Veel gestelde vragen

In de meeste huurcontracten verplicht de eigenaar van een woning de huurder een brandverzekering af te sluiten. Soms moet de huurder geen verzekering ‘huuraansprakelijkheid' afsluiten omdat de polis van de eigenaar een ‘afstand van verhaal' voorziet. ‘Afstand van verhaal' betekent dat de eigenaar (of zijn verzekeraar) zich niet meer richt tot zijn huurder (of diens verzekeraar) voor het terugvorderen van de schade aan de gehuurde woning.

In dat geval is het wel raadzaam om uw inboedel te verzekeren. Laat ook in het huurcontract vermelden dat de eigenaar een afstand van verhaal tegenover de huurder voorziet, en voor welke risico’s.

‘Afstand van verhaal’ beschermt u echter niet tegen het verhaal dat derden tegenover u kunnen uitoefenen. Als huurder beschermt de brandverzekering VIVIUM Woning u tegen het eventuele verhaal van derden.