VIVIUM CASCO

Deze omnium verzekering is afgestemd op het professionele wegvervoer. Of u nu voor eigen rekening of voor derden rijdt, deze verzekering dekt zowat alles:

 • materiële schade (door aanrijdingen, natuurrampen of vandalisme);
 • diefstal en diefstalpoging;
 • brand;
 • glasbreuk;
 • ...

Kies zelf het verzekerde bedrag

De VIVIUM CASCO-verzekering is een gepersonaliseerde verzekeringsformule ‘eerste risico':

 • U bepaalt vrij en naar eigen inzichten de te verzekeren sommen. Het verzekerde bedrag is de maximale tussenkomst van de verzekeraar bij schade.
 • De evenredigheidsregel wordt bij schade niet toegepast.
 • U kunt de verzekerde sommen elk jaar aanpassen.;

Specifieke waarborgen

U kunt de CASCO-verzekering voor uw vrachtwagen uitbreiden met:

 • vervoer van ADR-goederen;
 • schade door de lading;
 • los-, laad- en kipmanoeuvres, inclusief schade aan de hydraulische installatie;
 • haakslaan;
 • zware fout vanwege de bestuurder van het voertuig;
 • constructiefouten;
 • bergings-, repatriërings- en depannagekosten.
 • ...
   

Documentatie