Objectieve aansprakelijkheid

Baat u een publiek toegankelijke plaats uit? Dan is een verzekering Objectieve Aansprakelijkheid bij Brand of Ontploffing verplicht. Een gewone brandverzekering of verzekering burgerlijke aansprakelijkheid volstaat niet.

Wettelijk verplicht

De term ‘objectieve aansprakelijkheid' betekent dat een slachtoffer van een brand of een ontploffing uw schuld niet hoeft te bewijzen. U moet de schadelijder dus steeds vergoeden, zelfs als u geen fout begaan hebt. Daarom bent u ook verplicht deze verzekering af te sluiten.

Publiek toegankelijke plaats

Een verzekering Objectieve Aansprakelijkheid bij Brand of Ontploffing is verplicht voor o.a.:

 • kleinhandelaars met een verkoopruimte en opslagruimte groter dan 1.000 m²;
 • restaurants, frituren en cafés met een publieke ruimte groter dan 50 m²;
 • kantoorgebouwen met publieke ruimtes van in totaal meer dan 500 m²;
 • hotels en motels, jeugdherbergen.

Bij twijfelgevallen kunt u de technische dienst van uw gemeente of stad raadplegen.

Voor welk bedrag verzekeren?

De verplicht verzekerde kapitalen zijn aanzienlijk: 15.000.000 euro voor de lichamelijke schade per schadegeval, en 750.000 euro voor de stoffelijke schade per schadegeval.

Stad op de hoogte brengen

Bij het afsluiten van een verzekering Objectieve Aansprakelijkheid bij Brand of Ontploffing krijgt u van VIVIUM een attest. Een duplicaat van dat attest maakt u over aan uw gemeente of stad.

Uitsluitingen en beperkingen 

Op de verzekering Vivium Objectieve BA na brand of ontploffing zijn uitsluitingen en beperkingen van toepassing. Hier zijn enkele voorbeelden uit de informatiefiche
Ongeacht de gekozen formule, bent u niet gedekt als:

 • Schade die niet voortvloeit uit een brand of een ontploffing;
 • Schade die uzelf oploopt;
 • Schade die niet voortvloeit uit de uitbating van uw inrichting;
 • Schade door de uitbating van een inrichtingen die niet vermeld is in artikel 1 van het kb van 28 februari 1991.

Er bestaan beperkingen of een recht van verhaal in hoofde van de verzekeraar in het geval dat, op het ogenblik van het schadegeval:

 • Per schadegeval is lichamelijke schade verzekerd tot beloop van 14.873.611,49 € en materiële schade tot beloop van 743.680,57 € (index van 07/1991);
 • Indien we door de wet gehouden zijn de slachtoffers te vergoeden, ofschoon gerechtigd waren de vergoeding te weigeren of te verminderen, behouden we ons het recht op verhaal tegen u.

Wettelijke bepalingen 

 • Het contract voor deze verzekering wordt afgesloten voor een periode van één jaar en wordt elk jaar stilzwijgend verlengd.
 • Alle informatie over de diensten en producten op deze website is onderworpen aan de regels van de Belgische wetgeving.
 • De verzekering Vivium Objectieve BA na brand of ontploffing is onderhevig aan uitsluitingen, beperkingen en voorwaarden die van toepassing zijn op het verzekerde risico: alvorens deze verzekering af te sluiten, adviseren wij u kennis te nemen van het informatiedocument van dit product en de algemene voorwaarden van toepassing op deze verzekering beschikbaar op deze site of via uw verzekeringstussenpersoon.
 • Als klant bent u beschermd door de gedragsregels inzake verzekeringen.
 • Als u een klacht of opmerking hebt, kunt u contact opnemen met uw verzekeringstussenpersoon of de afdeling Klachtenmanagement.
 • De gegevens van de dienst Klachtenmanagement van Vivium zijn:
  • e-mail: klacht@vivium.be
  • post: Klachtenmanagement P&V, Koningsstraat 151, 1210 Brussel
 • U kunt de Ombudsman van de Verzekeringen contacteren via www.ombudsman.as.
 • Neem voor persoonlijk advies of een verzekeringsofferte contact op met een verzekeringstussenpersoon.
 • U kunt ook de volledige juridische informatie raadplegen.