Keer terug
Lening voor een nieuwe woning nodig? Gebruik uw aanvullend pensioen

Lening voor een nieuwe woning nodig? Gebruik uw aanvullend pensioen

Voor de financiering van de bouw of aankoop van een stuk vastgoed, denkt u ongetwijfeld automatisch aan een hypotheek. De aankoop van een huis, appartement of bouwgrond kan echter ook nog op een andere, minder bekende manier: door het gebruiken van uw VAPZ of IPT. En die methode is minstens zo interessant.

Hoe lager hoe loon, hoe lager het bedrag dat u kunt lenen

Waarschijnlijk keert u zichzelf – zoals de meeste zaakvoerders in ons land - om fiscale redenen, geen al te riant loon uit. Wanneer u echter een tweede verblijf of een privéwoning wilt kopen of bouwen, stuit u snel op de nadelen van deze werkwijze. Hoe lager uw loon, hoe lager immers het bedrag dat u voor vastgoed kunt lenen. U zult dan uw spaargeld moeten aanspreken of uw gezinsinkomen onder druk moeten zetten om toch uw bouwdroom te kunnen realiseren.

Gebruik uw VAPZ of IPT voor de aankoop van uw vastgoed

Wat u misschien niet weet, is dat u ook uw tweedepijlerpensioencontract, zoals een Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) of een Individuele Pensioentoezegging (IPT), kunt gebruiken om de aankoop of verbouwing van vastgoed te financieren. Zo kunt u nu al investeren in bakstenen, met fondsen die die pas beschikbaar zijn bij uw pensionering. En dat kan op drie verschillende manieren.

1. Een voorschot op uw aanvullend pensioen

Het is perfect mogelijk om een deel, maximaal 60%, van de opgebouwde reserves in uw VAPZ nu al op te nemen als voorschot voor uw vastgoedproject. Uw contract blijft daarbij gewoon verder lopen, u bouwt dus verder aan uw aanvullend pensioen.

De voordelen

  • U verschuift u op fiscaal correcte wijze een som geld van uw vennootschap naar uw privévermogen.
  • U betaalt geen notariskosten of registratierechten, het gebeurt via een onderhandse akte.
  • U hebt geen bewijs van kredietwaardigheid nodig.
  • U mag uw voorschot zo opnemen en het geld is onmiddellijk beschikbaar.
  • Onder bepaalde voorwaarden verkrijgt u een lagere belastbare basis op de einddatum, waardoor u minder belastingen betaalt.

U hebt de keuze: met of zonder rente

Tijdens de periode dat u het voorschot geniet, betaalt u enkel een beperkte intrest op het opgenomen bedrag. U kunt er ook voor kiezen dat VIVIUM automatisch de intrest verrekent via de reserve in uw contract. Het staat u trouwens vrij om op elk moment uw voorschot weer vervroegd terug te betalen, zonder enige kosten. Zo kunt u tegen einddatum opnieuw op uw volledige pensioenkapitaal rekenen.

Financiering woning via voorschot VAPZ – een voorbeeld  

Etienne is zelfstandig fiscalist en wil zijn appartement renoveren. Hiervoor heeft hij 30.000 euro nodig. Vijftien jaar geleden sloot hij via zijn vennootschap een Sociaal VAPZ af. De opgebouwde reserves hierin bedragen 52.798 euro. Hij mag hiervan maximaal 60% opnemen als voorschot, of 31.678,80 euro. Dat is ruim voldoende om zijn renovatie te financieren.

2. Hypothecair tweedepijlerkrediet

U kunt ook een hypothecair krediet afsluiten dat u in één keer terugbetaalt met het pensioenkapitaal dat u krijgt op de einddatum van uw VAPZ of IPT. Mocht u voor deze datum overlijden, dan zijn uw nabestaanden beschermd door de waarborg Overlijden. Deze zal dan het krediet terugbetalen (tot het maximumbedrag van het verzekerd kapitaal).

Op het ontleende kapitaal betaalt u een bepaalde interest. Uw vennootschap of uzelf, moet uiteraard ook de fiscaal aftrekbare premies voor uw pensioencontract storten, zodat het pensioenkapitaal daadwerkelijk wordt opgebouwd.

De troeven van een hypothecair tweedepijlerkrediet

Ook een hypothecair tweedepijlerkrediet biedt heel wat voordelen:

  • U kunt al meteen investeren in vastgoed, met behulp van een pensioenkapitaal dat u pas over heel wat jaren krijgt.
  • U kunt ook een groter bedrag lenen dan bij een klassieke hypotheek: u betaalt immers geen kapitaal terug, enkel maar interest.
  • Voldoet u aan de wettelijke voorwaarden, dan kunt u die interesten ook fiscaal inbrengen in het kader van de woonbonus.
  • Hebt u een tweede woning? Dan kunnen de interesten de belastingen op onroerende inkomsten neutraliseren.
  • En last but not least: als u dit systeem gebruikt met een IPT, financiert uw bedrijf uw privévastgoedinvestering voor wat betreft het kapitaalgedeelte.

Hypotheekkrediet: een voorbeeld  

Pierre (50) is veearts en sluit een hypotheekkrediet van 300.000 euro af bij VIVIUM voor de aankoop van een woning van dezelfde waarde. Zijn IPT voorziet in een pensioenkapitaal van 375.000 euro en heeft een al opgebouwde reserve van 200.000 euro. Dankzij deze reserve ligt zijn quotiteit onder de 80%. Dit wil zeggen dat bedrag dat hij moet lenen, minder dan 80% van de waarde van de woning is, hierdoor krijgt Pierre van VIVIUM een aantrekkelijkere rentevoet.

Pierre betaalt elke maand een interest van 739,88 euro (aan een fictieve rentevoet van 3%) en verder stort zijn vennootschap gewoon de jaarlijkse premie van de IPT door. Op de einddatum van het contract, wordt, na de eindfiscaliteit, het openstaand krediet terugbetaald. De rest wordt aan Pierre uitbetaald en verhoogd met eventuele winstdeelnames.

3. Inpandgeving

U kunt uw tweedepijlercontract ook in onderpand geven bij de kredietinstelling waar u een klassiek hypothecair krediet afsluit. Uw contract vormt dan een alternatief voor een schuldsaldoverzekering. Uw contract moet in dat geval wel een overlijdenskapitaal voorzien dat voldoende hoog is om als waarborg te kunnen dienen.

Inpandgeving: een voorbeeld

Tim is opticien en getrouwd met Anja. Hij gaat bij zijn bank een hypotheek aan voor de aankoop van een stuk bouwgrond ter waarde van 190.000 euro. Bij VIVIUM heeft Tim een IPT (Individuele Pensioentoezegging) lopen die 250.000 euro bedraagt. Door het in pand geven deze polis, spaart hij stevig op de premies van een schuldsaldoverzekering. Mocht Tim overlijden, dan zal VIVIUM eerst het openstaande saldo van de hypothecaire lening aflossen bij de bank (na aftrek van de eindbelasting). Wat overblijft, komt toe aan zijn erfgenamen, hier is dat Anja.

Uw makelaar helpt u verder

Bent u van plan een stuk vastgoed aan te kopen en hebt u een VAPZ, VAPZ-RIZIV of IPT afgesloten? Dan is dit misschien een uitstekend alternatief voor een klassieke hypotheek. Leg het voor aan uw makelaar, hij vertelt u graag meer over deze formule en zijn vele voordelen.

Meest gelezen