Keer terug
Aankoop van arbeidsmiddelen: denk aan de 3 groene lichten!
Image of the blog article

Veilig werken begint met veilig aankopen. Dat is de doelstelling van de procedure van de 3 groene lichten. Onze experten vertellen u waarom de procedure van de 3 groene lichten belangrijk is en hoe u deze in de praktijk brengt.

Wat is het nut van de procedure van de 3 groene lichten?

Een verkeerslicht met 3 groene lichten zou weinig nut hebben en enkel verkeerschaos veroorzaken. Niet zo voor de procedure van de 3 groene lichten die trouwens verwijst naar 3 achtereenvolgende stappen in een aankoopproces. Tijdens elk van deze 3 stappen is een check nodig op vlak van veiligheid en pas dan kan groen licht gegeven worden om naar de volgende stap verder te gaan. Op die manier verloopt elke aankoop doordacht en met de nodige aandacht voor veiligheid.

Veilig aankopen

Veilig werken begint met veilig aankopen. Klinkt logisch maar toch is het in de praktijk vaak anders. Aankopers of andere beslissingnemers kiezen soms arbeidsmiddelen die niet meteen de meest veilige zijn. Criteria als design en prijs durven al wel eens meer doorslaggevend te zijn. Bij de ingebruikname van de machine blijkt er dan vanalles niet optimaal te werken waardoor extra maatregelen nodig zijn. Dat kost extra geld, is omslachtig en is bovendien niet motiverend voor de medewerkers.

Procedure van de 3 groene lichten is wettelijk verplicht

De procedure van de 3 groene lichten voegt checks toe aan de aankkoopprocedure. De 3 stappen verwijzen naar bestelling, levering en indienststelling. Telkens is informatie en een OK nodig van de preventieadviseur. De procedure is een wettelijke verplichting voor de aankoop van alle machines en aangedreven gereedschap.

Specificaties op de bestelbon

Bij een bestelling worden specificaties vermeld van wat men wil bestellen. In die fase is het van belang om bij de preventieadviseur na te vragen wat de eisen zijn op het vlak van preventie. De eis voor de CE-markering is een basisregel maar daarmee is de kous niet af. Het kan nodig zijn om nog bijkomende voorwaarden op te leggen. Denk bijvoorbeeld aan een maximaal geluidsniveau. Als u een toestel bestelt voor een werkplek waar geconcentreerd werk wordt gedaan, dan is lawaai iets wat u zeker niet wil. Het is dus aan de preventieadviseur om dergelijke informatie aan de bestelbon toe te voegen en een formeel akkoord te geven.

Levering nakijken

Bij de levering gaat het om het nakijken van de bestelling. Is de CE-markering aanwezig? De EU-conformiteitsverklaring? Een duidelijke gebruiksaanwijzing? Is aan alle gevraagde eisen voldaan? Ook hiervoor is de tussenkomst van de preventieadviseur nodig.

Indienststelling

De derde en laatste stap gebeurt bij de ingebruikname. De preventieadviseur kijkt dan na of er geen risico's zijn door de wijze waarop de machine wordt opgesteld of gebruikt gaat worden. Verder gaat hij na of de gebruikers de nodige instructies hebben gekregen en of er geen bijkomende preventiemaatregelen nodig zijn. De bevindingen worden opgenomen in een indienststellingsverslag.

Niets dan voordelen

De procedure van de 3 groene lichten heeft voor een bedrijf alleen maar voordelen zowel financieel als op menselijk vlak aangezien het tot minder ongevallen en minder kosten leidt. Tips voor een goede toepassing in de praktijk:

  • Zorg voor dialoog tussen aankopers, projectleiders en de preventieadviseur zodat iedereen het belang inziet van een goede samenwerking en het tijdig opnemen van veiligheid in het aankoopproces.
  • Integreer de 3 groene lichten in het aankoopproces door een slim gebruik van online toepassingen, bestelformulieren, e.d. zodat de administratieve  last beperkt blijft.
  • Vereenvoudig waar mogelijk door bijvoorbeeld een onderscheid te maken tussen "eerste" bestellingen en vervolgbestellingen. Een tweede bestelling van een identiek arbeidsmiddel hoeft niet dezelfde procedure te doorlopen.

Meer informatie over preventie op het werk en arbeidsongevallen?

Consulteer ook onze rubriek met veelgestelde vragen en onze blogs.

Meest gelezen