Door IDD (MiFID) bent u beter beschermd

Wat betekent ‘IDD’?

IDD of ‘Insurance Distribution Directive’ is een Europese richtlijn die regels bevat over de distributie van verzekeringsproducten.

Het doel van de IDD is ervoor zorgen dat iedereen, die bij de verkoop van verzekeringen betrokken is, dezelfde regels volgt. Deze richtlijn vormt een nieuwe fase in de harmonisering van de Europese verzekeringsmarkt.

Deze richtlijn is een volgende stap na de eerdere Europese MiFID-regels. IDD werd eind 2018 in Belgisch recht omgezet via de wijziging van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen.

 

IDD wil op het vlak van verzekeringen de concurrentie en transparantie verhogen, en de verzekeringnemers beter beschermen.

De IDD-richtlijn behandelt diverse materies, onder meer:

  • Informatieverstrekking: verzekeraars en tussenpersonen moeten correcte, duidelijke, volledige, tijdige en niet-misleidende informatie geven over de producten die ze aanbieden.
  • Belangenconflicten: verzekeringsondernemingen en tussenpersonen moeten belangenconflicten vermijden, en als ze toch voorkomen, expliciet melden aan hun klant.
  • Zorgplicht:
    • Behoefteanalyse: tussenpersonen dienen voor de sluiting van een contract op basis van de door de klant verstrekte informatie de verlangens en behoeften vast te stellen en erover te waken dat iedere voorgestelde verzekeringsovereenkomst daarmee in overeenstemming is.
    • Geschiktheidsbeoordeling: specifiek voor spaar- en beleggingsverzekeringen (zowel niet-fiscaal sparen als pensioensparen en langetermijnsparen) dienen tussenpersonen bij de verstrekking van advies informatie in te winnen over de kennis en ervaring van de (potentiële) klant, diens financiële situatie, beleggingsdoelstellingen en risicotolerantie om geschikte verzekeringen te kunnen aanbevelen. In dit kader dienen de tussenpersonen bovendien te peilen naar de duurzaamheidsvoorkeuren van de klant. Meer info vindt u in de toelichtingsfiche
  • Inducements: De tussenpersoon moet transparant zijn over zijn kosten, waaronder ook zijn commissie.

In onze informatiebrochure voor de verzekeringsnemer leest u meer over de nieuwe MiFID-regels en hoe Vivium er mee omgaat.