelage?

U kunt niet zomaar doen wat u wilt met de RIZIV-toelage. U kunt ze alleen gebruiken voor:

 • de opbouw van een extralegaal pensioen (het VAPZ-RIZIV);
 • een overlijdensverzekering;
 • een verzekering Gewaarborgd Inkomen;
 • een combinatie van bovenvermelde verzekeringen bij dezelfde verzekeringsmaatschappij.

Het RIZIV-aanbod

Vivium ontwikkelde een verzekeringspakket speciaal voor geconventioneerde medici.

Het omvat twee fundamentele polissen:

 • Het VAPZ-RIZIV: de opbouw van een aanvullend pensioen, eventueel aangevuld met een extra dekking overlijden en/of arbeidsongeschiktheid.
 • Het Gewaarborgd Inkomen: dekking bij arbeidsongeschiktheid. Het RIZIV stort de toelage rechtstreeks in uw verzekeringscontract bij Vivium. U hoeft zich niets aan te trekken van de administratieve rompslomp.

Waarom een VAPZ-RIZIV afsluiten?

Als u met pensioen gaat, moet u niet rekenen op een hoog wettelijk pensioen. Uw huidige levensstandaard behouden is dan echt niet evident.

Via het VAPZ-RIZIV kunt u zelf een mooi pensioen bijeen sparen. Bovendien betaalt u zelf helemaal geen premies - dat doet het RIZIV in uw plaats met de RIZIV-toelage. 

Hoe werkt een VAPZ-RIZIV? 

Het contract loopt minstens tot de wettelijke pensioenleeftijd van de verzekerde. Bij pensionering geniet u dan van een mooi kapitaal. Voor de vorming van dit kapitaal zijn er 2 mogelijkheden:

Formule 1: 100% Tak21

Het rendement bestaat uit een gewaarborgd rendement, eventueel vermeerderd met een variabele winstdeling.

Gewaarborgd rendement: 1,7% of 0%, het rendement blijft gewaarborgd gedurende de volledige duur van het contract. De intrestvoet kan wijzigen tijdens de looptijd van het contract, een wijziging heeft uitsluitend invloed op de toekomstige stortingen.

Winstdeelname: Op basis van de resultaten en de economische toestand, beslist de Algemene Vergadering van Vivium Verzekeringen jaarlijks welke winstdeelname ze aan de gekozen tak 21-intrestvoet toekent. Deze winstdeelname wordt herbelegd:

 • Ofwel in Tak21
 • Ofwel in het Tak23-beleggingsfonds Dynamic Multi Fund

Formule 2: Combinatie Tak21 & Tak23 (nieuw sinds 11/09/2023)

U kan ervoor opteren om een gedeelte van uw premie niet in Tak21 (formule 1), maar in het Tak23-beleggingsfonds Dynamic Multi Fund te investeren.

 • Premiegedeelte bestemd voor het Tak23-gedeelte: 25% van de premie
 • De (resterende) duurtijd tot de wettelijke pensioenleeftijd van de verzekerde bedraagt minimaal 10 jaar
 • Het tak23-gedeelte geeft geen recht op winstdeelname en de winstdeelname van het tak21-gedeelte kan enkel in Tak21 herbelegd worden

Bij een keuze voor premiestortingen in het tak 23-gedeelte bepaalt de maatschappij de premieverdeling en kan dit voor toekomstige stortingen wijzingen met een maximum van 40% van de premie. Naar het einde van het contract toe wordt dit percentage afgebouwd en voert de maatschappij een periodieke automatische overdracht door van reserves van het tak 23-gedeelte naar het tak 21-gedeelte (“Soft Landing”).

Meer informatie vindt u in het document “Risicobeheersingsbeleid Tak23-gedeelte” en onder “Wettelijke minimumprestaties en risicobeheersing” in de Algemene Voorwaarden.

