Nieuws over de schaderegeling door overstromingen


De verzekeraars hebben een akkoord gesloten met de Waalse regering. Vivium zal haar verzekerden in België die schade hebben geleden door de overstromingen, de schadevergoedingen waarop zij volgens hun brandverzekering eenvoudige risico’s aanspraak kunnen maken volledig uitkeren.

Bent u verzekerd bij Vivium en wacht u op een schadevergoeding?

Schade aan uw woning

 

Als u een brandverzekering hebt bij Vivium voor deze woning en u geraakt op eigen kracht niet onmiddellijk ter plaatse, neem dan meteen contact op met VIVIUM Woning Bijstand (24/24 - 7/7) op het nummer 02 406 30 00. Onze bijstandsverleners organiseren in overleg met u de terugkeer naar uw beschadigde woning. De kosten hiervan (per trein in eerste klasse, per lijnvliegtuig in economy class of via om het even welk ander aangepast vervoermiddel worden door Vivium ten laste genomen.

Als u nadien verplicht bent om naar uw verblijfplaats terug te keren om passagiers of uw voertuig op te halen of om uw verblijf voort te zetten, dan neemt Vivium op dezelfde wijze uw transportkosten tot aan uw verblijfplaats ten laste.

Als u een brandverzekering hebt bij Vivium, dan kunt u in dit geval 24/24 en 7/7 een beroep doen op VIVIUM Woning Bijstand 02 406 30 00. De vervanging ervan nemen wij naar aanleiding van de recente overstromingen ten laste tot een maximumbedrag van 1.000 euro per gezin. Het normale maximumbedrag hiervoor in de voorwaarden van onze brandverzekering is 750 euro. Dit maximum trekken we tijdelijk op in deze uitzonderlijke omstandigheden.

Als u een brandverzekering hebt voor deze woning bij Vivium, dan kunt u 24/24 en 7/7 een beroep doen op VIVIUM Woning Bijstand 02 406 30 00. Onze bijstandsverlener organiseert dan in samenspraak met u een voorlopige huisvesting, en dit uitzonderlijk gedurende een periode van maximum 10 nachten (in plaats van de in onze voorwaarden bepaalde 5 nachten), in een hotel waarvan het comfort beantwoordt aan de norm van ‘twee sterren’. 

De kosten hiervoor (inclusief ontbijt) zijn ten laste van Vivium. Indien nodig vergoedt Vivium ook uw eerste vervoer naar uw hotel.

In dat geval organiseert en vergoedt VIVIUM Woning Bijstand 02 406 30 00 de verhuizing van de inhoud van uw vernielde woning naar uw nieuwe verblijfplaats in België, en dit binnen een periode van maximum 30 dagen nadat de schade plaatsvond.

Als uw inboedel snel in veiligheid moet worden gebracht op een andere plek, dan kunt u contact opnemen met VIVIUM Woning Bijstand 02 406 30 00, 24/24 en 7/7. Onze bijstandsverleners organiseren dan voor u het overbrengen van uw goederen naar een meubelbewaarplaats en de terugkeer ervan naar het omschreven gebouw. Vivium neemt de ook de kosten van deze meubelbewaarplaats ten laste voor een periode van maximum 30 dagen.

Voor schade aan uw verzekerde woning of gebouw door de recente overstromingen hoeft u geen vrijstelling (of ‘franchise’) te betalen. Deze maatregel is tijdelijk en geldt zowel voor particuliere als professionele klanten. De opheffing van vrijstelling geldt niet voor brandverzekeringen die via het Tariferingsbureau lopen.

Als u niet onmiddellijk over de nodige financiële middelen beschikt, dan kunt u aan VIVIUM Woning Bijstand 02 406 30 00 een voorschot vragen dat u moet terugbetalen binnen de 30 dagen. Bij een schadegeval dat gedekt is door uw Woningverzekering zal dit voorschot - voor zover u het niet terugbetaalt - beschouwd worden als een voorschot op de verschuldigde schadevergoeding.

Als uw hond of kat niet meer in uw beschadigde woning kan verblijven, dan organiseert VIVIUM Woning Bijstand 02 406 30 00 het vervoer van uw huisdier naar en zijn bewaking in een dierenpension. Deze bewakingskosten worden ten laste genomen voor een periode van maximum 30 dagen.

VIVIUM Woning Bijstand 02 406 30 00 organiseert en vergoedt de opvang voor uw kinderen jonger dan 18 jaar en de hulpbehoevende volwassen die in gezinsverband met u samenwonen, en dit voor een periode van maximum 7 dagen na het schadegeval.

