De bijstand voor uw wagen

De garantie op een snelle service

Is uw auto na een ongeval zo beschadigd dat hij niet meer kan rijden? Werd uw wagen gestolen op een parking? Of raakt hij defect midden in uw vakantie? En wat als u zelf bijstand nodig hebt? Onze medewerkers staan 24 uur per dag en 7 dagen per week voor u klaar, zodat u altijd uw weg kunt voortzetten. U kunt de dienst Bijstand van P&V bereiken op 02 406 30 00 of een online bijstandsaanvraag invullen (voor uw auto).  Zij staan voor u klaar: 24 uur op 24, 7 dagen op 7.

Bijstand 24 uur per dag, 7 dagen per week

Kies de formule die bij u past door de volgende waarborgen te combineren.  

Ongeval


Tussenkomsten

Bij een ongeval in fout of in recht, het maakt niet uit

Uw wagen is onbruikbaar en u kunt niet voortrijden


Prestaties in België

Er wordt onmiddellijk een takelwagen gestuurd 

Sleepdienst 

Stallingskosten (drie dagen)

Een van de volgende prestatie: transport naar uw woonplaats of tot aan uw bestemming, ook voor uw passagiers, dieren en bagage, hotelkosten gedurende vijf dagen, voortzetting van de reis


Buitenlandse prestaties

Idem als in België 

Stallingskosten gedurende een maand

Repatriëring van de wagen

Verzending onderdelen indien nodig

Rechtsbijstand


Extra opties

Vervangwagen

Upgrade Voertuig*

Pech


Tussenkomsten

Bij pech van gelijk welke aard

Lekke band, verlies van uw sleutels, verkeerde brandstof, geen brandstof meer, code startbeveiliging vergeten, defect van het antidiefstalsysteem

Uw wagen is onbruikbaar


Prestaties in België

Er wordt onmiddellijk een takelwagen gestuurd

We herstellen zo mogelijk ter plaatse zodat u opnieuw mobiel bent

Bij lekke band, herstelling of vervanging van de band: ter plaatse indien mogelijk

Sleepdienst 

Een van de volgende prestaties: transport naar uw woonplaats of tot aan uw bestemming, ook voor uw passagiers, dieren en bagage, vervangwagen (maximaal vijf dagen), hotelkosten gedurende vijf dagen, voortzetting van de reis

Transport om uw herstelde wagen op te halen


Buitenlandse prestaties

Idem als in België 

Stallingskosten gedurende een maand

Repatriëring van de wagen

Verzending onderdelen indien nodig

Vervangwagen: maximaal tien dagen


Extra opties

Upgrade Voertuig*

Diefstal


Tussenkomsten

Bij diefstal, poging tot diefstal of carjacking/homejacking


Prestaties in België

Er wordt onmiddellijk een takelwagen gestuurd

We herstellen zo mogelijk ter plaatse zodat u opnieuw mobiel bent

Sleepdienst 

Een van de volgende prestatie: transport naar uw woonplaats of tot aan uw bestemming, ook voor uw passagiers, dieren en bagage, terbeschikkingstelling van een vervangwagen (maximaal 30 dagen), hotelkosten gedurende vijf dagen, voortzetting van de reis


Buitenlandse prestaties

Idem als in België 

Stallingskosten gedurende een maand

Repatriëring van de wagen

Verzending onderdelen indien nodig


Extra opties

Upgrade Voertuig*

Personen


Tussenkomsten

Bij ongeval, ziekte, overlijden of verdwijning


Prestaties in België

Een familielid ter plaatse brengen

Medisch vervoer en repatriëring, ook voor uw gezin, inclusief bagage en dieren

Kosten voor de verlenging van het verblijf voor uzelf en voor uw gezin gedurende vijf dagen 

Opsturen van geneesmiddelen/bril

Opsporingskosten bij een verdwijning

Hulp bij het vervullen van de formaliteiten in geval van diefstal of verlies van bagage

Geldvoorschot in geval van nood

Psychologische bijstand

Bijstand vertaling

Inlichtingen en medisch advies


Buitenlandse prestaties

Idem als in België

Repatriëring van het stoffelijke overschot bij overlijden

Begrafeniskosten ter plaatse bij overlijden

* Met de optie 'Upgrade Voertuig' beschikt u over een vervangwagen van een gelijkaardige categorie als uw eigen wagen.

