Keer terug
Extra appeltje voor de dorst met de POZ
Image of the blog article

U hebt een eenmanszaak of bent een vrije beroeper? Dan spaart u maar beter zelf om uw wettelijk pensioen aan te vullen. Het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) is fiscaal de meest interessante formule in de tweede pensioenpijler, maar het bedrag dat u maximaal mag sparen, volstaat meestal niet om uw levensstandaard te behouden als u stopt met werken.

Sinds 1 juli 2018 hebt u als zelfstandige zonder vennootschap een extra optie om dit VAPZ aan te vullen: de Pensioentoezegging voor Zelfstandigen, kortweg POZ.

Bedrijfsleiders versus zelfstandigen zonder vennootschap

Na uw carrière moet u als zelfstandige rondkomen met een maandelijks minimumpensioen van gemiddeld amper 840 euro. Via het VAPZ kunt u een extra pensioenkapitaal opbouwen, maar dat is niet genoeg voor een comfortabele oude dag. Stortingen in een VAPZ zijn namelijk beperkt tot 8,17 procent van uw netto belastbaar inkomen van drie jaar geleden en worden afgetopt op 3 187,04 euro (bedrag 2018).

In België biedt 80% van de bedrijven hun werknemers een groepsverzekering aan als aanvulling op het wettelijk pensioen. Zelfstandige bedrijfsleiders kunnen dan weer kiezen om via hun vennootschap een individuele pensioentoezegging af te sluiten bij een verzekeraar.

Tot 80% van het inkomen als aanvullend pensioen

Zelfstandigen zonder vennootschap bleven dus in de tweede pijler wat in de kou staan, maar met de invoering van de POZ valt deze discriminatie weg. Dankzij deze nieuwe formule beschikken zij, net zoals de bedrijfsleiders, over verschillende fiscaal voordelige mogelijkheden om een aanvullend pensioen op te bouwen. Het totale opgebouwde pensioen (de som van het wettelijk pensioen en de eventuele aanvullende pensioenen) voor een volledige loopbaan van 40 jaar mag tot 80% van het ‘referentie-inkomen’ bedragen. Dit referentie-inkomen is het gemiddelde van de inkomsten van de 3 vorige belastbare periodes.

Vier voordelen

De POZ biedt vier grote voordelen:

  1. Fiscaal voordeel: de premies die u in een POZ stort, geven recht op een belastingvoordeel van 30%.
  2. Gunstige eindbelasting: op het pensioenkapitaal dat u hebt opgebouwd, betaalt u maar 10% belasting. Dit tarief geldt bij opname op uw wettelijke pensioenleeftijd, maar ook van zodra u recht hebt op een vervroegd pensioen maar nog niet stopt met werken.
  3. Potentieel interessante aanvulling op uw VAPZ: als u, rekening houdend met de 80%-regel, nog ruimte hebt om een aanvullend pensioen op te bouwen in de tweede pijler, dan kan een POZ een goede optie zijn.
  4. Financiële bescherming: u kunt een aanvullende overlijdens- of arbeidsongeschiktheidsverzekering nemen bij uw POZ om uzelf of uw dierbaren veilig te stellen bij een onverwachte tegenslag.

Behoort u tot de doelgroep?

De doelgroep van de POZ telt ruim 430 000 zelfstandigen zonder vennootschap. Zowel bakkers, slagers, loodgieters, tuinmannen ... maar ook vrije beroepers, meewerkende echtgenoten en zelfstandige helpers en zo’n 10 000 zelfstandigen in bijberoep komen in bepaalde gevallen in aanmerking.

Behoort u tot deze doelgroep? Contacteer dan uw makelaar. Op basis van een aantal gegevens (nationaal identificatienummer, beroepsactiviteit, referentie-inkomen ...) maakt hij samen met u een behoefteanalyse.

Complete pensioenspaarpot

Mogelijk komt ons POZ-aanbod uit de bus als beste aanvulling op uw pensioen. Maar het kan evengoed een van onze individuele levensverzekeringsformules zijn. Of een combinatie. Reken in elk geval op Vivium en uw makelaar voor de fiscaal voordeligste en meest complete pensioenspaarpot.

Meest gelezen