Keer terug
Optimaliseer uw Gewaarborgd Inkomen

Optimaliseer uw Gewaarborgd Inkomen

Veel zelfstandigen met een vennootschap keren zich zelf maar een beperkt loon uit. Maar daardoor valt ook hun Gewaarborgd Inkomen bij ziekte of ongeval maar mager uit. Wat zijn de mogelijke oplossingen?

Negen maanden werkonbekwaam na ongeval

Nemen we het voorbeeld van Peter. Peter is een 40-jarige huisarts. Zijn vennootschap draait een jaaromzet van 100.000 euro. Elke maand laat hij zich een inkomen van 3.000 euro bruto uitbetalen. Tot hij op een avond een ongeval heeft met zijn wagen. Negen maanden lang kan hij niet meer werken.

RIZIV: 850 euro per maand

De eerste maand na het ongeval krijgt de onfortuinlijke huisarts helemaal niets. Vanaf de tweede maand ontvangt hij van het RIZIV, als samenwonende zonder gezinslast, een dagelijks forfaitair bedrag van 32,73 euro bruto. Dat komt neer op iets meer dan 850 euro per maand, niet echt een riant bedrag.

Gewaarborgd Inkomen

Gelukkig sloot Peter een verzekering Gewaarborgd Inkomen af. Op advies van zijn makelaar koos hij voor een verzekerde rente van 20.000 euro. Vanaf de tweede maand arbeidsongeschiktheid ontvangt hij van zijn verzekeraar een maandelijkse uitkering van 1.667 euro bruto per maand, of 20.000 euro bruto per jaar. De uitkering bedraagt maximaal 80% van zijn belastbaar inkomen.

Inkomen vennootschap valt weg

Op het eerste gezicht een prima oplossing. Maar het inkomen van zijn vennootschap is wel sterk teruggevallen. Terwijl vaste kosten als aardgas en elektriciteit en de lening van zijn vennootschap gewoon verder lopen.

60% van omzet verzekeren

Een Omzetverzekering biedt een eerste deel van de oplossing. Het garandeert een inkomen voor Peters vennootschap als hij door ziekte of ongeval niet meer kan werken. Een Omzetverzekering kan maximaal 60% van het inkomen van een vennootschap verzekeren, na aftrek van handelsgoederen, grondstoffen en hulpstoffen en na aftrek van de verzekerde rente in de verzekering Gewaarborgd Inkomen. Bij Peter bedraagt het maximaal verzekerbare bedrag dus 100.000 * 60% = 60.000 euro – 20.000 euro (verzekerde rente Gewaarborgd Inkomen) = 40.000 euro/jaar (3.333 euro/maand).

80% van vaste kosten verzekeren

Een verzekering Vaste Kosten biedt het tweede deel van de oplossing. Bij VIVIUM heet die het Non-Stop Plan. Tot maximaal twee jaar betaalt deze verzekering maandelijks een som die tot 80% van de kosten dekt. Het gaat dan bijvoorbeeld om de huur van het bedrijfspand, aardgas, elektriciteit, personeel, … Als Peters vennootschap bijvoorbeeld jaarlijks 10.000 euro kosten heeft, dan kan hij een maximale uitkering van 8.000 euro per jaar (667 euro/maand) verzekeren.

Samengevat

Indien Peter zich niet indekt tegen het risico arbeidsongeschiktheid, zal hij na zijn ongeval terugvallen op een maandelijkse RIZIV-uitkering van 850 euro/maand.

Dankzij de verschillende waarborgen bij VIVIUM, kan hij zijn inkomen aanvullen tot een totaal bedrag van 6.517 euro per maand:

  • aan hem persoonlijk uitgekeerd: 850 euro RIZIV + 1.667 euro Gewaarborgd Inkomen;
  • aan zijn vennootschap uitgekeerd: 3.333 euro Omzetverzekering + 667 euro Non-Stop Plan.

Omzetverzekering en Non-Stop Plan praktisch

De Omzetverzekering en de verzekering Vaste Kosten lijken qua praktische invulling goed op elkaar:

  • Peters vennootschap betaalt de premies. Die zijn voor beide verzekeringen voor 100% fiscaal aftrekbaar;
  • Bij beide hangt de hoogte van de uitkering af van de graad van arbeidsongeschiktheid (minimaal 25%). Vanaf 67% heeft Peter recht op een volledige uitkering;
  • De maandelijkse uitkeringen worden aan de vennootschap uitbetaald.

Conclusie

De combinatie van een Omzetverzekering en een verzekering Vaste Kosten biedt een oplossing voor een bescheiden Gewaarborgd Inkomen:

Meer weten? Download hier de whitepaper.

Meest gelezen