Keer terug
Vanaf 2014 ook solidariteitsbijdrage op VAPZ

Vanaf 1 januari 2014 ook solidariteitsbijdrage op VAPZ

Vanaf 1 januari 2014 is het VAPZ niet langer vrijgesteld van de solidariteitsbijdrage. Dat betekent dat u een extra belasting zal betalen die varieert tussen 0 en 2%. Gelukkig blijven de vele andere voordelen van het VAPZ overeind.

Solidariteitsbijdrage

In maart 2013 heeft de wetgever quasi geruisloos het toepassingsgebied van de solidariteitsbijdrage op pensioenuitkeringen uitgebreid tot het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) (1). Naast de al bestaande pensioenuitkeringen, zoals de Individuele Pensioentoezeggingen (IPT), zijn nu ook het VAPZ en het Sociaal VAPZ onderworpen aan de solidariteitsbijdrage.

Vanaf 1 januari 2014

Voor het VAPZ en het sociaal VAPZ werd tot nu enkel de RIZIV-bijdrage van 3,55% ingehouden bij de uitkering van het pensioenkapitaal. Vanaf 1 januari 2014 zal er dus een kleine extra heffing gebeuren op de einddatum van uw contract.

Berekening solidariteitsbijdrage

Het tarief van de solidariteitsbijdrage op de einduitkering van uw VAPZ varieert tussen 0% en 2%, afhankelijk van het totale brutobedrag van uw pensioen:

  Tarief bij leven: Bij overlijden (uitkering aan uw nabestaanden):
0% 1 tot 2.478,94 1 tot 2.478,94
1% 2.478,95 tot 24.789,33 2.478,95 tot 74.368,03
2% Vanaf 24.789,34 Vanaf 74.368,04

 

Voorbeeld effect solidariteitsbijdrage

Als voorbeeld geven we het effect van de solidariteitsbijdrage op een pensioenkapitaal van ongeveer 100.000 euro. We gaan uit van een 40-jarige zelfstandige die gedurende 25 jaar 3.017 euro per jaar investeert in een VAPZ. Hij betaalt op het einde van de rit een solidariteitsbijdrage van 2%.

  Oude regeling  Nieuwe regeling
Kapitaal  105.467,80  105.467,80
- RIZIV-bijdrage  -3.744,11  -3.744,11
- Solidariteitsbijdrage  Nvt  -2.109,35
- Belasting (2)  -14.159,19  -14.159,19
Netto uitkering  87.564,51  85.455,15

 

VAPZ blijft interessant

Met het wegvallen van de vrijstelling van de solidariteitsbijdrage verliest het VAPZ weliswaar een troef. Maar dat verlies is relatief: de andere fiscale en sociale voordelen – waarmee u tot 70% van uw premie relativeert – wegen zwaarder door, in uw voordeel. Het VAPZ blijft dus een van de meest interessante oplossingen om een extra pensioen op te bouwen.

Contacteer een makelaar.

(1) Wet van 13.03.2013 tot hervorming van de inhouding van 3,55% ten gunste van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en de solidariteitsbijdrage op de pensioenen, BS 21.03.2013
(2) Geschatte afhouding fictieve rente uitgaande van een marginale aanslagvoet van 40%. Gedurende tien jaar wordt een deel van het pensioenkapitaal meegeteld in het belastbaar inkomen.

Meest gelezen