Indien nodig organiseert  VIVIUM Woning Bijstand ook de heen-en terugreis, (in België of in een aangrenzend land) van uw minderjarige kinderen en van een volwassen begeleider naar naaste verwanten die hen kunnen opvangen (per trein eerste klasse of elk ander aangepast vervoermiddel). Vivium neemt de kosten hiervan ten laste. Is er geen enkele begeleider beschikbaar, dan zal onze bijstandsverlener een andere persoon ter beschikking stellen om deze taak te vervullen. Ook deze kosten nemen we voor onze rekening.

Als u bij Vivium een  familiale verzekering en een brandverzekering hebt, dan krijgt u een tijdelijke dekking voor ongevallen in uw privéleven. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

 • uw brandverzekering en familiale verzekering zijn in voege op 15 juli 2021,
 • u hebt schade geleden door de overstromingen,
 • uw ongeval vindt plaats in uw privéleven tussen 15 juli 2021 en 30 september 2021.

In het kader van deze tijdelijke verzekering zijn uw kosten voor medisch noodzakelijke verzorging zonder vrijstelling gedekt tot maximum 2.500 euro, na tussenkomst van uw ziekenfonds of van een ander derdebetalerssyteem.

Een natuurramp die uw woning treft, is ongetwijfeld een traumatiserende ervaring. Als u na de recente gebeurtenissen in ons land nood hebt aan psychologische bijstand, dan kan VIVIUM Woning Bijstand 02 406 30 00 u in contact brengen met een psycholoog die naargelang uw behoefte één of meerdere sessies - individueel of in groep - zal organiseren. Deze waarborg is beperkt tot vijf sessies. 

De normale wachttijd van 48 uur voor een afspraak met een expert kunnen we in de huidige omstandigheden helaas niet garanderen. We contacteren u zo snel mogelijk per telefoon of e-mail en plannen uw expertise in functie van de ernst van uw schadegeval.

Ja, dat mag.

Van zodra u voldoende duidelijke foto’s hebt genomen van de schade: overzicht en details van de schade in uw woning, van de beschadigde kamers en van de beschadigde materialen en voorwerpen. Bezorg deze foto’s aan uw makelaar of aan onze dienst schade in een van de volgende formaten: JPEG, PDF of TIF, met een maximum van 10 MB par e-mail.

In deze uitzonderlijke omstandigheden dekt Vivium ook de schade uw stacaravan (in hout of andere materialen) of houten chalet die bij ons verzekerd is, tenzij u er uitdrukkelijk voor koos om de waarborg natuurrampen niet af te sluiten in uw brandverzekering of als deze waarborg expliciet werd geweigerd.

De vrijstelling (of ‘franchise’) die normaal voorzien is in uw brandverzekering passen we niet toe voor deze overstromingsschade. Deze opheffing van vrijstelling geldt niet voor brandverzekeringen die via het Tariferingsbureau natuurrampen lopen. De uitsluitingen voorzien in de algemene voorwaarden van uw brandverzekering blijven wel van toepassing.

Voor uw vakantiehuis of tweede verblijf geldt dezelfde regeling als voor uw hoofdverblijfplaats: als u een brandverzekering afsloot voor uw vakantiewoning, dan is de schade verzekerd volgens de voorwaarden in uw contract. Voor schade veroorzaakt door de recente overstromingen hoeft u bij Vivium bovendien geen vrijstelling (of ‘franchise’) te betalen. 

Goed om te weten: de opheffing van de vrijstelling is een tijdelijke maatregel en geldt niet als uw brandverzekeringen via het Tariferingsbureau natuurrampen loopt.

Schade aan uw vakantiehuis door de recente overstromingen? Contacteer uw verzekeringsmakelaar.

Het Waals gewest erkent de overstromingen van 14, 15 en 16 juli officieel als ramp in 202 gemeenten. Als u in een van deze gemeenten woont en uw woning, inboedel of auto raakte beschadigd door de watersnood, dan kunt u onder bepaalde voorwaarden een beroep doen op het rampenfonds. Dit fonds vergoedt in principe de schade waarvoor uw verzekeraar niet tussenkomt, maar wel met een aantal beperkingen.

 • Of het recente noodweer ook in uw gemeente werd erkend als ramp en of u aan de criteria voldoet voor een vergoeding van het rampenfonds, leest u hier (info in het Frans).
 • Hoe u precies financiële hulp kunt aanvragen en het formulier dat u hiervoor moet gebruiken, vindt u hier (info in het Frans).

