Keer terug
Tarief sociale bijdragen 2016: 21,5%

Tarief sociale bijdragen 2016: 21,5%

Het tarief van de sociale bijdragen voor zelfstandigen bedraagt 21,5% in 2016 op een eerste schijf van 56.182,45 euro. De sociale bijdragen zullen de komende jaren verder dalen tot 20,5% in 2018.

Sociale bijdragen 2016 berekend op inkomen 2016

Zoals u weet, worden uw driemaandelijkse sociale bijdragen sinds 2015 berekend op het netto belastbaar beroepsinkomen van het jaar zelf. Zolang dit inkomen niet gekend is, betaalt u voorlopige sociale bijdragen gebaseerd op het inkomen van drie jaar terug. Voor de sociale bijdragen in 2016 zal het sociaal verzekeringsfonds zich dus baseren op het netto belastbaar beroepsinkomen van 2013.

Herwaarderingscoëfficient voor 2016

Hoe wordt dat netto belastbaar beroepsinkomen berekend? Het nettoberoepsinkomen is uw bruto-inkomen verminderd met:

  • de dat jaar betaalde sociale bijdragen;
  • de bewezen beroepskosten en
  • de eventuele verliezen van vorige jaren.

Dit nettoberoepsinkomen van het refertejaar wordt vervolgens geherwaardeerd met een coëfficiënt die representatief is voor de inflatie van de laatste drie jaar. Deze wordt bij Koninklijk Besluit vastgelegd. Voor 2016 bedraagt de coëfficiënt 1,02804497.

Zelfstandige in hoofdberoep

Zelfstandigen in hoofdberoep betalen sociale bijdragen minstens op een jaarlijks netto-inkomen van 13.010,66 euro:

  • op de eerste inkomensschijf tot 56.182,45 euro bedraagt het tarief 21,50%;
  • op de volgende schijf tot 82.795,16 euro zakt het percentage naar 14,16%;
  • op de schijf boven 82.795,16 euro betaalt u geen sociale bijdragen meer.

Zelfstandige in bijberoep

Zelfstandigen in bijberoep betalen geen sociale bijdragen als hun beroepsinkomsten lager liggen dan 1.439,42 euro. Daarna gelden dezelfde tarieven als voor de sociale bijdragen van een zelfstandige in hoofdberoep.

Beginnende zelfstandige

Voor startende zelfstandigen, worden de jaarlijkse bijdragen berekend als volgt:

  • kwartalen tot het einde van het eerste volledige kalenderjaar: 13.010,66 euro x 20,50%;
  • kwartalen van het tweede volledige kalenderjaar: 13.010,66 euro x 21,00%;
  • kwartalen van het derde volledige kalenderjaar: 13.010,66 euro x 21,50%.

Meer weten?

Download het overzicht met alle kerncijfers voor 2016. Hebt u nog vragen? Stel ze gerust aan uw makelaar, hij beantwoordt ze graag. 

Meest gelezen