Keer terug
Bouwondernemer? Kies voor een maximale bescherming
Image of the blog article

Als aannemer kent u de talrijke risico’s van uw beroep. Daarom wilt u niet alleen uw werven en uw materiaal beschermen tegen de financiële gevolgen van uw eventuele aansprakelijkheid maar ook uzelf. De aansprakelijkheidsverzekering BA Bouw is gemaakt op maat van de bouwsector. Ze biedt u extra hoge verzekerde bedragen en een volledige dekking, inclusief enkele baanbrekende waarborgen.

Hoge verzekerde bedragen en een volledige dekking

De standaard verzekerde bedragen zijn heel hoog: 2 500 000 euro in BA Uitbating en BA Na Levering en 100 000 euro in BA Toevertrouwd goed. Daarbovenop kunt u rekenen op een uitgebreide dekking. Zo is uw burgerlijke aansprakelijkheid voor specifieke schades zoals bijvoorbeeld schade aan ondergrondse kabels en leidingen of schade door grondverschuivingen, standaard inbegrepen.

Vernieuwende dekkingen

De polis BA Bouw bevat een aantal baanbrekende dekkingen. Uw aansprakelijkheid voor schade aan materieel van derden dat u occasioneel en tijdelijk (tot 15 dagen) is toevertrouwd om als werkinstrument te gebruiken, is automatisch verzekerd in de waarborg BA toevertrouwd goed. En loopt u een werfachterstand op omdat de machine van een derde waarmee u werkt, plots en onverwacht uitvalt, dan is er een dekking voor de vergoeding die u eventueel contractueel verschuldigd bent aan de bouwheer.

Uitbreidingen

Tot slot bieden we een aantal optionele dekkingen aan die niet elke bouwonderneming nodig heeft. Denk aan de aansprakelijkheid van de bouwheer voor burenhinder die u misschien contractueel hebt overgenomen, afbraakwerken, werken met open vlam en een dekking voor de persoonlijke aansprakelijkheid van de onderaannemers. Deze bijkomende dekkingen maken de polis BA Bouw nog vollediger.

Advies geven zonder zorgen

We bouwden optioneel ook een dekking beroepsaansprakelijkheid in. Want u geeft ongetwijfeld ook advies aan uw klanten. Maar wist u dat u aansprakelijk kunt gesteld worden als klanten schade ondervinden door een verkeerd advies?

Verplichte verzekering tienjarige aansprakelijkheid

Sinds 1 juli 2018 zijn naast architecten en andere dienstverleners in de bouwsector ook aannemers wettelijk verplicht een verzekering af te sluiten voor hun tienjarige aansprakelijkheid. En dat voor de gesloten ruwbouw van woningen (eengezinswoningen en appartementen) waarvoor de tussenkomst van een architect verplicht is. Ook hiervoor ontwikkelde Vivium een specifieke polis.

Vraag ernaar bij uw makelaar

Wilt u uw bouwbedrijf beschermen met een verzekering op maat van uw activiteiten? Contacteer dan snel uw makelaar. Hij weet welke waarborgen uw bedrijf nodig heeft en beantwoordt graag al uw vragen.

Dit artikel werd geactualiseerd op 18/07/2018

Meest gelezen