De bescherming van de bestuurder motor


Om u als bestuurder te beschermen

Deze verzekering Bescherming van de bestuurder is de perfecte aanvulling op uw BA-verzekering VIVIUM Motor. Want deze beschermt u niet als bestuurder. Als u gewond raakt, moet u zelf de medische kosten dragen.

Wat dekt de bestuurdersverzekering moto?

Onze unieke formule vergoedt uw medische kosten, de kosten bij (tijdelijke of blijvende) arbeidsongeschiktheid en de kosten bij overlijden.

In detail zorgen we voor:

 • Medische kosten: maximaal 2.500 euro
 • Kosten bij tijdelijke ongeschiktheid: 12,50 euro/dag vanaf de tweede maand en 10% ongeschiktheid
 • Kosten bij blijvende ongeschiktheid: maximaal 25.000 euro vanaf 8% ongeschiktheid
 • Kosten bij overlijden 5.000 euro

Wat zijn de voordelen van onze bestuurdersverzekering motor ? 

Bescherming van uw uitrusting

Als motorrijder is het van cruciaal belang dat u over een goede uitrusting beschikt. Het gaat om uw veiligheid. Daarom kunt u uw uitrusting beschermen als aanvulling op uw omnium.

Bij een ongeval of valpartij dekt Vivium niet alleen uw helm, airbag of bodyprotector, maar ook uw beschermende jas, broek, pak, laarzen en handschoenen, en dit voor een bedrag tot 2.000 euro.

De gratis inbegrepen Liberty Rider-app 

Liberty Rider is zowel een app als een gps speciaal voor motorrijders:

 • De app detecteert ongevallen en waarschuwt onmiddellijk de hulpdiensten bij een valpartij
 • De gps stelt u heel wat routes voor en waarschuwt u voor gevaarlijke bochten

U profiteert ook van tal van extra functies, waaronder het delen van uw positie met uw naasten in realtime.

U kunt gratis gebruikmaken van de Liberty Rider-app, en dat gedurende de hele looptijd van uw contract. U hoeft enkel een motorfiets van minstens 125 cc (of 4 kW voor een elektrische motor) te hebben en een verzekeringscontract VIVIUM Motor, ongeacht de gekozen dekking.

Ontdek Liberty Rider

Het slimme airbagvest van In&motion aan voordelige voorwaarden

In&motion is wereldleider in airbagvesten voor motorrijders. Deze slimme vest is draadloos en werkt autonoom, biedt extra bescherming bij ongevallen en combineert design met comfort.  

En omdat uw veiligheid geen prijs heeft, bieden In&motion en Vivium u voordelige voorwaarden. Als u een verzekering VIVIUM Motor hebt en uw tweewieler is 125 cc of meer, dan maakt Vivium het u gemakkelijker om toegang te krijgen tot deze technologie door u drie maanden abonnement op de In&box aan te bieden.

Ontdek In&motion

Wat dekt de bestuurdersverzekering motor niet? 

De schade aan uw motor

Een BA-verzekering vergoedt niet de schade aan de motor van de bestuurder die het ongeval heeft veroorzaakt. Dus als u in fout bent, komt een omniumverzekering goed van pas. 

Vivium biedt u twee voordelige omniumformules.  

De verdediging van uw belangen

En wat als de tegenpartij na een ongeval weigert om u te vergoeden? Hebt u een geschil met uw garagist? In deze en nog veel meer gevallen nemen Vivium en Arces de verdediging van uw belangen op zich.

Ontdek onze verzekering Rechtsbijstand.

Bijstand bij ongeval, pech of diefstal ... en ook voor personen

Raakt uw motorfiets defect net voor u op vakantie vertrekt, rijdt hij niet meer na een ongeval of werd hij gestolen? Is uw kind ziek geworden? Blijf niet zonder hulp.

Om ook uw mobiliteit te verzekeren, biedt Vivium u tal van bijstandsformules met de garantie van een snelle service.

Waarom kiezen voor de bestuurdersverzekering moto van Vivium?

 • Uitgebreide dekking: uw medische kosten worden terugbetaald, u ontvangt een vergoeding bij tijdelijke of blijvende ongeschiktheid en, mocht het ergste gebeuren, dan wordt uw gezin vergoed
 • Vanaf 35 euro per jaar
 • Bescherming van uw optionele uitrusting

Uitsluitingen en beperkingen 

Op de verzekering VIVIUM Moto zijn uitsluitingen en beperkingen van toepassing. Hierbij enkele voorbeelden, overgenomen uit het informatiedocument  van dit product. 

Ongeacht de gekozen formule bent u in het kader van de waarborg Bescherming van de bestuurder niet gedekt voor:

 • blijvende invaliditeit lager dan 8%
 • eerste maand tijdelijke ongeschiktheid
 • schadegevallen veroorzaakt door het rijden in staat van dronkenschap of in een gelijkaardige toestand waarin iemand zijn handelingen niet meer onder controle heeft als gevolg van het gebruik van andere producten dan alcoholische dranken

Er zijn beperkingen:

 • Bij niet-naleving van de verplichting tot het dragen van een veiligheidsgordel wordt de verschuldigde vergoeding verminderd volgens de verhouding tussen de schade die zou zijn geleden bij het dragen van de veiligheidsgordel en de werkelijk geleden schade

Wettelijke bepalingen 

 • Het contract voor deze verzekering wordt afgesloten voor een jaar en wordt elk jaar stilzwijgend verlengd.
 • Alle informatie over de producten en diensten op deze website is onderworpen aan het Belgische recht.
 • Op de verzekering VIVIUM Motor zijn uitsluitingen, beperkingen en voorwaarden in verband met het verzekerde risico van toepassing: we raden u aan om, voor u deze verzekering afsluit, kennis te nemen van het informatiedocument over het product en van de algemene voorwaarden die voor deze verzekering gelden en die beschikbaar zijn op de website of bij uw verzekeringsbemiddelaar.
 • Als klant wordt u beschermd door de MiFID-gedragsregels inzake verzekeringen.
 • Hebt u een klacht of een opmerking, dan kunt u contact opnemen met uw verzekeringsbemiddelaar of met de afdeling Klachtenmanagement.

De contactgegevens van de afdeling Klachtenmanagement van Vivium:

 • per e-mail: klacht@vivium.be;
 • per brief: Vivium Klachtenmanagement, Koningsstraat 151, 1210 Brussel.

De contactgegevens van de Ombudsman van de Verzekeringen: www.ombudsman-insurance.be.

 • Voor persoonlijk advies of een verzekeringsaanbod neemt u contact op met een verzekeringsbemiddelaar.
 • U kunt ook alle wettelijke informatie raadplegen.