Wat dekt de bijstand auto niet?

De verdediging van uw belangen

En wat als de tegenpartij na een ongeval weigert om u te vergoeden? Hebt u een geschil met uw garagist? In deze en nog veel meer gevallen nemen Vivium en Arces de verdediging van uw belangen op zich.

Ontdek onze rechtsbijstandsverzekering

 

De schade aan uw wagen

Een verzekering Bescherming van de bestuurder vergoedt niet de schade aan de wagen van de bestuurder die het ongeval heeft veroorzaakt. Dus als u in fout bent, komt een omniumverzekering goed van pas. 

Vivium biedt u twee voordelige omniumformules

Uw eigen schade als bestuurder

Een omniumverzekering dekt niet de eigen lichamelijke schade van de bestuurder die het ongeval heeft veroorzaakt. 

Maar daarvoor is er een oplossing: onze verzekering Bescherming van de bestuurder. Dat is de perfecte aanvulling. Zo vermijdt u dat u zelf de medische kosten moet betalen voor uw lichamelijke schade als gevolg van het ongeval dat u hebt veroorzaakt. 

Waarom kiezen voor een bijstand auto van Vivium?

 • Een compleet en competitief aanbod
 • A la carte: u bepaalt het beschermingsniveau dat bij u past
 • Drie extra opties ter beschikking: vervangwagen na ongeval, upgrade voertuig, bandenbijstand

Uitsluitingen en beperkingen 

Op de verzekering VIVIUM Auto zijn uitsluitingen en beperkingen van toepassing. Hierbij enkele voorbeelden, overgenomen uit het informatiedocument van dit product. 

In de volgende gevallen bent u niet gedekt, ongeacht de gekozen formule:

 • Voor de bijstandsformules Ongeval, Diefstal en Pech, als u een van de volgende voertuigen gebruikt: 
  • Voertuigen voor transport onder bezwarende titel van personen
  • Voertuigen met een maximale toegelaten massa van meer dan 3,5 ton
  • Bromfietsen
 • Wat de bijstandsformule Personen betreft: verblijven van meer dan drie maanden in het buitenland. Die beperking geldt ook voor de bijstandsformules Ongeval, Diefstal en Pech.

Er zijn beperkingen:

 • Wat de bijstandsformule Ongeval, Pech en Diefstal betreft, is de tussenkomst beperkt tot België en de landen vermeld op het verzekeringsbewijs 
 • Wat de bijstandsformule Personen betreft, beperken we de tussenkomst in de medische kosten in het buitenland tot 50.000 euro

Wettelijke bepalingen

 • Het contract voor deze verzekering wordt afgesloten voor een periode van één jaar en wordt elk jaar stilzwijgend verlengd.  
 • Om uw risicoprofiel te bepalen, hanteren we enkele segmentatiecriteria
 • Alle informatie over de diensten en producten op deze website is onderworpen aan de regels van de Belgische wetgeving.  
 • De verzekering Vivium Auto is onderhevig aan uitsluitingen, beperkingen en voorwaarden die van toepassing zijn op het verzekerde risico: alvorens deze verzekering af te sluiten, adviseren wij u kennis te nemen van het informatiedocument van dit product en de algemene voorwaarden van toepassing op deze verzekering beschikbaar op deze site of via uw verzekeringstussenpersoon.  
 • Als klant bent u beschermd door de gedragsregels inzake verzekeringen.  
 • Als u een klacht of opmerking hebt, kunt u contact opnemen met uw verzekeringstussenpersoon of de afdeling Klachtenmanagement.

De gegevens van de dienst Klachtenmanagement van Vivium zijn:

 • e-mail: klacht@vivium.be.
 • post: Klachtenmanagement van VIVIUM, Koningsstraat 151, 1210 Brussel

U kunt de Ombudsman van de Verzekeringen contacteren via www.ombudsman-insurance.be.  

 • Neem voor persoonlijk advies of een verzekeringsofferte contact op met een verzekeringstussenpersoon.  
 • U kunt ook de volledige juridische informatie raadplegen.