1. Ik ben zelfstandige en heb een familiale verzekering. Moet ik ook een verzekering BA Onderneming afsluiten?

Ja. Uw familiale polis verzekert u alleen tegen schade aan derden in uw privéleven. Schade die u veroorzaakt tijdens het uitoefenen van uw beroep, is niet gedekt.

Met een BA Onderneming dekt u schade die u en uw medewerkers veroorzaken tegenover anderen.

2. Wat is het verschil tussen een BA Onderneming of een Professionele BA?

De term Professionele BA wordt vaak verkeerdelijk gebruikt voor een verzekering BA Onderneming maar is specifiek bedoeld voor intellectuele en vrije beroepen (architecten, accountants, IT-consultants, landmeters, artsen en andere paramedische beroepen). Deze waarborg omvat contractuele en extracontractuele aansprakelijkheid bij schade aan derden veroorzaakt door uw diensten.

De verzekering BA Onderneming is geschikt voor de meeste andere bedrijven. Ze vergoedt de schade die uw bedrijf aan derden heeft veroorzaakt en omvat drie waarborgen:

  1. De BA ‘Uitbating' dekt de extracontractuele aansprakelijkheid voor schade aan derden door de uitoefening van uw activiteiten, binnen of buiten de muren van uw bedrijf.
  2. De waarborg BA ‘Na Levering of Werken' dekt de contractuele en extracontractuele aansprakelijkheid van uw bedrijf voor schade aan derden door geleverde goederen of uitgevoerde werken.
  3. Ten slotte voorziet de polis vaak in een waarborg BA ‘Toevertrouwde Goederen'. Deze waarborg dekt de schade aan roerende of onroerende goederen van derden door een herstelling of een onderhoud bijvoorbeeld.

3. Wat is het verschil tussen contractuele en extracontractuele aansprakelijkheid?

Wie een overeenkomst sluit, moet die ook naleven. Doet u dat niet? Dan bent u contractueel aansprakelijk voor de schade die uw contractpartner daardoor lijdt.

U bent buitencontractueel aansprakelijk als u schade veroorzaakt aan iemand die niet opgenomen is in de overeenkomst.

U bent bijvoorbeeld schilder en u laat uw ladder vallen op de auto van de buurman van uw klant. Dan kan die buurman u buitencontractueel aansprakelijk stellen om de schade aan zijn wagen te vergoeden.

4. Een van mijn werkmannen beschadigt bij het leveren van een zware lederen zetel bij een klant een deur en de muur. Komt mijn polis BA Onderneming tussen? En hoeveel vrijstellingen worden afgetrokken?

De waarborg BA Uitbating in de polis BA Onderneming vergoedt alle schade: materiële, lichamelijke en immateriële gevolgschade (verlies van klanten, winstverlies, productiestilstand).

Voor de schade aan de deur en de muur bij eenzelfde schadegeval betaalt u maar één keer de vrijstelling.

5. Ik ben een uitbater van een elektrozaak en herstel ook tv-toestellen. Als ik per ongeluk een tv-toestel laat vallen, kan ik dan een beroep doen op mijn polis BA-Onderneming?

Ja. De waarborg ‘toevertrouwde goederen' vergoedt de schade aan de voorwerpen die uw klanten u toevertrouwen om te herstellen.

6. Ik baat een fitnesszaak uit. Kunnen mijn klanten mij aanspreken voor alle schade?

Neen. Enkel als er een gebrek is aan een toestel of uw fout aangetoond kan worden.