Extra sparen voor uw pensioen met de Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen

Bent u een zelfstandige zonder vennootschap of een vrije beroeper? Met de Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen (POZ) kunt u, bovenop uw VAPZ, een extra pensioenkapitaal opbouwen op een fiscaal voordelige manier. Zo kunt u op pensioenleeftijd zonder financiële zorgen genieten van het leven.

De 4 pluspunten van de POZ

 1. Fiscaal aantrekkelijk: de premies die u stort in een POZ, geven recht op een belastingvoordeel van 30%.
 2. Gunstige inkomensbelasting: bij de uitbetaling van het eindkapitaal op de wettelijke pensioenleeftijd betaalt u maar 10% belasting.
 3. Pensioenopbouw tot 80% van uw inkomen: uw totale pensioenopbouw mag tot 80% van het gemiddelde van uw inkomen over de voorbije drie jaar bedragen.
 4. Financiële bescherming voor uw nabestaanden: u kunt uw POZ aanvullen met een aanvullende overlijdens- of arbeidsongeschiktheidsdekking.

Keuze uit verschillende spaarformules

Sparen voor uw aanvullend pensioen kan via verschillende formules. De meeste zekerheid biedt de tak 21-oplossing. Die garandeert een gewaarborgd rendement en de mogelijkheid op een winstdeelname. Streeft u naar een potentieel hoger rendement, dan kunt u voor een tak 23-verzekering gaan. Het rendement hangt af van één of meerdere beleggingsfondsen, zonder kapitaalsgarantie. Ten slotte kunt u ook kiezen voor een combinatie van tak 21 en tak 23.

Ethisch beleggen met Funds for Good

Wilt u beleggen en tegelijkertijd een sociaal project steunen, zónder aan rendement in te boeten? Dan is het Funds for Good uw beste keuze. Via Funds for Good Philantropy schenkt Funds for Good 50% van haar eigen bedrijfswinst (met een minimum van 10% van haar inkomsten) om intrestvrije leningen toe te kennen aan werkzoekenden als aanvulling op een microkrediet van één van haar microfinancieringspartners.

Op deze manier biedt Funds for Good werklozen de kans hun eigen job te creëren, te starten als zelfstandige en opnieuw een plaats te veroveren op de arbeidsmarkt. Daarnaast investeren de medewerkers zelf 25% van hun tijd in dit sociaal project.

Goed om te weten: u staat zelf geen deel van uw eigen winst af, het sociale engagement wordt volledig gedragen door Funds for Good zelf.

De POZ: ook voor u?

Naast zelfstandigen zonder vennootschap en vrije beroepers kunnen ook meewerkende echtgenoten, zelfstandige helpers en zelfstandigen in bijberoep een POZ afsluiten. Een voorwaarde voor deze twee laatste categorieën is dat u minstens drie jaar actief bent. Uw sociale bijdragen moeten in elk geval in orde zijn.

Vraag ernaar bij uw makelaar

Wilt u weten of de POZ interessant is voor u? Contacteer dan snel uw makelaar. Hij beantwoordt graag uw vragen en kan u een vrijblijvende offerte aanbieden op maat van uw persoonlijke situatie.

 

Documentatie

Tool

Belangrijkste risico’s

Faillissementsrisico

De activa van de interne verzekeringsfondsen die aan de levensverzekering zijn verbonden, maken deel uit van een afgescheiden beheer van het bijzonder vermogen, afzonderlijk beheerd binnen de activa van VIVIUM. Als VIVIUM failliet gaat, is dat vermogen prioritair voorbehouden om te voldoen aan de verbintenissen tegenover de verzekeringsnemers en/of begunstigden.

Liquiditeitsrisico

De vereffening van de eenheden van een intern verzekeringsfonds kan uitzonderlijk worden vertraagd of opgeschort.

Marktrisico

De waarde van een deelbewijs van een fonds hangt af van de evolutie van de waarde van de onderliggende activa, marktrentevoeten. De eenheidswaarde is nooit gewaarborgd, kan hoger of lager zijn dan op het ogenblik van de premiestorting en er is geen kapitaalbescherming.

Risico’s van het fondsbeheer

De tak23-fondsen zijn blootgesteld aan verschillende risico’s die variëren in functie van de beleggingsdoelstelling en –politiek van deze fondsen en hun onderliggende fondsen. Om deze beleggingsdoelstelling te behalen, kunnen de beheerders van elk fonds beleggen in verschillende activaklassen en volgens verschillende stijlen. De verhoudingen waarin dit gebeurt, zijn variabel en afhankelijk van de marktomstandigheden en de beleggingspolitiek van het betrokken fonds. Aangezien het rendement niet gewaarborgd wordt, bestaat er steeds een risico dat de uitgevoerde beleggingen niet het verwachte resultaat opleveren, dit desondanks de expertise van specialisten.

Wettelijke vermeldingen

 • De looptijd van dit type contract is vermeld in de bijzondere voorwaarden.
 • Alle informatie over de diensten en producten op deze website is onderworpen aan de regels van het Belgisch recht.
 • Alvorens een verzekering af te sluiten , adviseren wij u de informatiefiches en de algemene voorwaarden aandachtig te lezen. Uw makelaar bezorgt u graag een kopie van deze voorwaarden en u vindt ze ook terug op deze site.
 • Als klant bent u beschermd door de MiFID-gedragsregels.
 • Als u een klacht of opmerking hebt, kan u uw makelaar of de dienst Klachtenmanagement contacteren.
 • U kunt de Ombudsman van de Verzekeringen contacteren via www.ombudsman-insurance.be
 • Voor advies op maat of een verzekeringsaanbod kan u terecht bij uw makelaar.