Keer terug
Wat te doen na schade door wateroverlast?
Image of the blog article

Het onweer van 9 juli zorgde op een aantal plaatsen in het land voor heel wat materiële schade. Werd uw woning beschadigd door de wateroverlast? En hebt u een brandverzekering bij Vivium? Weet dat wij er samen met uw makelaar alles aan doen om u in deze moeilijke momenten zo goed mogelijk bij te staan.

Hierbij zetten we voor u op een rijtje welke stappen u het best neemt bij schade door wateroverlast.  

Stap 1. Bijstand bij noodweer

Hebt u een brandverzekering bij Vivium? Dan kunt u voor dringende hulp een beroep doen op de VIVIUM Woning Bijstand. Onze bijstandsverleners zijn te bereiken op het nummer 02 406 30 00 en dat 7 dagen op 7, 24 uur op 24. Deze bijstand zit standaard in uw brandverzekering.

Voor een snelle reparatie na schade kunt u ook gebruik maken van de gratis Vivium Assist-app. Hiermee komt u in enkele eenvoudige stappen in contact met onze bijstandscentrale. Die kan dan bijvoorbeeld een vakman sturen om dringende beschermingswerken uit te voeren. En als uw woning onbewoonbaar is, wordt uw inboedel veilig opgeslagen, er wordt huisvesting voor u gezocht…

Stap 2. Eigenaar of huurder

Bent u eigenaar van een woning, dan geeft u de schade aan, aan uw brandverzekeraar.

Huurt u uw woning? In dat geval moet u uw huisbaas op de hoogte brengen van de schade, maar het is aan hem om de schade bij zijn eigen verzekeringsmaatschappij aan te geven. Contacteer wel zelf uw brandverzekeraar voor de schade aan uw inboedel.

Stap 3. Contacteer uw verzekeringsmakelaar

Contacteer zo snel mogelijk uw makelaar om samen alle nodige gegevens te verzamelen voor de schadeaangifte bij Vivium. Denk hierbij aan:

 • uw naam en adresgegevens
 • uw polisnummer
 • de datum en plaats van het schadegeval
 • de precieze omstandigheden en oorzaak van de schade
 • een eventuele raming van de opgelopen schade
 • foto’s van de schade
 • uw rekeningnummer

Bewaar ook de facturen van eventuele dringende herstellingen.

Stap 4. Zorg ervoor dat de schade niet erger wordt

Voor u de schade herstelt, wacht u op groen licht van uw verzekeringsmakelaar. Ondertussen kunt u wel al enkele maatregelen nemen om verdere schade te beperken:

 • Probeer de meubels op een droge plaats te zetten en te laten drogen.
 • Reinig zo snel mogelijk de vloeren/muren/inboedel om de schade te beperken.
 • Eventueel kunt u een noodreparatie uitvoeren, maar wel steeds in overleg met uw makelaar.

Belangrijk: Bewaar alle beschadigde stukken en maak veel en duidelijke foto’s: zo hebt u bewijsmateriaal van uw schade. Deze ‘reddings- en behoudskosten’ worden trouwens ook vergoed door uw brandverzekering.

Stap 5. Erkenning als natuurramp

Soms vraagt uw gemeente- of stadsbestuur om een formulier in te vullen met de gegevens van uw schade. Zo kan het de schade inventariseren en een aanvraag doen om het noodweer te laten erkennen als natuurramp.

Wordt het noodweer erkend als een natuurramp, dan kan het rampenfonds een deel van de schade vergoeden, maar enkel dat deel van de schade dat niet verzekerbaar is. Dat betekent dat het rampenfonds alleen de schade vergoedt die niet gedekt wordt door uw brandverzekering.

Goed om weten: Sinds 1 maart 2007 dekken alle brandverzekeringen de schade aan woonhuizen en hun inboedel door overstromingen, aardbevingen, opstuwing of overlopen van riolen, aardverschuivingen en grondverzakkingen. Voor de vergoeding van dergelijke schade kunt u dus niet rekenen op het rampenfonds, maar wel op uw brandverzekeraar. Alle informatie over het rampenfonds vindt u hier.

Stap 6. Vergoeding van uw schade

Om de schade en dus ook de schadevergoeding te kunnen inschatten, komt eventueel een  verzekeringsexpert langs. Dat hangt af van de grootte van het schadegeval:

 • Bij beperkte schades is er normaal geen expert nodig. Uw makelaar regelt de schade volledig zelf of na overleg met de maatschappij. Ook in dit geval zijn een schaderaming en duidelijke foto’s noodzakelijk.
 • Bij grotere of speciale schadegevallen komt er wel een expert langs. Hij bepaalt hoe groot de schade is en stelt een verslag op.

Stap 7. Herstelling van uw schade

Vanaf het moment dat u en uw makelaar het eens zijn over de schadevergoeding, kunt u starten met de herstellingswerken.

Goed om weten: De brandverzekering VIVIUM Woning dekt waterschade en beschermt u bij natuurrampen. Een volledig overzicht van wat er gedekt is, vindt u terug in de algemene voorwaarden van uw brandverzekering. Vraag raad aan uw makelaar.

Reken op uw makelaar

Schade aan uw woning door noodweer? Dan kunt u rekenen op uw makelaar. Die helpt u om de beste oplossing voor u te vinden en begeleidt u bij de schadeaangifte, tijdens het herstelproces en bij de afwikkeling. Bij een precaire huisvestingssituatie veroorzaakt door de schade door het noodweer, contacteer onze collega's van de Bijstand Woning zodat u zo snel mogelijk verder geholpen wordt.

Meest gelezen