Groepsverzekering (tweede pijler)

Hebt u net als veel Belgen een groepsverzekering via uw werkgever? Dat is goed nieuws. Want een groepsverzekering is een slimme manier om een mooi extra pensioen op te bouwen.

Wat is een groepsverzekering?

Een groepsverzekering is een verzekeringscontract dat de werkgever afsluit voor (een deel van) zijn personeel en kan uit verschillende waarborgen bestaan:

  • pensioenopbouw,
  • overlijden,
  • arbeidsongeschiktheid,
  • premievrijstelling,
  • hospitalisatieverzekering.

De voorwaarden van de groepsverzekering worden vastgelegd in een pensioenreglement, dat elke aangesloten werknemer kan opvragen bij zijn werkgever.

Hoe werkt een groepsverzekering?

Uw werkgever stort periodiek een spaarbedrag (de premie) voor elk van zijn aangesloten werknemers in de groepsverzekering. Sommige groepsverzekeringen voorzien dat u als werknemer ook een eigen bijdrage kunt storten. Zo bouwt u een ‘spaarkoffertje' op. De premies in dit spaarkoffertje brengen intresten op.

Hebt u recht op een groepsverzekering?

U moet als werknemer zelf geen stappen ondernemen om bij uw groepsverzekering aan te sluiten. Dat doet uw werkgever voor u.

De groepsverzekering volgt het principe van non-discriminatie. Dat wil zeggen dat uw werkgever een groepsverzekering alleen mag afsluiten voor al zijn werknemers, of voor een welbepaalde categorie. Deze categorie mag nooit discriminerend zijn (bijvoorbeeld enkel voor vrouwen, of enkel voor arbeiders met een contract van onbepaalde duur …). Zodra u tot een categorie behoort waarvoor uw werkgever een groepsverzekering afsloot, hebt u automatisch recht op de groepsverzekering.

De groepsverzekering in detail

We beantwoorden graag al uw vragen over de groepsverzekering:

Sinds 6 december 2016 vindt u alle informatie over uw groepsverzekering op www.mypension.be. Al uw loopbaangegevens zijn bijeengebracht op een 'individuele rekening'. Zo krijgt u een totaalbeeld van het wettelijk en aanvullend pensioen voor uw persoonlijke situatie. Meer weten? Lees de fiche.