VAPZ of IPT of POZ? De verstandigste keuze voor een aanvullend pensioen

Een zelfstandige krijgt minder wettelijk pensioen dan een werknemer of ambtenaar. Daarom is het essentieel om zelf een aanvullend pensioen op te bouwen.

Dat kan met verschillende formules waarvan de populairste zich bevinden in de tweede pensioenpijler : VAPZ (Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen), IPT (Individuele Pensioentoezegging) en POZ (Pensioenovereenkomst voor zelfstandigen).

Hoe kiest u tussen VAPZ, IPT en POZ? En kunt u ze combineren?

Ten eerste is het nuttig om te weten voor wie deze producten bedoeld zijn:

  • Een VAPZ is mogelijk voor alle zelfstandigen.
  • Een IPT is mogelijk voor zelfstandigen met vennootschap.
  • Een POZ is mogelijk voor zelfstandigen zonder vennootschap.

U kunt logischerwijze dus slechts twee producten combineren: VAPZ plus IPT of VAPZ plus POZ, afhankelijk of u een vennootschap hebt of hiet.

Zelfstandige met vennootschap: kiezen voor VAPZ of IPT?

VAPZ en IPT hebben een aantal zaken gemeenschappelijk:

  • Het doel is een aanvullend pensioenkapitaal op te bouwen
  • Bij beide producten is het mogelijk om een voorschot op te nemen in het kader van een vastgoedproject .
  • Bij beide kunnen aanvullende waarborgen onderschreven worden, zoals een extra dekking bij overlijden, een invaliditeitsrente of een waarborg Premievrijstelling.

Op deze belangrijke vlakken verschillen VAPZ en IPT:

 

VAPZ

IPT

Wie is verzekeringsnemer?

U als privépersoon

Uw vennootschap

Wie betaalt de premies

U als privépersoon

Uw vennootschap

Hoeveel voordeel op de premies?

Tot 50% In de personenbelasting én tot 20,5% aan sociale bijdragen. In totaal kan uw voordeel oplopen tot 63%.

20% à 25%, afhankelijk van het tarief in de vennootschapsbelasting

Premietaks?

0%

4,4%

Maximum storting per jaar

Een percentage van uw belastbaar beroepsinkomen, met wettelijk plafond van 3.447 €

Wordt bepaald door de 80%-regel. Meestal een hogere premie mogelijk dan bij VAPZ.

Belasting op einddatum

Riziv- en solidariteitsbijdrage.

Eindbelasting op basis van een fictieve rente.

 

Riziv- en solidariteitsbijdrage.

Eindbelasting van 10% of 16,5%.

Backservice = jaren waar u geen aanvullend pensioen opbouwde, ‘inhalen’

Niet mogelijk

Wel mogelijk

Waarin worden de premies geïnvesteerd?

Tak21

Tak21 en/of Tak23

 

Wat is de beste optie?

Daar is geen eenduidig antwoord op, maar dat is ook niet nodig. Veel bedrijfsleiders kunnen namelijk beide combineren. De perfecte configuratie kiezen is echter niet eenvoudig. Uw makelaar helpt u echter graag om dit te berekenen voor u.

En hoe zit het met eenmanszaken: POZ of VAPZ?
Hier is de keuze wel eenvoudig. Het fiscaal voordeel van een VAPZ (tot 63%) is veel hoger dan bij een POZ (30%). Bovendien is er bij een VAPZ geen premietaks en bedraagt deze 4,4% bij een POZ.

Een zelfstandige zonder vennootschap spaart het best dan ook de maximale premie in een VAPZ en kan dan (laten) uitrekenen hoeveel extra hij nog kan storten in een POZ. Deze precieze berekening is complex. Uw makelaar helpt u echter graag om dit te berekenen voor u.

En ‘gewoon’ pensioensparen: interessant voor zelfstandigen?

Pensioensparen is de populaire formule uit de derde pensioenpijler, waar veel niet-zelfstandigen aan meedoen. Met een wettelijk plafond van 990 of 1.270 euro en een fiscaal voordeel van 30% van de gestorte premies, heeft dit voor de meeste zelfstandigen minder prioriteit dan VAPZ of  IPT.

Het belastingvoordeel is echter niet te negeren, en wanneer u de plafonds in de andere formules bereikt heeft, kan dit een fijne manier zijn om nog meer te sparen voor uw aanvullend pensioen. Pensioensparen kan in zowel Tak 21 als Tak 23. Meer over pensioensparen >

Ook langetermijnsparen kan een interessante manier zijn om fiscaalvriendelijk te sparen voor aanvullend pensioen. Veel hangt af van uw hyppothecaire lening. Meer over langetermijnsparen >