Keer terug
Verzekering Gewaarborgd Inkomen: wat kost dat?
Image of the blog article

Net zoals het wettelijk pensioen, is de uitkering die u van de Sociale Zekerheid krijgt bij arbeidsongeschiktheid, behoorlijk karig. Met een verzekering Gewaarborgd Inkomen kunt u dat bedrag gelukkig zelf aanvullen. In dit artikel leggen we uit op hoeveel u mag rekenen.

Arbeidsongeschikt? De uitkering van de Sociale Zekerheid is beperkt

Weet u hoeveel u krijgt van de Sociale Zekerheid als u arbeidsongeschikt wordt? De eerste maand alvast helemaal niets. Maar ook daarna wordt het niet veel beter. Een alleenstaande zelfstandige ontvangt maximaal 1.168,70 euro per maand, een gezinshoofd 1.460,42 euro. Gelukkig kunt u dat bedrag aanvullen door de verzekering Gewaarborgd Inkomen. Zolang u niet kunt werken, kunt u op die manier tot 80% van uw huidig inkomen verzekeren.

Arbeidsongeschiktheid bepaalt hoogte van het vervangingsinkomen

Hoe werkt het? Bent u meer dan 25% arbeidsongeschikt, dan krijgt u van Vivium een maandelijks aanvullend inkomen. Bent u blijvend arbeidsongeschikt? Dan loopt deze som door tot aan uw pensioen. Welk bedrag u maximaal verzekert, kiest u zelf. De hoogte van de uitkering, hangt echter af van de graad van arbeidsongeschiktheid. Stel dat u 50% arbeidsongeschikt bent, dan krijgt u 50% van het verzekerde bedrag. Vanaf 67% arbeidsongeschiktheid, ontvangt u het volledige bedrag. Zoals gezegd: de maximale bijkomende uitkering is in alle gevallen ten hoogste 80% van uw huidig inkomen.

Een cijfervoorbeeld: Ilse, 36 jaar, getrouwd en twee kinderen

Ilse is 36 en zaakvoerster van een delicatessezaak. Ze is getrouwd, heeft twee kinderen en een jaarlijks belastbaar beroepsinkomen van 36.000 euro (3.000 euro per maand). Tijdens een routinecontrole wordt bij Ilse een ernstige ziekte vastgesteld, een zware klap die ook ingrijpende financiële gevolgen heeft. Zolang zij niet kan werken, krijgt Ilse van het RIZIV een forfaitair brutobedrag van 34,47 euro per dag of 896,22 euro bruto per maand. Dit echter pas vanaf de tweede maand. Haar inkomen daalt dus bijna met driekwart, terwijl de gezinskosten onverminderd doorlopen en er ook medische kosten bijkomen.

  Jaarlijks Maandelijks
Inkomen voor de ziekte 36.000 euro 3.000 euro
Vervangingsinkomen RIZIV 10.754,64 euro 896,22 euro

 

Met een polis Gewaarborgd Inkomen van 20.000 euro per jaar zou het plaatje er heel anders uitzien. Van het RIZIV krijgt ze nog steeds 896,22 euro per maand, maar Vivium vult dit aan met 1.666,66 euro (20.000 euro gedeeld door 12). Haar vervangingsinkomen stijgt naar 2.562,88 euro, wat meteen een heel stuk comfortabeler is. 

    Jaarlijks  Maandelijks
Inkomen voor de ziekte   36.000 euro 3.000 euro
Vervangingsinkomen RIZIV 10.754,64 euro  896,22 euro
  Gewaarborgd Inkomen 20.000 euro  1.666,66 euro 
Totaal vervangingsinkomen   30.754,64 euro 2.562,88 euro

 

Nog een cijfervoorbeeld: Peter, 40, notaris

Peter, 40 jaar, werkt als notaris onder vennootschapsvorm. Zijn jaarlijks belastbaar beroepsinkomen is 42.000 euro. Op een avond heeft hij een zwaar verkeersongeval. Het resultaat: een gecompliceerde bekkenbreuk en negen maanden revalidatie.

Ook Peter krijgt de eerste maand na zijn ongeval niets. Vanaf de tweede maand krijgt hij van het RIZIV een dagelijks forfaitair bedrag van 34,47 euro per dag of 896,22 euro per maand. Een aanzienlijk inkomensverlies dus. 

  Jaarlijks Maandelijks
Inkomen voor het ongeval 42.000 euro 3.500 euro
Vervangingsinkomen RIZIV 10.754,64 euro 896,22 euro

 

Gelukkig koos Peter voor een verzekering Gewaarborgd Inkomen met een verzekerde rente van 25.000 euro per jaar. Zijn vervangingskomen ziet er dan als volgt uit:

    Jaarlijks  Maandelijks
Inkomen voor het ongeval   42.000 euro 3.500 euro
Vervangingsinkomen RIZIV 10.754,64 euro  896,22 euro
  Gewaarborgd Inkomen 25.000 euro  2.083,33 euro 
Totaal vervangingsinkomen   35.754,44 euro 2.979,55 euro

 

Gewaarborgd Inkomen: fiscaal erg aantrekkelijk

Op de verschillende details van de verzekering Gewaarborgd Inkomen (de verschillende waarborgen en rentes) komen we in een apart artikel nog uitvoerig terug. Alvast dit: de premies voor deze verzekering mag u voor 100% aftrekken van uw beroepsinkomsten als werkelijk bewezen beroepskost. Bovendien geldt de uitkering van Vivium als een vervangingsinkomen, dat betekent eventueel een lagere aanslagvoet. En last but not least: zolang u arbeidsongeschikt blijft, betaalt Vivium u de premies voor deze verzekering terug. Zo kunt u de volledige uitkering gebruiken voor andere uitgaven.

Uw makelaar helpt u

Een verzekering Gewaarborgd Inkomen is een uitstekende bescherming tegen inkomensverlies na ziekte of ongeval. Het opstellen van zo’n contract is echter maatwerk. Contacteer daarom uw makelaar. Hij kan u helpen bij het samenstellen van het ideale pakket voor uw situatie. 

Dit artikel werd geactualiseerd op 10 mei 2017.

Meest gelezen