Bescherm ook uzelf als chauffeur met de bestuurdersverzekering

Weinig mensen weten dat de BA-autoverzekering naast de schade aan derden, enkel de passagiers van het voertuig verzekert maar niet de chauffeur. Als u gewond raakt, draait u dus niet alleen zelf op voor de medische kosten, ook uw inkomen kan behoorlijk dalen. Uw BA-autoverzekering aanvullen met een bestuurdersverzekering is daarom bijzonder aan te raden.

De bestuurdersverzekering: u kiest zelf hoe u vergoed wordt 

Een Bestuurdersverzekering is de perfecte aanvulling op uw BA-autoverzekering en uw omniumverzekering. U kiest zelf hoe u vergoed wordt. U hebt de keuze uit:

 • Een vergoedende formule
  Hierbij worden de letsels die u als bestuurder oploopt in een ongeval vergoed tot 1,25 miljoen euro. Deze schadevergoeding compenseert de kosten van de tijdelijke of blijvende ongeschiktheid, het overlijden en de medische kosten in functie van de situatie van de verzekerde.
   
 • Een forfaitaire formule
  Kiest u voor een forfaitaire formule dan ontvangt u een schadevergoeding voor de gemaakte medische kosten, de eventuele periode van tijdelijke of blijvende ongeschiktheid of het overlijden. De maximum bedragen worden afgesproken bij het afsluiten van de verzekering.

Uw makelaar adviseert u graag bij uw keuze

Welke formule is voor u het meest geschikt? Vraag raad aan uw makelaar. Hij geeft u graag meer informatie over de voordelen van beide opties.

Uitsluitingen en beperkingen 

Op de verzekering Vivium Auto zijn uitsluitingen en beperkingen van toepassing. Hier zijn enkele voorbeelden uit de informatiefiche. Ongeacht de gekozen formule, bent u niet gedekt als:

 • Schade als gevolg van diefstal of poging tot diefstal, wanneer het voertuig zich in een publieke ruimte bevindt en u de portieren niet hebt afgesloten of de sleutels op een zichtbare plaats in het voertuig hebt gelaten;
 • Schade als gevolg van diefstal of poging tot diefstal, als u de diefstal niet binnen 24 uur aan de politie hebt aangegeven;
 • Schade die ontstaat door slijtage van het voertuig of door een mechanisch gebrek of een constructiefout.
 • Burgerlijke aansprakelijkheid
  •   De schade geleden door de bestuurder die verantwoordelijk was voor het ongeval.
  •   De stoffelijke schade aan het verzekerde voertuig.

Er bestaan beperkingen of een recht van verhaal in hoofde van de verzekeraar in het geval dat, op het ogenblik van het schadegeval:

 • Vastgesteld wordt dat u bepaalde informatie over het te verzekeren risico hebt achtergehouden;
 • Het voertuig wordt bestuurd door een persoon jonger dan 26 jaar die niet in uw contract wordt vermeld als gebruikelijke bestuurder.

In het kader van de waarborg Stoffelijke schade:

 • Wordt er steeds een vrijstelling toegepast: het bedrag hangt af van de verzekerde waarde van het voertuig, maar u kan kiezen tussen 3 niveaus;
 • Deze vrijstelling wordt verdubbeld wanneer het voertuig wordt bestuurd door een persoon jonger dan 26 jaar die in uw contract niet wordt vermeld als gebruikelijke bestuurder.

Wettelijke bepalingen

 • Het contract voor deze verzekering wordt afgesloten voor een periode van één jaar en wordt elk jaar stilzwijgend verlengd.  
 • Alle informatie over de diensten en producten op deze website is onderworpen aan de regels van de Belgische wetgeving.  
 • De verzekering Vivium Auto is onderhevig aan uitsluitingen, beperkingen en voorwaarden die van toepassing zijn op het verzekerde risico: alvorens deze verzekering af te sluiten, adviseren wij u kennis te nemen van het informatiedocument van dit product en de algemene voorwaarden van toepassing op deze verzekering beschikbaar op deze site of via uw verzekeringstussenpersoon.  
 • Als klant bent u beschermd door de gedragsregels inzake verzekeringen.  
 • Als u een klacht of opmerking hebt, kunt u contact opnemen met uw verzekeringstussenpersoon of de afdeling Klachtenmanagement.  
 • De gegevens van de dienst Klachtenmanagement van Vivium zijn:
  • e-mail: klacht@vivium.be.
  • post: Klachtenmanagement van VIVIUM, Koningsstraat 151, 1210 Brussel
 • U kunt de Ombudsman van de Verzekeringen contacteren via www.ombudsman.as.  
 • Neem voor persoonlijk advies of een verzekeringsofferte contact op met een verzekeringstussenpersoon.  
 • U kunt ook de volledige juridische informatie raadplegen.