VIVIUM CASCO

Deze omnium verzekering is afgestemd op het professionele wegvervoer. Of u nu voor eigen rekening of voor derden rijdt, deze verzekering dekt zowat alles:

 • materiële schade (door aanrijdingen, natuurrampen of vandalisme);
 • diefstal en diefstalpoging;
 • brand;
 • glasbreuk;
 • ...

Kies zelf het verzekerde bedrag

De VIVIUM CASCO-verzekering is een gepersonaliseerde verzekeringsformule ‘eerste risico':

 • U bepaalt vrij en naar eigen inzichten de te verzekeren sommen. Het verzekerde bedrag is de maximale tussenkomst van de verzekeraar bij schade.
 • De evenredigheidsregel wordt bij schade niet toegepast.
 • U kunt de verzekerde sommen elk jaar aanpassen.;

Specifieke waarborgen

U kunt de CASCO-verzekering voor uw vrachtwagen uitbreiden met:

 • vervoer van ADR-goederen;
 • schade door de lading;
 • los-, laad- en kipmanoeuvres, inclusief schade aan de hydraulische installatie;
 • haakslaan;
 • zware fout vanwege de bestuurder van het voertuig;
 • constructiefouten;
 • bergings-, repatriërings- en depannagekosten.
 • ...

Uitsluitingen en beperkingen

Op de verzekering Vivium Auto - Vrachtwagen CASCO zijn uitsluitingen en beperkingen van toepassing. Hier zijn enkele voorbeelden :  Ongeacht de gekozen formule, Vivium vergoedt nooit de schade:

 • De schade aan banden die niet gepaard gaat met enige andere schade aan het voertuig dat onder de dekking van het contract valt;
 • De schade aan het voertuig terwijl het voor smokkelhandel, verboden handel of sluikhandel gebruikt wordt of om illegalen te vervoeren of over de grens te brengen;
 • De schade veroorzaakt door:
  • Overbelading; 
  • Slijtage; 
  • Niet-naleving van de periodieke onderhouds- en controlebeurten (met inbegrip van de technische schouwing); 
  • Gebrekkig onderhoud uitgevoerd in eigen regie en/of het nalaten noodzakelijke herstellingen uit te voeren wanneer het onderhoud wordt uitgevoerd in eigen regie; 
  • Corrosie.

Wettelijke beperkingen

 • Het contract voor deze verzekering wordt afgesloten voor een periode van één jaar en wordt elk jaar stilzwijgend verlengd.  
 • Alle informatie over de diensten en producten op deze website is onderworpen aan de regels van de Belgische wetgeving.  
 • De verzekering Vivium Auto - Vrachtwagen CASCO  is onderhevig aan uitsluitingen, beperkingen en voorwaarden die van toepassing zijn op het verzekerde risico: alvorens deze verzekering af te sluiten, adviseren wij u kennis te nemen van het informatiedocument van dit product en de algemene voorwaarden van toepassing op deze verzekering beschikbaar op deze site of via uw verzekeringstussenpersoon.  
 • Als klant bent u beschermd door de gedragsregels inzake verzekeringen.  
 • Als u een klacht of opmerking hebt, kunt u contact opnemen met uw verzekeringstussenpersoon of de afdeling Klachtenmanagement.  
 • De gegevens van de dienst Klachtenmanagement van Vivium zijn:
  • e-mail: klacht@vivium.be.
  • post: Klachtenmanagement van VIVIUM, Koningsstraat 151, 1210 Brussel
 • U kunt de Ombudsman van de Verzekeringen contacteren via www.ombudsman.as.  
 • Neem voor persoonlijk advies of een verzekeringsofferte contact op met een verzekeringstussenpersoon.  
 • U kunt ook de volledige juridische informatie raadplegen.

Documentatie