Welkom bij de dienst Klachtenmanagement van Vivium

U hebt een klacht of opmerking over uw verzekeringen?

Onze dienst Klachtenmanagement staat klaar om uw probleem te analyseren en een gemotiveerd antwoord te formuleren binnen de maand.

Afhankelijk van uw type klacht of vraag zijn er echter nog heel wat andere diensten of aanspreekpunten die u vaak sneller en efficiënter kunnen helpen.

Wie contacteert u best wanneer?

Uw verzekeringsmakelaar

Hij is uw eerste aanspreekpunt en zal alles in het werk stellen om u zo goed mogelijk te helpen. U kunt bij uw makelaar terecht voor al uw vragen en opmerkingen over uw verzekeringen, schadegevallen, premies, aanpassingen, prijsaanvragen… die geen klachten zijn.

Mijn makelaar contacteren

Uw werkgever

Voor al uw vragen over uw eigen groepsverzekering bij Vivium kunt u steeds terecht bij uw werkgever.

De Verzekeringsmaatschappij Vivium

Als u niet weet bij welke verzekeringsmakelaar u terecht kunt met uw vraag of als een makelaar niet de aangewezen persoon is om u de gevraagde informatie te bezorgen, dan kunt u onze Klantendienst contacteren op 02/406.35.11.

Enkele mogelijke scenario’s waarin dat aangewezen is: U bent zelf geen klant maar beslist om uw ouders te helpen met de administratie van hun verzekeringen bij Vivium. U bent erfgenaam van een overleden klant en hebt een vraag over zijn verzekering(en) bij Vivium. U bent notaris en moet het overlijden van uw cliënt melden aan onze diensten.

Onze Klantendienst opbellen

Fedris

Een klacht of opmerking over uw schadedossier na een arbeidsongeval? Dan neemt u rechtstreeks contact op met dit agentschap. Onze Dienst Klachtenmanagement is niet bevoegd in deze materie.

Een klacht voor Fedris

De Dienst Klachtenmanagement van Vivium

Voor alle andere klachten of opmerkingen over uw verzekeringen kunt u rechtstreeks contact opnemen met onze Dienst Klachtenmanagement.

Een snelle reactie op uw klacht? Formuleer dan uw probleem of vraag zo duidelijk mogelijk en vermeld zeker ook uw dossier- of polisnummer.

Zoals afgesproken in de Gedragscode die Vivium bij Assuralia heeft onderschreven, ontvangt u binnen de 3 werkdagen een ontvangstbevestiging met het nummer waaronder uw klacht werd geregistreerd en met de naam en contactgegevens van de medewerker die uw klacht ter harte neemt. Binnen de maand krijgt u dan van ons een definitief antwoord. Maar mocht dit om een of andere reden niet lukken, dan krijgt u een tussentijds bericht met de nodige uitleg.

Contactgegevens van onze Dienst Klachtenmanagement:

E-mail: klacht@vivium.be Post: Klachtenmanagement Vivium, HP 0260, Koningsstraat 151, 1210 Brussel Telefoon: 02/250.90.60​​

De Ombudsman van de Verzekeringen

Als u niet tevreden bent met het antwoord van onze dienst Klachtenmanagement, dan kunt u in laatste instantie ook een beroep doen op de Ombudsman van de Verzekeringen.

De gegevens van de Ombudsman