De rechtsbijstandsverzekering voor uw auto: wereldwijde juridische bescherming

Regelmatig ontstaan conflicten die te maken hebben met een wagen, bijvoorbeeld na een ongeval, een verkeersovertreding of een bezoek aan uw garage. In zo’n gevallen komt de hulp van een rechtsbijstandsverzekeraar goed van pas.

Wat kan uw rechtsbijstandsverzekeraar bij een geschil voor u doen?

 • minnelijke schikking
  Uw rechtsbijstand probeert eerst het conflict op te lossen zonder tussenkomst van een advocaat of het gerecht zodat u snel verder geholpen wordt. 
 • gerechtelijke procedure
  Is een minnelijke schikking niet mogelijk? Dan zorgt de rechtsbijstand voor administratieve en juridische hulp. Uw rechtsbijstandsverzekeraar betaalt de gerechtskosten en het ereloon van een advocaat naar keuze.

De beste rechtsbijstand op de Belgische markt

Vivium rekent voor haar rechtsbijstandsverzekering op Arces. Die levert met Artikel 1 namelijk de beste rechtsbijstand op de Belgische markt en werd daarvoor al 12 opeenvolgende jaren bekroond met een Decavi-award. Voor slechts enkele euro’s per maand, kunt u rekenen op:

1. Een snelle behandeling van uw aanvraag

Elke binnenkomende aanvraag wordt binnen de twee werkdagen behandeld. De schadedienst van Arces zoekt samen met u naar een oplossing.

2. Voorschot op de schadevergoeding

Heeft de rechtbank een derde volledig aansprakelijk gesteld, dan krijgt u een voorschot op de schadevergoeding. De schade mag wel niet het gevolg zijn van diefstal of poging tot diefstal.

3. Een vergoeding, zelfs als de tegenpartij niet kan betalen

U krijgt een schadevergoeding, zelfs al kan de tegenpartij niet betalen. En dat tot maximaal 25.000 euro. De tegenpartij moet wel aansprakelijk zijn, en het mag niet gaan om diefstal, afpersing, fraude, agressie of vandalisme.

4. Wereldwijde bescherming

De rechtsbijstandsverzekering Artikel 1 van Arces helpt u wereldwijd. Zo hoeft u zich nooit zorgen te maken.

5. Kosten vergoed tot 125.000 euro

De waarborg Rechtsbijstand betaalt uw procedure- en advocaatkosten tot 125.000 euro. Stelt een andere verzekeraar op de Belgische markt u toch een ruimere dekking voor, dan past Arces zich aan en biedt het dezelfde voorwaarden.

Wanneer komt uw rechtsbijstand tussen?

 • Administratieve conflicten
  Hebt u een geschil met de overheid, bijvoorbeeld over een rijverbod, de intrekking van uw rijbewijs of over de inschrijving of de keuring van uw auto, uw rechtsbijstand verdedigt u.
 • Contractuele geschillen
  Is uw wagen beschadigd na een bezoek aan de carwash? Heeft de garagist zijn werk niet behoorlijk gedaan? Ook dan kan uw rechtsbijstandsverzekeraar tussenkomen, net als voor een ander geschil met bijvoorbeeld de uitbater van een takeldienst.
 • Bij een verkeersovertreding
  U reed te snel of negeerde een rood licht en moet nu voor de politierechtbank verschijnen?
  Dan zal uw rechtsbijstandsverzekeraar u verdedigen en trachten om uw straf zo laag mogelijk te houden. U mag zelf de advocaat kiezen op kosten van Arces. Enkel de boete is voor uw eigen rekening.
 • U bent slachtoffer van een ongeval
  Soms betwist de tegenpartij dat hij aansprakelijk is voor een ongeval. Dan doet uw rechtsbijstand er alles aan om tot een oplossing te komen. Blijft de tegenpartij zijn onschuld volhouden? Dan moet u naar de rechtbank. Gelukkig verdedigt een advocaat, die u zelf mag kiezen, uw belangen en helpt hij u om de schadevergoeding te krijgen waar u recht op hebt.

Uitsluitingen en beperkingen

Op de verzekering rechtsbijstand auto Artikel 1 zijn uitsluitingen en beperkingen van toepassing. Hier zijn enkele voorbeelden uit de informatiefiche. U wordt niet gedekt door Arces: 

 • vergoedingen en kosten waartoe u veroordeeld zou worden
 • schadegevallen die betrekking hebben op:
  • oorlogsfeiten, burgerlijke of politieke onrust, stakingen of lock-outs waaraan de verzekerde actief heeft deelgenomen.
  • roekeloze en duidelijk gevaarlijke daden, zoals vechtpartijen, weddenschappen en uitdagingen.
  • deelname aan een race, snelheids-, regelmatigheids- of behendigheidswedstrijd

Er bestaan beperkingen:

 • het maximaal verzekerd bedrag per schadegeval bedraagt 125.000 euro alle taksen inbegrepen. De verzekerde bedragen worden teruggebracht tot een maximum van 25.000 alle taksen inbegrepen voor de waarborgen ‘insolventie van derden’, voorschot’, ‘strafrechtelijke borg’ en ‘repatriëring van het voertuig’.
 • In het kader van de waarborg ‘insolventie van derden’, wordt onze schadevergoeding toegekend voor zover geen enkele overheids- of privé-instelling kan worden uitgeroepen tot debiteur van deze vergoeding. Onze waarborg is niet van kracht in geval van diefstal, poging tot diefstal, afpersing of fraude, inbraak, agressie, gewelddaden, vandalisme en misbruik van vertrouwen.

Wettelijke bepalingen

 • Het contract voor deze verzekering wordt afgesloten voor een periode van één jaar en wordt elk jaar stilzwijgend verlengd.  
 • Alle informatie over de diensten en producten op deze website is onderworpen aan de regels van de Belgische wetgeving.  
 • De verzekering VIVIUM Auto is onderhevig aan uitsluitingen, beperkingen en voorwaarden die van toepassing zijn op het verzekerde risico: alvorens deze verzekering af te sluiten, adviseren wij u kennis te nemen van het informatiedocument van dit product en de algemene voorwaarden van toepassing op deze verzekering beschikbaar op deze site of via uw verzekeringstussenpersoon.  
 • Als klant bent u beschermd door de gedragsregels inzake verzekeringen.  
 • Als u een klacht of opmerking hebt, kunt u contact opnemen met uw verzekeringstussenpersoon of de afdeling Klachtenmanagement.  
 • De gegevens van de dienst Klachtenmanagement van P&V zijn:
            e-mail: klacht@pv.be
            post: Klachtenmanagement van Vivium, Koningsstraat 151, 1210 Brussel
 • U kunt de Ombudsman van de Verzekeringen contacteren via www.ombudsman.as.  
 • Neem voor persoonlijk advies of een verzekeringsofferte contact op met een verzekeringstussenpersoon.  
 • U kunt ook de volledige juridische informatie raadplegen.