Keer terug
U bent zelfstandige en u hebt een IPT? Dan even opletten!
Image of the blog article

In 2022 besliste de fiscus om de 80%-regel voor IPT-stortingen te wijzigen en dit met terugwerkende kracht. Stortte u in 2021 en/of 2022 IPT-premies? Dan overschrijden deze mogelijk de nieuwe fiscale limiet, en doet u er goed aan om de fiscale situatie van uw contract onder de loep te nemen. Kijk dit dus zeker na met uw makelaar en accountant!

Voor zelfstandigen met een vennootschap is een IPT (Individuele Pensioentoezegging) één van de meest interessante formules om geld vanuit uw vennootschap naar uzelf als privépersoon over te hevelen. Uw vennootschap betaalt de premies, maar bij uw pensionering wordt het opgebouwd kapitaal aan uzelf uitbetaald. Bovendien kunt u nog vóór uw pensioen, onder bepaalde voorwaarden, uw IPT tijdens de looptijd ook aanwenden voor privé vastgoedinvesteringen. 

Let wel: de premies die u fiscaal kunt aftrekken als beroepskost zijn gelimiteerd door de zogenaamde 80%-regel. In essentie komt die regel erop neer dat de optelsom van uw wettelijk pensioen en uw aanvullende pensioenen, hoogstens 80% van uw laatste bruto jaarbezoldiging mag bedragen.

Wat is er dit jaar veranderd?

Op 31 maart 2022 publiceerde de fiscus een circulaire waarin ze aankondigt dat deze berekening voortaan anders moet gebeuren. Met name de berekeningswijze van (de schatting van) het wettelijk pensioen verandert

Het wettelijk pensioen wordt, voor uw jaren gepresteerd als zelfstandige, vanaf 2021 geraamd op 50% van de bruto jaarbezoldiging i.p.v. op 25% zoals voorheen. (Hiervoor telt een minimumgrens en een maximumplafond.) 

Dit percentage van 50% is nu dus dezelfde als bij de 80%-berekening bij werknemers. De reden voor deze wijziging is dat sinds midden 2021, een zelfstandige voor elk gepresteerd jaar evenveel wettelijk pensioen opbouwt als een loontrekkende.

Hoe heeft dat precies impact op uw premie?

Deze nieuwe berekeningsmethode kan een negatieve impact hebben op het bedrag dat u kunt sparen in uw IPT via fiscaal aftrekbare premies. 

Door de nieuwe berekeningswijze hierboven wordt het aandeel van het wettelijk pensioen in de optelsom groter, waardoor er minder ruimte is voor de opbouw van het gedeelte aanvullend pensioen – waaronder uw IPT. Dat leidt dan weer tot lagere premies die u kunt storten.

Deze aangepaste berekening is trouwens retroactief van kracht vanaf 1/1/2021. U checkt dus best zo snel mogelijk of uw premiebedrag nog fiscaal optimaal is. 

Wat nu?

Neem snel contact op met uw verzekeringsmakelaar. Die kan gemakkelijk berekenen of uw huidige premies in lijn zijn met de nieuwe 80%-berekeningswijze. 

Bent u nog een tijd verwijderd van uw pensionering en/of werd uw contract recent reeds fiscaal geëvalueerd, dan stijgt de kans dat de invloed op uw premie beperkt blijft. Toch is een check altijd nuttig.

Een tip: wacht niet te lang. Indien uw contract de 80%-grens niet respecteert, kan een deel van uw premie fiscaal verworpen worden. En dat zou zonde zijn.

Meest gelezen