VIVIUM Auto, ook voor motors

De kosten van een ongeval met een motor of bromfiets lopen snel op. Gelukkig vergoedt de autoverzekering burgerlijke aansprakelijkheid (BA) alle schade die u aan anderen veroorzaakt bij een ongeval met uw motor. Het is een wettelijk verplichte verzekering.

Dekking van alle schade aan anderen

Uw autoverzekering BA is geen overbodige luxe. De kosten kunnen na een ongeval snel hoog oplopen. Uw autoverzekering dekt:

 • materiële schade aan voertuigen van anderen;
 • materiële schade bij de passagiers (bijvoorbeeld een gebroken bril);
 • lichamelijke schade aan derden én aan uw eigen passagiers.
   

Wat bij zware fout?

Als u een zware fout begaat zoals rijden onder invloed, dan zal de verzekeraar de slachtoffers vergoeden en zal hij aan u vragen om dit bedrag geheel of gedeeltelijk terug te betalen.

Bijkomende rechtsbijstand

Een rechtsbijstand staat u juridisch bij en neemt onder andere de kosten van een advocaat, gerechtskosten of experten ten laste.

In sommige gevallen voorziet de rechtsbijstandsverzekeraar een schadevergoeding als de tegenpartij de veroorzaakte schade niet kan betalen.

Wettelijke bepalingen

 • Het contract voor deze verzekering wordt afgesloten voor een periode van één jaar en wordt elk jaar stilzwijgend verlengd.  
 • Alle informatie over de diensten en producten op deze website is onderworpen aan de regels van de Belgische wetgeving.  
 • De verzekering Vivium Auto is onderhevig aan uitsluitingen, beperkingen en voorwaarden die van toepassing zijn op het verzekerde risico: alvorens deze verzekering af te sluiten, adviseren wij u kennis te nemen van het informatiedocument van dit product en de algemene voorwaarden van toepassing op deze verzekering beschikbaar op deze site of via uw verzekeringstussenpersoon.  
 • Als klant bent u beschermd door de gedragsregels inzake verzekeringen.  
 • Als u een klacht of opmerking hebt, kunt u contact opnemen met uw verzekeringstussenpersoon of de afdeling Klachtenmanagement.  
 • De gegevens van de dienst Klachtenmanagement van P&V zijn:
  • e-mail: klacht@vivium.be.
  • post: Klachtenmanagement van VIVIUM, Koningsstraat 151, 1210 Brussel
 • U kunt de Ombudsman van de Verzekeringen contacteren via www.ombudsman.as.  
 • Neem voor persoonlijk advies of een verzekeringsofferte contact op met een verzekeringstussenpersoon.  
 • U kunt ook de volledige juridische informatie raadplegen.