Verzekering vaste kosten

Verzekering vaste kosten

Als u een tijd arbeidsongeschikt bent, kunnen de vaste kosten van uw zaak of vennootschap zwaar beginnen doorwegen. Die kosten blijven immers gewoon doorlopen. Met het Non-Stop Plan van Vivium kunt u het voortbestaan van uw zaak verzekeren: de verzekering dekt tot 80% van uw vaste kosten gedurende twee jaar.

Maandelijkse uitkering

De hoogte van uw uitkering hangt af van de graad van arbeidsongeschiktheid, die moet minimaal 25% zijn. Vanaf 67% hebt u recht op een volledige uitkering. U hebt maximaal twee jaar recht op de tussenkomst, vanaf de tweede maand arbeidsongeschiktheid.

Ook zonder vennootschap

Ook als zelfstandige of beoefenaar van een vrij beroep kunt u een verzekering vaste kosten afsluiten. Of u nu met of zonder vennootschap werkt. In het laatste geval sluit u de verzekering af op uw persoonlijke naam. De premies kunt u inbrengen in de personenbelasting.

Om uw zaak volledig te beschermen tegen uw arbeidsongeschiktheid, kunt u bijkomend een Omzetverzekering en een Gewaarborgd Inkomen afsluiten.

Premies fiscaal aftrekbaar

 • Vennootschap: de premies voor een verzekering vaste kosten zijn voor 100% fiscaal aftrekbaar als beroepskost.
 • Natuurlijk persoon: u mag de premies voor 100% aftrekken van uw beroepsinkomsten. De uitkering geldt als vervangingsinkomen, waardoor ze eventueel belast worden tegen een lagere aanslagvoet.

Voorwaarden verzekering vaste kosten

 • Voor een verzekerde rente lager dan 30.000 euro is er geen financiële acceptatieprocedure nodig.
 • Bij hogere rentes vragen wij inzage in de laatste twee resultatenrekeningen (vennootschap) of een kopie van de laatste twee aanslagbiljetten (geen vennootschap).
 • U vult steeds een medische vragenlijst in.
 • Tot 45 jaar en een verzekerde rente van 25.000 euro is er geen medisch onderzoek nodig.

Uitkeringssysteem

Bij Vivium kunt u kiezen tussen twee systemen:

 • Constante rente. U betaalt altijd dezelfde premie, en hebt recht op een vaste uitkering. De afgesproken bedragen veranderen nooit.
 • Ideaal klimmende rente. U betaalt elk jaar een iets hogere premie. Die klimt met 3%. In ruil voor die hogere premie, blijft ook uw uitkering klimmen.

Uitsluitingen en beperkingen 

Op de verzekering Vivium Arbeidsongeschiktheidsverzekering – Non-Stop Plan zijn uitsluitingen en beperkingen van toepassing. Hier zijn enkele voorbeelden uit de informatiefiche
Ongeacht de gekozen formule, bent u niet gedekt in geval van:

 • Poging tot zelfmoord;
 • Subjectieve aandoeningen zonder objectieve symptomen of zonder medisch aantoonbare grond;
 • Het hanteren van wapens en springstoffen;
 • Misbruik van alcohol, verdovende middelen of geneesmiddelen, verslaving of eender welke vorm van toxicomanie of alcoholisme;
 • Esthetische ingrepen;
 • Werken op hoogten van meer dan 15 meter. 

Er bestaan beperkingen of een recht van verhaal in hoofde van de verzekeraar in het geval dat, op het ogenblik van het schadegeval:

 • Indien de verzekerde, wegens ziekte of ongeval, arbeidsongeschikt wordt, wordt de rente uitgekeerd gedurende maximum 700 dagen. Alle periodes van uitkering zijn cumulatief over de looptijd van het contract.

Wettelijke bepalingen 

 • Het contract voor deze verzekering wordt afgesloten voor een periode van één jaar en wordt elk jaar stilzwijgend verlengd.
 • Alle informatie over de diensten en producten op deze website is onderworpen aan de regels van de Belgische wetgeving.
 • De verzekering Vivium Arbeidsongeschiktheidsverzekering – Non-Stop Plan is onderhevig aan uitsluitingen, beperkingen en voorwaarden die van toepassing zijn op het verzekerde risico: alvorens deze verzekering af te sluiten, adviseren wij u kennis te nemen van het informatiedocument van dit product en de algemene voorwaarden van toepassing op deze verzekering beschikbaar op deze site of via uw verzekeringstussenpersoon.
 • Als klant bent u beschermd door de gedragsregels inzake verzekeringen.
 • Als u een klacht of opmerking hebt, kunt u contact opnemen met uw verzekeringstussenpersoon of de afdeling Klachtenmanagement.
 • De gegevens van de dienst Klachtenmanagement van Vivium zijn:
  • e-mail: klacht@vivium.be
  • post: Klachtenmanagement P&V, Koningsstraat 151, 1210 Brussel
 • U kunt de Ombudsman van de Verzekeringen contacteren via www.ombudsman.as.
 • Neem voor persoonlijk advies of een verzekeringsofferte contact op met een verzekeringstussenpersoon.
 • U kunt ook de volledige juridische informatie raadplegen.