​​​​​​​zoomit-logo

Hebt u een auto-, brand-, arbeidsongevallen- of familiale verzekering bij Vivium? Dan kunt u via Zoomit uw Vivium vervaldagberichten volledig digitaal ontvangen en beheren via uw programma voor internetbankieren. Zo helpt u de natuur een handje. Bovendien krijgt u er heel wat voordelen bovenop.

Betaal uw factuur in één klik

U hoeft de gegevens van het overschrijvingsformulier niet meer over te nemen in uw programma voor internetbankieren; alle gegevens zijn al vooraf ingevuld. U beschikt op elk moment over een betalingsoverzicht van de financiële aspecten van uw verzekeringen die u via Zoomit betaalt. Houd er echter rekening mee dat voor elke wijziging of afsluiting van een nieuwe verzekering u een papieren vervaldagbericht ontvangt.

Op ieder moment een overzicht

U kunt uw digitaal vervaldagbericht inkijken, printen of opslaan op uw computer en dat wanneer u maar wilt.

Help de natuur een handje

Met Zoomit gebeurt alles digitaal. U draagt bij tot een beter milieu. Er blijven immers heel wat bomen gespaard en de berg papierafval wordt een stukje kleiner.

Hoe kunt u van de voordelen van deze digitale dienst genieten?

De digitale diensten van Zoomit worden u volledig vrijblijvend aangeboden. Als u zich inschrijft, geniet u onmiddellijk van het gebruiksgemak en stopt de verzending per post. U houdt alles liever bij het oude? Dan moet u niets ondernemen. U blijft uw Vivium vervaldagbericht op papier ontvangen. Welke beslissing u ook neemt, u kunt zich op elk moment nog in- of weer uitschrijven!

Meer informatie

 • Kijk op www.zoomit.be.
 • Lees hieronder de meest gestelde vragen over Zoomit.
 • Of contacteer Vivium op het nummer 02 406 30 07.

Zoomit is een gratis bankdienst in uw toepassing voor internetbankieren. Het staat u vrij om die al dan niet te gebruiken. Dankzij Zoomit vindt u in enkele klikken uw facturen en loonbrieven terug.

Als u een factuur ontvangt via Zoomit is het niet nodig om de gegevens manueel in te geven in uw programma voor internetbankieren. Een vooraf ingevuld overschrijvingsformulier maakt het u gemakkelijk. Het volstaat om dit goed te keuren of te weigeren. Zo handelt u snel en vlot uw betalingen af.

Zoomit laat u toe uw VIVIUM vervaldagberichten te consulteren, beheren én betalen in uw programma voor internetbankieren.

Hoe werkt het?

U opent uw programma voor internetbankieren en meldt u aan volgens de gebruikelijke manier.

Het Zoomit-icoon verschijnt (naast uw zichtrekening of op de welkomstpagina): dit betekent dat er een nieuw vervaldagbericht (nieuw of al geraadpleegd) beschikbaar is via Zoomit. Klik op het icoon om het document te bekijken en de gewenste actie uit te voeren.

Wilt u Zoomit gebruiken, dan moet u dit eerst activeren via het ‘opt-in'- principe.

Ga als volgt te werk:

 • Klik binnen uw programma voor internetbankieren op het Zoomit-logo. 
 • De bank vraagt dan uw bevestiging om digitale vervaldagberichten te ontvangen. Bevestig door het vakje aan te vinken
 • Wanneer het Zoomit-logo verschijnt bij uw rekeningnummer, is er een nieuw vervaldagbericht.
 • Bij het eerste document dat u ontvangt van VIVIUM zal uw bevestiging gevraagd worden om voortaan uw vervaldagberichten digitaal te ontvangen. Dit is het zogenaamde ‘opt-in'-principe.

U hebt Zoomit al eerder gebruikt? Ga als volgt te werk:

 • Wanneer het Zoomit-logo verschijnt bij uw rekeningnummer, is er een nieuw vervaldagbericht.
 • Bij het eerste document dat u ontvangt van VIVIUM zal uw bevestiging gevraagd worden om voortaan uw vervaldagberichten digitaal te ontvangen. Dit is het zogenaamde ‘opt-in'-principe.

Indien de rekeninghouder niet dezelfde is als de verzekeringsnemer, zult u één keer gevraagd worden een activatiecode in te geven. Want het is niet omdat u toegang hebt tot de rekeninginformatie van de zichtrekening, dat u ook toegang kunt krijgen tot de elektronische documenten die bij verrichtingen op die rekening horen. De activatiecode vindt u op het vervaldagbericht terug.

U kunt ervoor zorgen dat u een e-mail ontvangt op het door u opgegeven e-mailadres om u te verwittigen als er een nieuw vervaldagbericht klaarstaat in uw programma voor internetbankieren. U kunt de instellingen van de frequentie van de e-mail en het e-mailadres achteraf nog aanpassen via het menu Mijn profiel in het scherm Mijn gebruikersprofiel via de Zoomit-applicatie.

Zodra er een nieuw vervaldagbericht beschikbaar is in uw programma voor internetbankieren, verwittigt Zoomit u, zelfs als u Zoomit niet gebruikt. Het bericht is louter informatief en het staat u vrij om Zoomit al dan niet te gebruiken.

