VIVIUM Business Solutions

VIVIUM Business Solutions

VIVIUM Business Solutions is een combinatiepolis voor kleine ondernemingen, zelfstandigen en vrije beroepen. Het grote voordeel is dat drie belangrijke beroepsverzekeringen in één enkele polis ondergebracht zijn.

Deze combinatiepolis bestaat uit drie luiken:

 • Property: uw eigendomsverzekering;
 • Liability: uw burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering;
 • Accidents: uw arbeidsongevallenverzekering.
   

Voordelen Business Solutions

 • Een eenvoudig beheer
  één polis, één premie, één vervaldatum.
 • Een contract op maat
  Naast de drie basiswaarborgen heeft u de mogelijkheid om optionele waarborgen toe te voegen.
 • Geen oververzekering of dubbele dekkingen
  Alle verzekeringen vullen elkaar perfect aan, zonder overlappingen, zodat u niet tweemaal moet betalen voor verzekeringen die identieke risico's dekken.
 • Flexibele betaling
  U kunt zonder bijkomende kosten kiezen voor een gespreide betaling van de premie: maandelijks (mits domiciliëring), drie- of zesmaandelijks.
   

Property: uw eigendomsverzekering

De waarborg Property omvat een ruime basisdekking die de schade (brand, storm – en hagelschade, overstroming, waterschade, ...) aan gebouwen en hun inhoud dekt.

Uitbreiding basiswaarborg

In functie van uw specifieke noden kunt u deze basiswaarborg uitbreiden met optionele waarborgen zoals:

 • accidentele schade aan koopwaar;
 • schade of diefstal van vast of draagbaar elektronisch materiaal;
 • een vergoeding indien u door een gedekt schadegeval uw handelsactiviteit tijdelijk niet verder kunt uitoefenen;

 •  

U kunt op beide oren slapen, want alles wat niet uitgesloten is, is gedekt.

Troeven VIVIUM Business Solutions

VIVIUM Business Solutions maakt het verschil:

 • zeer ruime waarborgen;
 • door zowel het professionele als het privé-gedeelte op te nemen in de basiswaarborg;
 • door seizoenschommelingen in de voorraad op te vangen;

 •  

Liability: uw burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering

De basiswaarborg Liability beschermt u tegen eisen om schadevergoeding. Ze dekt uw aansprakelijkheid voor de schade aan de goederen die u werden toevertrouwd, en ze beschermt u tegen eisen van derden voor schade veroorzaakt door de geleverde goederen of de uitgevoerde werken.

Extra waarborgen

 • Als uitbater van een publiek toegankelijke plaats bent u wettelijk verplicht een verzekering ‘objectieve aansprakelijkheid bij brand of ontploffing' af te sluiten.
 • Rechtsbijstand
   

Troeven VIVIUM Business Solutions:

 • De waarborg ‘toevertrouwd goed' geldt tijdens de volledige periode dat de goederen u werden toevertrouwd. Dus tijdens de bewerking, ervoor en erna, en tijdens het transport van het goed.
 • Niet alleen de stoffelijke schade veroorzaakt aan het goed wordt gedekt, maar ook de immateriële gevolgschade, zoals de gebruiksderving van het goed.
 • Bij vrijwillige stopzetting van uw beroepsactiviteiten wordt schade, waarvan de oorzaak dateert van voor de datum van stopzetting, nog achttien maanden gewaarborgd.
   

Accidents: uw arbeidsongevallenverzekering

De basiswaarborg vergoedt uw personeelsleden voor de letsels die ze oplopen bij een ongeval op het werk of op de weg van of naar het werk.

Optionele waarborgen:

 • Excedent Wet dekt het loonverlies van uw medewerkers bij een arbeidsongeval (het verschil tussen het normale loon en de wettelijke uitkering);
 • Privé-Leven vergoedt ongevallen in het privéleven op dezelfde manier als een arbeidsongeval;
 • Gewaarborgd loon waarborgt de terugbetaling van het gewaarborgde loon dat de werkgever verschuldigd is aan de verzekerde werknemer na een arbeidsongeval;
 • 24u/24: verzekeringen voor personen die niet onderworpen zijn aan de arbeidsongevallenwet: zelfstandigen, beheerders, zaakvoerders, …
   

Troeven VIVIUM Business Solutions:

 • Bij een dodelijk ongeval in het privéleven van een verzekerd personeelslid betaalt de extralegale waarborg Privé-Leven ieder kind van het slachtoffer een maandelijkse toelage van 200 euro, zolang er wettelijke gezinsuitkering betaald wordt.
 • Bij een ongeval in het privéleven van een verzekerd personeelslid, met arbeidsongeschiktheid van zeven dagen of langer als gevolg, kan de extralegale waarborg ‘Privé-Leven' tussenkomen in de kosten voor gezins- of huishoudelijke hulp voor maximaal 2.000 euro.

 

Het contract voor deze verzekering loopt 1 jaar, en wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd. De dienst- en productinformatie op deze website is onderworpen aan de regels van het Belgische recht. Als klant wordt u beschermd door de MiFID-gedragsregels.