Segmentatiecriteria

Segmentatie is een techniek die we gebruiken om het risicoprofiel van de klant te bepalen.

De techniek is gebaseerd op criteria die het resultaat zijn van statistische studies die de link leggen tussen het aantal schadegevallen en/of de ernst ervan en de kenmerken van een persoon en/of goed.

Op die manier wordt een risicoprofiel opgesteld voor alle te verzekeren personen en/of goederen. Vervolgens baseren we ons op dit profiel om een dossier te weigeren of te aanvaarden en ook om de premie en de verzekeringsvoorwaarden te bepalen.

Om de transparantie ten voor de consumenten* te verzekeren, publiceren we de segmentatiecriteria die we gebruiken voor de volgende contracten:

Bekijk ook de segmentatiecriteria voor de rechtsbijstand Arces.

In de praktijk moet u om een contract te onderschrijven een reeks vragen beantwoorden. Deze vragen worden verzameld op één document, het verzekeringsvoorstel, behalve wanneer het gaat om eventuele medische formaliteiten (overlijden, arbeidsongeschiktheid, hospitalisatie). Op basis van uw antwoorden kunnen wij de verzekeringsvoorwaarden en de premie bepalen.

Om onaangename verrassingen te vermijden, antwoordt u best correct en volledig op de verschillende vragen. Als er wijzigingen optreden in de loop van het contract, dan vragen we u ook om deze zo snel mogelijk aan ons te signaleren.

*Een consument is een natuurlijke persoon die een verzekering koopt voor privédoeleinden.