Ook in Vlaanderen wordt verwacht dat de recente overstromingen als ramp zullen worden erkend. En in dat geval wordt het Vlaams Rampenfonds geactiveerd. Hoe u bij dit fonds een schadevergoeding aanvraagt, leest u op de website van de Vlaamse overheid.

Belangrijk: contacteer in elk geval uw verzekeringsmakelaar. Als u een beroep wilt doen op het Rampenfonds, zal hij u een attest bezorgen dat u bij uw aanvraag moet voegen.

 • Maak eerst duidelijke foto’s van de beschadigingen aan het gebouw en de inboedel voor u begint met schoonmaken en herstellen.
 • Houd de kassaticketjes en facturen bij van alle aankopen die u doet om de schade te herstellen en schoon te maken.
 • Neem zo snel mogelijk voorzorgsmaatregelen om verdere schade te voorkomen.

Schade aan uw auto, motor of fiets

 

In de verplichte burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering voor uw auto is dit niet gedekt. Als u echter een omnium of mini-omnium afsloot bij Vivium voor uw auto en deze raakte beschadigd door een overstroming (of andere natuurkrachten), dan is deze schade wel gedekt. Contacteer in dit geval uw makelaar voor hulp bij uw schadeaangifte.    

Dat kan, als u voor uw motor of fiets een omniumverzekering afsloot. In deze verzekering zit een dekking natuurkrachten. Voor hulp bij de schadeaangifte contacteert u best uw makelaar.

U hebt een pechbijstandsverzekering bij Vivium en uw wagen wil niet meer starten als gevolg van het noodweer? Dan kunt u 24/24 en 7/7 een beroep doen op onze professionele bijstandsverleners 02 406 30 00. De pechverlener die ter plaatse komt, zal trachten uw voertuig aan de praat te krijgen of, zal het, indien nodig, naar uw garage slepen.   

Als u uw auto niet meer terugvindt of uw nummerplaat is weg, dan moet u hiervan aangifte doen bij de politie. Dat is onder andere nodig om uw verkeersbelasting te kunnen stopzetten, maar ook om te vermijden dat u aansprakelijk wordt gesteld voor de eventuele schade die dieven aanrichten met uw voertuig.

Op basis van deze aangifte kan uw autoverzekering definitief worden stopgezet en kunnen we eventueel het niet-gebruikte deel van uw premie terugbetalen. Opgelet: als uw auto later wordt teruggevonden in een rijwaardige staat, dan moet u zich wel opnieuw verzekeren. 

Uw auto wordt niet meer teruggevonden of uw auto wordt beschadigd teruggevonden en u heeft een omnium of een mini omnium afgesloten bij Vivium? Dan hebt u recht op de vergoeding die voorzien is in uw contract. De vrijstelling passen we niet toe voor deze overstromingsschade.

Contacteer dus in elk geval uw makelaar als u uw verzekerde auto of nummerplaat niet meer terugvindt.

Het Waals gewest erkent de overstromingen van 14, 15 en 16 juli officieel als ramp in 202 gemeenten. Als u in een van deze gemeenten woont en uw voertuig raakte beschadigd door de watersnood, dan kunt u in bepaalde gevallen een beroep doen op het rampenfonds.

De basisvoorwaarden hiervoor zijn:

 • Uw voertuig is een gezins-/personenvoertuig voor courant gebruik.
 • Uw voertuig is minstens 5 jaar oud.
 • U sloot geen omniumverzekering of mini-omniumverzekering af voor uw voertuig.

Het rampenfonds vergoedt in principe de schade waarvoor uw verzekeraar niet tussenkomt, maar wel met een aantal beperkingen.

 • Of het recente noodweer ook in uw gemeente werd erkend als ramp en of u aan de criteria voldoet voor een vergoeding van het rampenfonds, leest u hier (info in het Frans).
 • Hoe u precies financiële hulp kunt aanvragen en het formulier dat u hiervoor moet gebruiken, vindt u hier (info in het Frans).

Ook in Vlaanderen wordt verwacht dat de recente overstromingen als ramp zullen worden erkend. En in dat geval wordt het Vlaams Rampenfonds geactiveerd. Hoe u bij dit fonds een schadevergoeding aanvraagt, leest u op de website van de Vlaamse overheid.

Belangrijk: contacteer in elk geval uw verzekeringsmakelaar. Als u een beroep wilt doen op het Rampenfonds, zal hij u een attest bezorgen dat u bij uw aanvraag moet voegen.

Nieuwe artikels