Als u akkoord gaat met de inhoud van het vervaldagbericht, dan kunt u gebruikmaken van het vooraf ingevuld overschrijvingsformulier in uw programma voor internetbankieren. De status Te betalen wordt automatisch gewijzigd naar Betaling ingeleid, controleer uw rekeningafschriften.

Als u uitzonderlijk uw vervaldagbericht al betaald hebt via een andere weg:
- via manuele inbreng in uw programma voor internetbankieren
- rechtstreeks aan het loket in uw agentschap
- via een Self Bank-terminal
dan blijft de status Te betalen onveranderd in Zoomit. U kunt zelf deze betalingsstatus aanpassen.

Ga als volgt te werk:

 1. Meld u aan in uw toepassing voor internetbankieren.
 2. Klik op het Zoomit-icoon.
 3. Kies de factuur waarvan u de betaalstatus wenst aan te passen.
 4. Klik op het icoon Betaalinformatie.
 5. Kies in het kader Betaalstatus, Aanpassen.
 6. Kies in het kader Status aanpassen, Betaling uitgevoerd, en voeg de datum van de betaling erbij en eventueel een commentaar.
 7. Klik op Bevestigen.
 8. Ga terug naar de hoofdpagina van Zoomit en de status van het document zal gewijzigd zijn van Te betalen in Betaling ingeleid, controleer uw rekeningafschriften. Deze manuele wijziging heeft geen enkele invloed op de betaling van de factuur.


Als u via Zoomit een vervaldagbericht ontvangt, moet u de gegevens niet terug overtypen in een overschrijvingsformulier. U kunt gebruikmaken van een vooraf ingevuld overschrijvingsformulier. Het volstaat de betaling goed te keuren of te weigeren. De betaalstatus zal automatisch gewijzigd worden.

De betaalstatus in Zoomit is louter informatief. Deze status geeft aan of u een ontvangen vervaldagbericht betaald hebt met Zoomit of dat u te maken hebt met een gedomicilieerde factuur of aanrekening. Het is echter geen aanduiding dat u niet meer hoeft te betalen. Enkel de verzender van een factuur of aanrekening kan zeggen of u volledig en correct betaald hebt.

Andersom kan het ook zijn dat u het vervaldagbericht al hebt betaald via een andere weg (dus niet via Zoomit), waardoor de status in Zoomit aangeeft Niet betaald via Zoomit. In dat geval kunt u de status manueel aanpassen:

 1. Meld u aan bij uw toepassing voor internetbankieren en klik op het Zoomit-icoon dat verschijnt bij uw rekeningnummer.
 2. Klik in de rubriek Mijn Documenten - Overzicht op het document waarvoor u de status wilt aanpassen.
 3. Klik in het document links op het icoontje dat de betaalinformatie weergeeft.
 4. Klik op Aanpassen in het roze blok Betaalstatus (dit is enkel mogelijk wanneer de status Nog te betalen is in Zoomit)
 5. Klik op Betaling uitgevoerd in het venster Status aanpassen en voer de betaaldatum in (enkel in cijfers weergeven) en eventuele commentaar. Klik achteraf op Bevestigen.


Icoon Betaalstatus in detail:

 • Nog te betalen: een nieuwe of geraadpleegde factuur die nog niet betaald is via Zoomit.
 • Betaling ingeleid, controleer uw rekeningafschriften:
  • Factuur waarvan

   - ofwel de afzender de betaling heeft ingeleid (bv. via domiciliëring);
   - ofwel u een betaling hebt ingegeven (per overschrijving);
   - ofwel u de betaalstatus manueel hebt gewijzigd.

 • Betaald: bevestiging door de verzender dat de factuur betaald werd en het bedrag van uw bankrekening gedebiteerd werd. Uw bankafschrift geeft u hiervan het bewijs. Opmerking: dit is een facultatieve dienst van uw zender.
 • Geannuleerd: factuur waarvan de zender de betaling geannuleerd heeft (bv. omdat het verschuldigde bedrag werd bijgevoegd op een volgende factuur).

Zodra er nieuwe vervaldagberichten beschikbaar zijn in uw programma voor internetbankieren, zal Zoomit u hiervan verwittigen, zelfs als u Zoomit niet gebruikt. Dit bericht is louter informatief en het staat u vrij om Zoomit al dan niet te gebruiken.

Als het om een vervaldagbericht gaat, zal Zoomit u op het moment van de ontvangst melden dat de status Te betalen is. De status Te betalen zal automatisch aangepast worden als u de factuur betaalt via het vooraf ingevulde overschrijvingsformulier in uw homebanking.

Nee, u ontvangt voortaan uw vervaldagberichten digitaal. Het digitale vervaldagbericht is een exacte kopie van uw vervaldagbericht per post. Na intekening worden uw vervaldagberichten bovendien 18 maanden bewaard in uw programma voor internetbankieren zodat u steeds uw voorgaande vervaldagberichten kunt raadplegen. Houd er echter rekening mee dat voor elke wijziging of afsluiting van een nieuwe verzekering u een papieren vervaldagbericht ontvangt.

Als u Zoomit niet (langer) wenst te gebruiken, geeft u via de Zoomit-applicatie in uw programma voor internetbankieren aan dat u voortaan geen vervaldagberichten van VIVIUM meer wenst te ontvangen via Zoomit.