Extra solidariteitswaarborgen VAPZ-RIZIV

10% van uw RIZIV-toelage gaat automatisch naar een solidariteitsfonds voor extra bescherming:

 1. Premievrijstelling bij invaliditeit. Als u langer dan een jaar arbeidsongeschikt bent, kan het RIZIV uw toelage stopzetten. In dat geval betaalt Vivium de premies voor uw RIZIV-polis.
 2. Premievrijstelling bij moederschapsrust. Vivium stort een eenmalige vergoeding van 15% van de laatste RIZIV-toelage in uw pensioenpot wanneer u een moederschapsuitkering ontvangt.
 3. Rente bij overlijden. Uw nabestaanden krijgen een extra uitkering als u overlijdt voor uw zestigste. Dit bedrag kan oplopen tot 400% van de pensioenbijdrage.
 4. Forfaitaire uitkering bij ernstige ziekte. U krijgt een eenmalige uitkering bij een van de volgende ernstige ziektes: kanker, leukemie, multiple sclerose, ziekte van Parkinson, ziekte van Hodgkin, ziekte van Alzheimer, aids, mucoviscidose, nierdialyse of progressieve spierdystrofie.
 5. Rente bij volledige arbeidsongeschiktheid: van zodra u drie maanden volledig arbeidsongeschikt bent, keert Vivium een rente uit gedurende twaalf maanden. Deze uitkering stopt ten laatste op de einddatum van het contract en loopt maximum tot de leeftijd van 65 jaar.

 6. Uitkering bij geboorte: bij een geboorte storten we 100 euro op de rekening van de moeder.

Voordelige eindbelasting

Dankzij het RIZIV spaart u een mooi pensioenkapitaal bij elkaar. Bij de uitbetaling van dit kapitaal moet u wel een aantal bijdragen en belastingen betalen: 

 • een Riziv-bijdrage van 3,55%;
 • een solidariteitsbijdrage van 0% tot 2% (afhankelijk van het bedrag van de uitkering en of het om een uitkering bij pensionering of om een overlijdensuitkering gaat);
 • een belasting volgens het fiscaal gunstige model van de ‘fictieve rente’.

Hoe dit juist in zijn werk gaat, leest u in onze FAQ.

De wetgever kan deze eindbelasting in de toekomst aanpassen. 

Vragen over de RIZIV-toelage?

Consulteer onze brochure en neem contact op met uw makelaar. Hij staat u met raad en daad bij om de procedure voor het ontvangen van een RIZIV-toelage mee op te starten en een productengamma op maat aan te bieden.

De algemene voorwaarden van het VAPZ-RIZIV vindt u hier.

Belangrijkste risico’s

Faillissementsrisico

De activa van de interne verzekeringsfondsen die aan de levensverzekering zijn verbonden, maken deel uit van een afgescheiden beheer van het bijzonder vermogen, afzonderlijk beheerd binnen de activa van VIVIUM. Als VIVIUM failliet gaat, is dat vermogen prioritair voorbehouden om te voldoen aan de verbintenissen tegenover de verzekeringsnemers en/of begunstigden.

Liquiditeitsrisico

De vereffening van de eenheden van een intern verzekeringsfonds kan uitzonderlijk worden vertraagd of opgeschort.

Marktrisico

De waarde van een deelbewijs van een fonds hangt af van de evolutie van de waarde van de onderliggende activa, marktrentevoeten. De eenheidswaarde is nooit gewaarborgd, kan hoger of lager zijn dan op het ogenblik van de premiestorting en er is geen kapitaalbescherming.

Risico’s van het fondsbeheer

De tak23-fondsen zijn blootgesteld aan verschillende risico’s die variëren in functie van de beleggingsdoelstelling en –politiek van deze fondsen en hun onderliggende fondsen. Om deze beleggingsdoelstelling te behalen, kunnen de beheerders van elk fonds beleggen in verschillende activaklassen en volgens verschillende stijlen. De verhoudingen waarin dit gebeurt, zijn variabel en afhankelijk van de marktomstandigheden en de beleggingspolitiek van het betrokken fonds. Aangezien het rendement niet gewaarborgd wordt, bestaat er steeds een risico dat de uitgevoerde beleggingen niet het verwachte resultaat opleveren, dit desondanks de expertise van specialisten.

Wettelijke vermeldingen

 • De looptijd van dit type contract is vermeld in de bijzondere voorwaarden.
 • Alle informatie over de diensten en producten op deze website is onderworpen aan de regels van het Belgisch recht.
 • Alvorens een verzekering af te sluiten , adviseren wij u de informatiefiche en de algemene voorwaarden aandachtig te lezen. Uw makelaar bezorgt u graag een kopie van deze voorwaarden en u vindt ze ook terug op deze site.
 • Als klant bent u beschermd door de MiFID-gedragsregels.
 • Als u een klacht of opmerking hebt, kan u uw makelaar of de dienst Klachtenmanagement contacteren.
 • U kunt de Ombudsman van de Verzekeringen contacteren via www.ombudsman-insurance.be 
 • Voor advies op maat of een verzekeringsaanbod kan u terecht bij uw makelaar.