Keer terug
Bedrijfsactiviteiten: tot hoe ver gaat de verantwoordelijkheid van werkgevers?
Image of the blog article

Een werkgever is wettelijk verplicht om een arbeidsongevallenverzekering af te sluiten voor zijn personeel. Via deze verzekering zijn werknemers automatisch verzekerd bij ongevallen die gebeuren tijdens en door de uitvoering van de arbeidsovereenkomst.

Maar geldt de arbeidsongevallenverzekering ook voor bedrijfsevenementen zoals personeelsfeesten, teambuildings of recepties?

Dat hangt af van verschillende factoren. Als een werknemer onder gezag, leiding en toezicht staat van zijn werkgever en bijgevolg in zijn persoonlijke vrijheid is beperkt, dan valt hij onder het toepassingsgebied van de arbeidsongevallenwet als ook aan de andere voorwaarden voor een arbeidsongeval is voldaan.

Hier is het van belang te weten wie de activiteit organiseert. Zo zijn activiteiten die worden georganiseerd door een werknemersvereniging of bedrijfsclub normaliter niet gedekt in de wettelijk verplichte arbeidsongevallenverzekering. Voor dergelijke activiteiten bieden verzekeraars echter wel een extra-wettelijke dekking aan.

Een werknemer die daarentegen deelneemt aan een activiteit die door zijn werkgever wordt georganiseerd, vergoed en gepromoot, voert een morele verplichting uit die voortvloeit uit diens arbeidsovereenkomst. Een goed voorbeeld hiervan is een personeelsfeest: als een werknemer tijdens zo’n evenement een ongeluk heeft, dan is hij in principe beschermd door de arbeidsongevallenverzekering omdat hij onder het gezag stond van zijn werkgever.

Escape room, paintball of dansfeest: in de arbeidsongevallenwet zijn geen beperkingen opgenomen voor wat het type van bedrijfsactiviteiten betreft. De enige uitsluitingsgrond in de wet is voor ongevallen die door het slachtoffer opzettelijk veroorzaakt zijn.

Op de weg van of naar een bedrijfsactiviteit wordt een werknemer het slachtoffer van een ongeluk: is dat een arbeidsongeval?

Verplaatsingen van en naar activiteiten die vallen onder het toepassingsgebied van de arbeidsongevallenwet zijn ook gedekt. Dat betekent dat een werknemer die naar een personeelsfeest fietst en onderweg valt en een been breekt, ook beschermd is door de arbeidsongevallenverzekering.

Opgelet: het ongeval moet wel gebeurd zijn op het normale traject tussen de verblijfplaats/arbeidsplaats en de plaats waar de activiteit doorgaat en omgekeerd.

Een werknemer verlaat een personeelsfeest of bedrijfsactiviteit met een glaasje te veel op en krijgt een ongeval. Komt de arbeidsongevallenverzekering nog tussen?

De arbeidsongevallenwet voorziet in dit geval geen uitsluitingen of beperkingen, maar volgens een CAO moet een werkgever wel een preventief alcohol- en drugsbeleid uitwerken én is hij verantwoordelijk voor een veilige en gezonde werkomgeving op grond van de welzijnswet.

Als een werknemer na een personeelsevenement een verkeersongeval veroorzaakt door overmatig alcoholgebruik, dan zal die eerst en vooral zelf aansprakelijk zijn voor de schade toegebracht aan derden.

Een werknemer gaat met pensioen en organiseert een receptie op kantoor voor zijn collega’s. Is een dergelijke activiteit ook gedekt door de arbeidsongevallenverzekering?

Afhankelijk van de specifieke omstandigheden kan ook een vrijblijvend evenement georganiseerd op initiatief van een werknemer onder de dekking arbeidsongevallen vallen. Als zo’n activiteit met toestemming van de werkgever werd georganiseerd op het bedrijf zelf, tijdens de werkuren of net erna, dan zou dit als arbeidsongeval kunnen worden beschouwd omdat de werknemer op dat moment nog in zijn persoonlijke vrijheid is beperkt en onder het gezag van de werkgever staat.

Tijdens een bedrijfsactiviteit gebeurt een ongeluk met een derde, bijvoorbeeld de deejay die door een trapje zakt bij het podium en zijn been breekt. Is dat gedekt in de verzekering arbeidsongevallen van het organiserend bedrijf?

Voor werknemers die verbonden zijn door een arbeidsovereenkomst met de werkgever en die vallen onder de RSZ-wet is de arbeidsongevallenwet van toepassing. Dit wil zeggen dat een externe partij die via een overeenkomst een bepaalde dienst verleent géén werknemer is. Deze derde zal dan ook niet beschermd zijn door de arbeidsongevallenverzekering van het organiserend bedrijf.

De deejay in ons voorbeeld kan eventueel wel worden vergoed in het kader van een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid. Zoals steeds bij een schadegeval luidt ons advies: laat u bijstaan door uw verzekeringsmakelaar!

Vijf tips voor werkgevers bij het organiseren van evenementen

U organiseert wel eens een bedrijfsactiviteit voor uw medewerkers? Of uw werknemers organiseren zelf af en toe een activiteit op het werk? Hou dan rekening met de volgende vijf tips van onze specialisten arbeidsongevallen en preventie:

  • Let op met sportieve activiteiten: zeker bij collega’s die niet vaak aan sport doen is het risico op blessures reëel.
  • Vermijd activiteiten op hoogte (rotsklimmen, hoogteparcours…) of activiteiten met een zekere snelheid (zoals ritjes met quads of scooters). Áls er iets gebeurt, dan zijn de gevolgen vaak ernstig.
  • Beperk of vermijd alcoholische dranken tijdens uw bedrijfsevenementen.
  • Blijf als werkgever ook op de hoogte van alle vrijblijvende activiteiten die door uw werknemers zelf worden georganiseerd in uw bedrijf. U bent niet akkoord met een bepaalde activiteit? Distantieer u daar dan openlijk van en/of verbied de organisatie van deze activiteit.
  • Deel elke bedrijfsactiviteit op voorhand mee aan uw verzekeringsmakelaar of verzekeraar en bezorg hem daarbij zoveel mogelijk informatie, zoals:
  • Wie organiseert de activiteit?
  • Over welke activiteit gaat het?
  • Waar vindt die plaats?
  • Hoeveel personen nemen eraan deel?

Meer weten over ongevallenpreventie op de werkvloer?

Consulteer dan onze rubriek met veelgestelde vragen en onze blogs.

Meest gelezen