Keer terug
Wijziging eindtaxatie aanvullende pensioenuitkeringen

Vanaf 1 juli wijziging eindtaxatie voor aanvullende pensioenuitkeringen

Hebt u een (individuele) pensioentoezeggingsverzekering (IPT), een groepsverzekering of een pensioentoezegging opgebouwd bij een pensioenfonds? Bent u 60 of 61 jaar en komt uw contract op einddatum voor 1 juli?

Dan is het voor u van belang om zo snel mogelijk uw ondertekende kwijting terug te sturen. Want vanaf 1 juli gelden er nieuwe - hogere - aanslagvoeten voor een aantal aanvullende pensioenuitkeringen.

Stijging aanslagvoet vanaf 1 juli 2013

Vanaf 1 juli 2013 wijzigt de eindbelasting voor aanvullende pensioenuitkeringen. De nieuwe aanslagvoeten gelden voor IPT-verzekeringen en groepsverzekeringen of pensioentoezeggingen opgebouwd bij pensioenfondsen. De huidige aanslagvoet gaat van 16,5% naar 20% als u stopt met werken en uw aanvullend pensioenkapitaal opneemt op de leeftijd van 60 jaar. Houdt u het voor bekeken op uw 61ste, dan bedraagt de aanslagvoet 18,5%.

LEEFTIJD AANSLAGVOET BEDRIJFSVOORHEFFING
60 jaar 20% 20,19%
61 jaar 18% 18,17%
vanaf 62 jaar 16,5% 16,66%

effectief actief tot 65 jaar
en dan pas uitkering

10% 10,09%

 

 

 

 

Snel zijn is de boodschap

Komt uw contract op einddatum op 1 juli? Dan is het in uw belang om zo snel mogelijk uw kwijting ondertekend terug te bezorgen aan uw verzekeraar. De uitbetalingsdatum is immers beslissend om uit te maken of de oude - voordeligere - dan wel de nieuwe aanslagvoeten moeten toegepast worden. Uw verzekeraar moet dus uw ondertekende kwijting ten laatste ontvangen op 30 juni 2013.

Niet van toepassing op VAPZ of RIZIV-contracten

De gewijzigde eindbelasting voor uitkeringen gefinancierd door ondernemingsbijdragen geldt niet voor:

  • VAPZ- of RIZIV-contracten (stelsel van fictieve rente);
  • interne pensioenvoorzieningen (16,5% indien uitkering ten vroegste vanaf de pensionering);
  • pensioenkapitalen gefinancierd door persoonlijke bijdragen (10%).

Ook geen verhoging bij wettelijke pensionering

De Minister van pensioenen bevestigde in een parlementaire vraag dat het tarief van 16,5% ook vóór de leeftijd van 62 jaar kan toegepast worden als de uitkering plaatsvindt bij wettelijke pensionering. De nieuwe tarieven zijn dus enkel van toepassing wanneer men een aanvullend pensioenkapitaal ontvangt zonder tegelijkertijd een wettelijk pensioen op te nemen. De wettelijke minimumpensioenleeftijd wordt gefaseerd verhoogd tot 62 jaar tegen 2016.

Uw makelaar weet ervan

Hebt u via uw makelaar een (individuele) pensioentoezegging of groepsverzekering afgesloten bij VIVIUM? Ligt de einddatum van uw contract tussen 1 februari en eind juni 2013 en werd het bedrag nog niet uitbetaald? Dan kreeg uw makelaar hiervan een mail waarin VIVIUM wijst op het belang van een snelle terugzending van de kwijting.

Nog vragen? Download hier de whitepaper. Uw makelaar vertelt u er ook graag meer over.

 

Meest gelezen